Szkolenie: Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-wg-iso-ts-169492009-54687

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009


  ID szkolenia: 54687
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Jakość
 • Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  woj. małopolskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 19.08.2015-31.12.2016
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni po 7 godzin

  TERMINY SZKOLENIA:
  25-26.08.2016
  10-11.10.2016
  12-13.12.2016
  29-30.06.2015
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Charakterystyka wymagań ISO/TS 16949:2009 „Systemy zarządzania jakością - Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2008 w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych" pod kątem auditów wewnętrznych. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Planowanie, realizacja i raportowanie auditów wewnętrznych. Audit wyrobu, procesu, systemu. Działania poauditowe. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia procesów / wyrobów.

Szkolenie skierowane jest do:

Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych, Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości Osoby wdrażające systemy jakości, konsultanci, auditorzy certyfikujący.
Dodatkowe zalecenia:

wskazana znajomość normy ISO/TS 16949

Program szkolenia:

Charakterystyka wymagań ISO/TS 16949:2009 pod kątem auditów wewnętrznych.
Wytyczne przewodnika IATF oraz normy ISO 9004:2000.
Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
Planowanie programu auditów:

o częstość auditów,

o kryteria auditów,

o zakres auditu,

o metody audytowania,

o wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.

Organizacja i przeprowadzanie auditu:

o przygotowanie się przez auditora,

o techniki audytowania, ustalanie niezgodności,

o dokumentowanie auditów, raporty.

Działania poauditowe wg zasady PDCA:

o planowanie,

o realizacja,

o weryfikacja,

o wpływ wyników weryfikacji na program auditów.

Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.


Ćwiczenia:

Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.

Informacje o prelegentach:

Trener TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1250 - PLN netto/os.

Cena zawiera:

szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Wydarzenie: Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009