Szkolenie: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-jakoscia-zgodnego-z-wymaganiami-iso-90012008-22550-id570

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008


  ID szkolenia: 22550
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  DEKRA Certification Sp. z o.o.
  Podgórna 63
  70-205 Szczecin
  Godziny zajęć (czas trwania):
  Szkolenie 3- dniowe.
 • Organizator szkolenia:

  DEKRA Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis szkolenia:

W trakcie dwudniowego szkolenia uczestnicy będą mogli nabyć wiedzę i poznać najlepsze praktyki z zakresu:

* Jaka jest rola i zakres odpowiedzialności auditora wewnętrznego w organizacji?
* Jakie są cele auditu i jak je osiągać?
* Jak oceniać wymagania dotyczące systemu zarządzania jakością w organizacji?
* Na czym polega audit procesowy?
* Jakie są zasady i etapy przeprowadzania auditu wewnętrznego?
* Jakie są techniki i narzędzia stosowane podczas auditu?
* Jak są dokumentowane wyniki auditu?
* Jakie są skutki auditu i jakie są działania poauditowe?

Podczas kursu uczestnicy będą mogli praktycznie przećwiczyć:

* Przygotowanie się do auditu
* Przeprowadzanie i dokumentowanie wyników auditu
* Opracowywanie działań poauditowych

Po szkoleniu uczestnicy będą mogli samodzielnie:

* Przygotować się do auditu i sporządzić listę pytań
* Przeprowadzić audit wewnętrzny
* Opracować raport z auditu
* Zakomunikować w sposób zrozumiały wnioski z auditu
* Pomóc kierownictwu obszaru w określeniu działań poauditowych

Czego NIE będzie w programie?
Uczestnicy szkolenia skoncentrują się na przygotowaniu i ćwiczeniu auditowania wewnętrznego.

UWAGA! Szkolenie na poziomie zaawansowanym, przeznaczone dla osób posiadających wiedzę z zakresu wymagań normy ISO 9001:2008. - Podczas kursu nie będą omawiane podstawowe wymagania normy.

Osoby, które chcą przejść szkolenie od poziomu podstawowego, powinny zapisać się na kurs "System Zarządzania Jakością wg normy ISO 9001:2008." Wymagania normy wchodzą w zakres testu na auditora.

Szkolenie skierowane jest do:

•Kandydaci na auditora Systemów Zarządzania Jakością strony pierwszej i drugiej.
•Auditorzy Systemów Zarządzania Jakością strony pierwszej i drugiej.
•Przedstawiciele kierownictwa ds. Systemu Zarządzania Jakością.
•Osoby zarządzające auditami strony pierwszej i drugiej.

Program szkolenia:

Cel szkolenia:

* nabycie wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych do prowadzenia auditów wewnętrznych;
* zdobycie umiejętności sprawdzania i oceny zgodności systemu zarządzania jakością w organizacji z wymaganiami normy ISO 9001:2008, badania jego efektywności oraz wyszukiwania możliwości udoskonalenia;
* uzyskanie certyfikatu auditora wewnętrznego;

Szkolenie składa się z wykładów, ćwiczeń i symulacji auditów. Umożliwia uczestnikom praktyczne zapoznanie się z poszczególnymi etapami procesu przeprowadzenia auditu.Program szkolenia:

1. System zarządzania jakością
* Definicje
* Wymagania i zasady funkcjonowania
* Podejście procesowe
* Zarządzanie procesem
* Dokumentacja systemu zarządzania
2. Interpretacja wymagań normy ISO 9001:2008,krótkie przypomnienie
3. Omówienie metodyki auditu wewnętrznego
* Definicje auditu
* Fazy auditu
* Cele auditu
* Wyniki auditu
* Kompetencje auditorów
* Omówienie procedury auditu wewnętrznego
* Planowanie auditu
* Przygotowanie się do auditu
* Prowadzenie auditu
* Tworzenie zapisów z auditu
* Przygotowanie raportu z auditu
4. Praktyczne przygotowanie się do przeprowadzenia auditu wewnętrznego
* Wyznaczenie zespołów auditorskich
* Określenie zakresów i celów auditów
* Zapoznanie się z dokumentacją
* Przygotowanie planu auditu
* Analiza auditowanego procesu i ryzyka w procesie
* Przygotowanie listy zagadnień do auditu
5. Przeprowadzenie auditu wewnętrznego w grupach – omówienie wyników
6. Egzamin w formie testu

Szkolenie odbywa się w godz. 9.00 - 17.00 (w tym przerwy kawowe i przerwa obiadowa).Planowane terminy szkolenia:

* 3-4.03.2011, Wrocław
* 14-15.04.2011, Warszawa
* 29-30.06.2011, Poznań

Informacje o prelegentach:

-

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1750 netto

Cena zawiera:

zestaw materiałów szkoleniowych, wyżywienie (przerwa kawowa, obiad), wydanie zaświadczenia/certyfikatu po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Warunkiem pozytywnego ukończenia szkolenia i uzyskania certyfikatu auditora wewnętrznego SZJ, jest aktywny udział w całości szkolenia oraz zaliczenie z wynikiem pozytywnym egzaminu w formie testu.

Wydarzenie: Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością zgodnego z wymaganiami ISO 9001:2008