Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditor-wewnetrzny-wg-iso-ts-169492009-warsztaty-doskonalace-60881-id127

Informacje o szkoleniu

 • Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009 - warsztaty doskonalące


  ID szkolenia: 60881
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  TQMsoft
  Bociana 22a
  31-231 Kraków
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni x 7 godzin

  TERMINY:
 • Organizator szkolenia:

  TQMsoft
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie przeznaczone dla osób chcących doskonalić swoje umiejętności audytorskie jako efektywnego i uniwersalnego narzędzia jakości stosowanego w branży motoryzacyjnej i uwzględniającego ocenę ryzyka, interpretacje norm, komunikację, metodykę pracy audytora w procesie prowadzenia auditu.

Szkolenie skierowane jest do:

• Auditorzy wewnętrzni ISO/TS 16949, audytorzy w łańcuchu dostaw
• Osoby odpowiedzialne za jakość, pracownicy działu jakości
• Członkowie zespołów wdrożeniowych

Program szkolenia:

1. Istota zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej
• Geneza i struktura ISO/TS 16949
• Wprowadzenie do specyfikacji motoryzacyjnej
• Podejście procesowe, ocena ryzyka procesów
• PDCA w powiązaniu z ciągłym doskonaleniem
2. ISO/TS 16949 – Interpretacja założeń normy motoryzacyjnej w kontekście identyfikacji dowodów na spełnienie wymagań
• System zarządzania jakością
• Odpowiedzialność kierownictwa
• Zarządzanie zasobami
• Realizacja wyrobu
• Pomiary, analiza wobec doskonalenia
• Badanie i ocena podręczników APQP, PPAP, FMEA, MSA
3. Komunikacja w procesie auditu
• Omówienie zasad komunikacji
• Prowadzenie rozmów– zadawanie pytań, aktywne słuchanie
• Aktywne słuchanie
• Wykorzystywanie techniki parafrazy
4. Wymagania stawiane auditorom w oparciu normę ISO 19011
• Wymagania wobec auditorów
• Wybór auditorów, kwalifikacje auditorów
• Omówienie szczegółowo zadań i metodyki pracy auditora w trakcie przygotowywania i prowadzenia auditu
• Techniki badania auditowego
5. Proces przeprowadzania auditu
• Planowanie działań auditowych
• Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji systemowej, formułowanie listy pytań)
• Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów-scenki auditowe
• Raportowanie
• Dokumentacja związana z auditem
• Podejmowanie działań poauditowych


Ćwiczenia:
• Podejście procesowe- analiza ryzyka wybranego procesu, diagram żółwia
• Omówienie wymagań normy przez opracowywanie listy pytań kontrolnych do auditu (ćwiczenia)
• Prowadzenie rozmów auditowych – aktywne pytanie i słuchanie
• Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji systemowej, formułowanie listy pytań)
• Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki auditowe)

Informacje o prelegentach:

trenerzy TQMsoft

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1350 PLN netto/os.

Cena zawiera:

Cena szkolenia obejmuje: szkolenie, materiały, certyfikat uczestnictwa w szkoleniu, obiady, słodki poczęstunek oraz możliwość konsultacji po szkoleniu.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

brak

Wydarzenie: Auditor wewnętrzny wg ISO TS 16949:2009 - warsztaty doskonalące