Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audyt-i-kontrola-projektow-wspolfinansowanych-ze-srodkow-unii-europejskiej-43206-id1184

Informacje o szkoleniu

 • Audyt i kontrola projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej


  ID szkolenia: 43206
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
  Opolska 15
  40-084 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  10:00 - 15:00
 • Organizator szkolenia:

  Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu prawidłowego i skutecznego przygotowania się do audytów i kontroli, które stanowią nierozerwalną część realizacji projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskiej.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest przede wszystkim do kadry zarządzającej i pracowników komórek merytorycznych zajmujących się obsługą projektów dofinansowanych z funduszy UE, w tym również audytorów wewnętrznych, przedsiębiorców, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz samorządów, jednostek podległych, jednostek ochrony zdrowia oraz innych instytucji realizujących projekty współfinansowane z funduszy unijnych, a także do wszystkich osób zainteresowanym tematem szkolenia.

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA

„Audyt i kontrola projektów współfinansowanych
ze środków Unii Europejskiej”


1. Podstawy prawne kontroli wydatków dokonywanych w ramach projektów
współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej
- Poziom unijny – Rozporządzenia Komisji Europejskiej
-iPoziom Instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej – umowa i wytyczne
instytucji Zarządzającej/Pośredniczącej
-iPoziom beneficjenta – treść wniosku o dofinansowanie i załączników
- Kontrola projektów unijnych
2. Zasady funkcjonowania systemu kontroli projektów dofinansowanych
z funduszy unijnych w Polsce:
- Instytucje uprawnione do kontroli
- Rodzaje i zakres kontroli
- Prawa i obowiązki Beneficjenta
3. Ryzyko w projektach współfinansowanych ze środków UE:
-jAnaliza ryzyka w projekcie unijnym z punktu widzenia Projektodawcy
- Analiza ryzyka w projekcie unijnym z punktu widzenia organów kontrolnych
- Eliminowanie ryzyka w projektach
4. Nieprawidłowości w projektach unijnych:
- Typy nieprawidłowości
- Obszary wrażliwe na powstawanie nieprawidłowości
- Konsekwencje wykrycia nieprawidłowości w projekcie
5. Praktyczne wskazówki, czyli jak przygotować się do kontroli projektu
- Dokumenty wymagane przez kontrolerów i audytorów
-iJak rozmawiać z przedstawicielami organów kontrolujących realizację
projektów
6. Podsumowanie i dyskusja

Informacje o prelegentach:

Wykładowca szkoleń specjalistycznych z tematyki rozliczania i kontroli realizacji projektów współfinansowanych ze środków UE. Doświadczony kontroler projektów współfinansowanych ze środków unijnych (w tym m.in.
ze środków PO KL), posiadający wieloletnią praktykę w realizacji czynności kontrolnych, kierowaniu zespołami kontroli. Doradca podmiotów realizujących i ubiegających się
o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych z udziałem funduszy strukturalnych (w tym
w szczególności w ramach projektów inwestycyjnych) oraz specjalista w zakresie sporządzania analiz finansowych i ekonomicznych projektów inwestycyjnych.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 410zł netto

Cena zawiera:

Uczestnicy szkolenia otrzymują komplet materiałów dydaktycznych, certyfikat ukończenia szkolenia; w trakcie szkolenia zapewniamy poczęstunek.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Karta zgłoszeniowa oraz warunki uczestnictwa dostępne na stronie www.rig.katowice.pl w zakładce Aktualne szkolenia.

Wydarzenie: Audyt i kontrola projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej