Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-srodowiskowego-wg-normy-iso-140012005-59161-id430

Informacje o szkoleniu

 • Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2005


  ID szkolenia: 59161
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni w godzinach 9.00-17.00
 • Organizator szkolenia:

  INCERT
  Kolumba 88-89
  70-035 Szczecin
  woj. zachodniopomorskie
  O firmie Inne oferty firmy
INCERT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przygotowuje do prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami ISO 14001.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie kierowane jest do auditorów wewnętrznych oraz kandydatów na auditorów wewnętrznych systemu zarządzania środowiskowego.

Program szkolenia:

1. Podstawy zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2005
2. Wymagania normy ISO 14001:2005 oraz jej struktura
3. Prawodawstwo środowiskowe
4. Zidentyfikowanie i ocena aspektów i wpływów środowiskowych
5. Dokumentacja systemowa zgodna z wymaganiami normy ISO 14001:2005
6. Istota i cel przeprowadzania auditów Systemu Zarządzania Jakością. Omówienie normy ISO 19011.
7. Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego
8. Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
9. Procedury dotyczące auditów wewnętrznych
10. Opracowanie planu auditu.
11. Opracowanie listy pytań kontrolnych.
12. Techniki komunikowania się.
13. Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
14. Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy ISO 14001
15. Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 738zł brutto Cena dla osób niestudiujących
 • 393,60zł brutto Cena dla studentów

Cena zawiera:

profesjonalne materiały szkoleniowe, dostęp do norm Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO, poczęstunek kawowy, po zdaniu testu uzyskanie prestiżowych certyfikatów INCERT,. Istnieje możliwość uzyskania certyfikatu wydanego przez akredytowaną jednostę certyfikującą w cenie 100 zł brutto

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.incert.pl (http://www.incert.pl/kontakt/zgloszenie-na-szkolenie).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie: Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg normy ISO 14001:2005