Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009

O szkoleniu

Charakterystyka wymagań ISO/TS 16949:2009 „Systemy zarządzania jakością - Szczegółowe wymagania do stosowania ISO 9001:2008 w przemyśle motoryzacyjnym w produkcji seryjnej oraz produkcji części zamiennych" pod kątem auditów wewnętrznych. Specyficzne narzędzia stosowne w motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC) w kontekście auditu. Planowanie, realizacja i raportowanie auditów wewnętrznych. Audit wyrobu, procesu, systemu. Działania poauditowe. Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia procesów / wyrobów.
Kto powinien wziąć udział?
Auditorzy wewnętrzni, kandydaci na auditorów wewnętrznych, Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości Osoby wdrażające systemy jakości, konsultanci, auditorzy certyfikujący.
Dodatkowe zalecenia:

wskazana znajomość normy ISO/TS 16949

Program szkolenia

Charakterystyka wymagań ISO/TS 16949:2009 pod kątem auditów wewnętrznych.
Wytyczne przewodnika IATF oraz normy ISO 9004:2000.
Cele auditu wewnętrznego w procesie ciągłego doskonalenia.
Audit wewnętrzny a wymagania szczególne motoryzacji (FMEA, PPAP, APQP, SPC).
Audit systemu, wyrobu, procesu: zakresy, kryteria, różnice i podobieństwa.
Planowanie programu auditów:

o częstość auditów,

o kryteria auditów,

o zakres auditu,

o metody audytowania,

o wybór auditorów, kwalifikacje auditorów.

Organizacja i przeprowadzanie auditu:

o przygotowanie się przez auditora,

o techniki audytowania, ustalanie niezgodności,

o dokumentowanie auditów, raporty.

Działania poauditowe wg zasady PDCA:

o planowanie,

o realizacja,

o weryfikacja,

o wpływ wyników weryfikacji na program auditów.

Analiza wyników auditów pod kątem ciągłego doskonalenia.
Zawartość procedury systemu jakości dotyczącej auditów wewnętrznych.


Ćwiczenia:

Opracowanie planu auditów systemu, procesu i wyrobu.
Audit systemu, procesu, wyrobu: inscenizacja na podstawie przykładowej dokumentacji (zespołowo).
Interpretacja wymagań i spostrzeżeń: opracowanie raportu z auditu.
Zaplanowanie działań korygujących pod kątem uzyskania permanentnego doskonalenia (usunięcie niezgodności oraz przyczyn niezgodności).
Praca w zespołach, prezentacja wyników, moderowana dyskusja przebiegu ćwiczenia, uzyskanych wyników i napotkanych problemów.

Czas trwania

2 dni po 7 godzin

TERMINY SZKOLENIA:
25-26.08.2016
10-11.10.2016
12-13.12.2016
29-30.06.2015

Prelegenci

Trener TQMsoft

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
PLN netto/os.
1 250
Cena zawiera:
  • szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek, możliwość bezpłatnych, krótkich konsultacji do 3 miesięcy po szkoleniu, pomoc w rezerwacji hotelu
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Zgłoszenie uczestnictwa w postaci Karty zgłoszenia przesłać w postaci faksu, nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia.
Płatność za szkolenie następuje na podstawie faktury otrzymanej po szkoleniu w terminie 14 dni.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!