Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/auditorpelnomocnik-ds-zsz-wg-iso-9001-14001-pn-n-ohsas-18001-58402-id430

Informacje o szkoleniu

 • Auditor/Pełnomocnik ds. ZSZ wg ISO 9001, 14001, PN-N OHSAS 18001


  ID szkolenia: 58402
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Warszawa
  Warszawa
  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  24 godzin (3 dni)
 • Organizator szkolenia:

  INCERT
  Kolumba 88-89
  70-035 Szczecin
  woj. zachodniopomorskie
  O firmie Inne oferty firmy
INCERT
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zdobyta wiedza
Wysoko cenione na rynku kwalifikacje:
- Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001 i PN-N/OHSAS 18001, oraz
- Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Szkolenie skierowane jest do:

Zdobyta wiedza
Wysoko cenione na rynku kwalifikacje:
- Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001 i PN-N/OHSAS 18001, oraz
- Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Program szkolenia:

DZIEŃ I
- Wstęp do Systemów Zarządzania
- System Zarządzania Jakością - wymagania normy ISO 9001
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością
- Zapisy w ISO 9001
(wykłady i ćwiczenia, zadanie wieczorne)
DZIEŃ II
- System Zarządzania Środowiskowego - wymagania normy ISO 14001
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskowego
- Zapisy w ISO 14001
- System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - wymagania normy PN-N/OHSAS 18001:2004
- Dokumentacja Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
- Zapisy w PN-N/OHSAS 18001:2004
- Integracja Systemów Zarządzania
- Cechy wspólne ISO 9001, ISO 14001, PN-N/OHSAS 18001
(wykłady i ćwiczenia, zadania wieczorne)
DZIEŃ III
- Audit Zintegrowanego Systemu Zarządzania
- Organizowanie i przebieg auditu wewnętrznego.
- Sylwetka auditora (postawa osobista, zasady etyczne).
- Procedury dotyczące auditów wewnętrznych.
- Opracowanie planu auditu.
- Opracowanie listy pytań kontrolnych.
- Techniki komunikowania się.
- Podstawy logiki - stwierdzanie faktów i formułowanie wniosków.
- Stwierdzenie niezgodności - prawidłowe formułowanie niezgodności, dowodu, przyporządkowanie niezgodności do punktu normy PN-EN ISO 9001:2008.
- Zebranie zamykające i raport z auditu – umiejętność przeprowadzenie zebrania.
- Działania korygujące - opracowanie zakresu i weryfikacja działań korygujących.
- Rola Pełnomocnika w Systemach Zarządzania

Informacje o prelegentach:

Doświadczony trener/konsultant i jednocześnie czynny auditor międzynarodowej jednostki certyfikującej.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 950,00 zł netto cena osoby niestudiujące
 • 550,00 zł netto cena studenci

Cena zawiera:

Zdobyta wiedza Wysoko cenione na rynku kwalifikacje: - Auditora Wewnętrznego Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg ISO 9001, 14001 i PN-N/OHSAS 18001, oraz - Pełnomocnika ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.incert.pl (http://www.incert.pl/kontakt/zgloszenie-na-szkolenie).
Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Wydarzenie: Auditor/Pełnomocnik ds. ZSZ wg ISO 9001, 14001, PN-N OHSAS 18001