Szkolenie

Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

O szkoleniu

Podczas szkolenia omówimy m.in. zagadnienia: planowanie i organizacja audytu wewnętrznego w obszarze zamówień publicznych w jednostkach sektora finansów publicznych, nowe zasady kontroli wg nowej ustawy, odpowiedzialność kierownictwa, współpraca z zewnętrzymi organami kontroli, zakres oceny systemu zamówień publicznych, ryzyka w zamówieniach publicznych, audyt procesu dokumentowania postępowania, audyt umowy, praktyczne narzędzia przydatne w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Cele szkolenia:
Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat realizacji zadania audytowego, technik i metod audytu wewnętrznego, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka w obszarze zamówień publicznych realizowanych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych.
Przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności systemem zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Prawo zamówień publicznych.
Dlaczego warto wziąć udział?

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Metody weryfikowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, także w oparciu o nowe Prawo zamówień publicznych tj. ustawę z 11 września 2019 roku.
 • Ocena realizacji zamówień publicznych oraz ocena systemów kontroli zarządczej w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Ocena poprawności wszelkich zagadnień związanych z umową, w tym jej efektem finalnym, postanowieniami, jej realizacją, monitorowaniem.

Korzyści dla uczestników szkolenia:

 • Powiemy jak powinien realizować swoje zadania audytor w obszarze zamówień publicznych, jaka jest jego rola,
 • Podpowiemy jak należy zorganizować dobrze funkcjonujący system udzielania zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Pzp,
 • Postaramy się wyjaśnić problemy z interpretacją nowego Prawa zamówień publicznych,
 • Wskażemy jakie błędy i nieprawidłowości mogą się pojawić oraz jak im zapobiegać,
 • Powiemy o analizie ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
 • Przedstawimy rekomendacje i dobre praktyki.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie adresowane jest do audytorów, kontrolujących, osób zajmujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników ds. zamówień  publicznych oraz innych osób, które współpracują z tym sektorem lub przygotowujących się do pracy w tym obszarze, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania systemem zamówień publicznych, audytu zamówień.

Program szkolenia

 1. Planowanie audytu wewnętrznego w obszarze zamówień publicznych.
 2. Współpraca audytora wewnętrznego z kierownictwem, zewnętrznymi organami kontroli i pozostałymi pracownikami jednostki.
 3. Adekwatna organizacja audytu wewnętrznego w jednostce sektora finansów publicznych.
 4. Nowe zasady kontroli zamówień publicznych – w nowej ustawie Pzp.
 5. Odpowiedzialność kierownika w zakresie organizacji i kontroli i audytu zamówień.
 6. System zamówień publicznych. Ocena w zakresie:
  1. organizacji udzielania zamówień publicznych,
  2. kompetencji zasobów kadrowych,
  3. organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych,
  4. planowania zamówień publicznych,
  5. wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych – w oparciu o nową ustawę Pzp,
  6. systemu doskonalenia kadr w zakresie zamówień publicznych,
  7. monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych.
    
 7. Ryzyka w zamówieniach publicznych:
  1. zjawiska systemowe,
  2. błędna interpretacja przepisów, w tym przepisów nowej ustawy Pzp,
  3. czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
  4. działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
  5. nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
  6. ograniczanie konkurencji.
    
 8. Przygotowanie postępowania. Ocena:
  1. prawidłowości analizy potrzeb,
  2. prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia,
  3. prawidłowości oszacowania wartości zamówienia,
  4. prawidłowości doboru procedury zamówienia,
  5. organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
    
 9. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena:
  1. poprawności ogłoszenia o zamówieniu, poprawności zmiany ogłoszeń,
  2. poprawności specyfikacji (SWZ) warunków zamówienia, opisu potrzeb i wymagań (OPW),
  3. komunikacji z Wykonawcami,
  4. procedury wyjaśnień i zmiany siwz,
  5. poprawności zmiany ogłoszeń,
  6. weryfikacji rażąco niskiej ceny,
  7. wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie,
  8. poprawienia omyłek w ofertach,
  9. wezwania do złożenia wyjaśnień,
  10. wezwania do złożenia, uzupełnienia dokumentów podmiotowych, przedmiotowych – nowe zasady,
  11. weryfikacji w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  12. weryfikacji w zakresie określania kryteriów pozacenowych,
  13. weryfikacji w zakresie oceny ofert,
  14. weryfikacji w zakresie oceny JEDZ,
  15. czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,
  16. czynności poprzedzających zawarcie umowy.
    
 10. Audyt czynności dokumentowania postępowania:
  1. ocena poprawności dokumentowania,
  2. ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych.
    
 11. Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzi przydatnych w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
   
 12. Audyt umowy:
  1. audyt poprawności konstrukcji umowy,
  2. audyt poprawności zmian umowy,
  3. audyt poprawności odstąpienia od umowy,
  4. audyt poprawności rozwiązania umowy.
    
 13. Ocena stopnia przygotowania lub realizacji elektronizacji w zamówieniach publicznych.
 14. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie w wątpliwości.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Cytat

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Gdzie i kiedy

Online 6 - 7 grudnia 2021

Gdzie i kiedy

Online 27 - 28 stycznia 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 27 - 28 stycznia 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 17 - 18 marca 2022

Gdzie i kiedy

Warszawa 17 - 18 marca 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Warszawa 12 - 13 maja 2022
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 12 - 13 maja 2022

Zapisz się

Cena standardowa
za zapis do 31.12.2021
1190 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się
Cena standardowa 2022
za zapis od 1.01.2022
1290 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!