Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych

O szkoleniu

Na szkoleniu zostaną omówione ważne kwestie zmiany przepisów Kodeksu karnego. Jak oceniać postępowania, w szczególności w kontekście zmian art. 305 kk. Utrudnianie przetargu publicznego z art. 305 kk - znacznie rozszerzona odpowiedzialność karna zamawiających i wykonawców w zamówieniach publicznych - zmiana art. 305 kk weszła w życie od 1.10.2023r.

Cele szkolenia:

 • Zapewnienie niezbędnej wiedzy na temat realizacji zadania audytowego w obszarze zamówień publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem analizy ryzyka.
 • Przygotowanie do zarządzania w jednostkach sektora finansów publicznych, w szczególności systemem zamówień publicznych w oparciu o ustawę Prawo zamówień publicznych, która weszła w życie 1 stycznia 2021 roku.

Zakres szkolenia obejmuje:

 • Metody weryfikowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w oparciu o Prawo zamówień publicznych tj. ustawę z 11 września 2019 roku.
 • Ocena realizacji zamówień publicznych oraz ocena systemów kontroli zarządczej w tym obszarze, ze szczególnym uwzględnieniem przygotowania i przeprowadzenia postępowania.
 • Ocena poprawności zagadnień związanych z umową, w tym jej efektem finalnym, postanowieniami, jej realizacją, monitorowaniem.
Dlaczego warto wziąć udział?
 • Powiemy jak powinien realizować swoje zadania audytor w obszarze zamówień publicznych, jaka jest jego rola,
 • Podpowiemy jak należy zorganizować dobrze funkcjonujący system udzielania zamówień publicznych w oparciu o nową ustawę Pzp,
 • Postaramy się wyjaśnić problemy z interpretacją nowego Prawa zamówień publicznych,
 • Wskażemy jakie błędy i nieprawidłowości mogą się pojawić oraz jak im zapobiegać,
 • Powiemy o analizie ryzyka w obszarze zamówień publicznych,
 • Przedstawimy rekomendacje i dobre praktyki.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie  adresowane jest  do audytorów, kontrolujących, osób zajmujących kierownicze stanowiska, specjalistów i pracowników ds. zamówień  publicznych oraz innych osób, które współpracują z tym sektorem lub przygotowujących się do pracy w tym obszarze, pragnących pogłębić wiedzę z zakresu zarządzania systemem zamówień publicznych,  audytu zamówień.

Szkolenie kierujemy do osób, które posiadają co najmniej podstawowy poziom wiedzy z zakresu Prawa zamówień publicznych - pozwoli to na optymalne przyswajanie przez uczestników wiedzy przekazywanej na szkoleniu z zakresu audytu i kontroli zamówień publicznych. Dla osób, które nie posiadają praktyki w zamówieniach publicznych, rekomendujemy wcześniejsze ukończenie szkolenia z zamówień publicznych na poziomie podstawowym dla osób początkujących.

Program szkolenia

 1. Nowe zasady audytu i kontroli zamówień publicznych – w  ustawie Pzp

 2. System zamówień publicznych. Ocena w zakresie:
  1. organizacji udzielania zamówień publicznych,
  2. kompetencji zasobów kadrowych,
  3. organizacji pracy przy udzielaniu zamówień publicznych,
  4. planowania zamówień publicznych,
  5. wewnętrznych procedur w zakresie zamówień publicznych – w oparciu o ustawę Pzp,
  6. systemu doskonalenia kadr w zakresie zamówień publicznych,
  7. monitorowania ryzyk i zagrożeń w funkcjonującym systemie zamówień publicznych.
 3. Ryzyka w zamówieniach publicznych:
  1. zjawiska systemowe,
  2. błędna interpretacja przepisów ustawy Pzp,
  3. czynności prawne mające na celu obejście przepisów prawa zamówień publicznych,
  4. działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w warunkach konkurencyjnych,
  5. nieuzasadnione odstępstwo od trybu przetargu nieograniczonego na rzecz trybów niekonkurencyjnych,
  6. ograniczanie konkurencji.
 4. Przygotowanie postępowania. Ocena:
  1. prawidłowości analizy potrzeb,
  2. prawidłowości opisu przedmiotu zamówienia,
  3. prawidłowości oszacowania wartości zamówienia,
  4. prawidłowości doboru procedury zamówienia,
  5. organizacji pracy przy przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 5. Przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Ocena:
  1. poprawności ogłoszenia o zamówieniu, poprawności zmiany ogłoszeń,
  2. poprawności wybranych dokumentów zamówienia, w tym specyfikacji (SWZ),
  3. komunikacji z Wykonawcami,
  4. procedury wyjaśnień i zmiany siwz,
  5. poprawności zmiany ogłoszeń,
  6. weryfikacji rażąco niskiej ceny,
  7. wezwania do złożenia wyjaśnień na podstawie,
  8. poprawienia omyłek w ofertach,
  9. wezwania do złożenia wyjaśnień,
  10. wezwania do złożenia, uzupełnienia dokumentów podmiotowych, przedmiotowych – nowe zasady,
  11. weryfikacji w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu,
  12. weryfikacji w zakresie określania kryteriów pozacenowych,
  13. weryfikacji w zakresie oceny ofert,
  14. czynności informacyjnych dokonywanych przez Zamawiającego,
  15. czynności poprzedzających zawarcie umowy.
 6. Audyt czynności dokumentowania postępowania:
  1. ocena poprawności dokumentowania,
  2. ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  3. ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
  4. ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych.
 7. Warsztat audytorski – prezentacja praktycznych narzędzi przydatnych w ocenie prawidłowości realizacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
 8. Audyt umowy:
  1. audyt poprawności konstrukcji umowy,
  2. audyt poprawności zmian umowy,
  3. audyt poprawności odstąpienia od umowy,
  4. audyt poprawności rozwiązania umowy.
 9. Ocena stopnia przygotowania lub realizacji elektronizacji w zamówieniach publicznych.
 10. Pytania, dyskusja, wyjaśnianie w wątpliwości.

Czas trwania

1 dzień 10.00-16.00
2 dzień 09.00-15.00

Prelegenci

Arbiter z listy Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w latach 2004 - 2007, od 2007 roku reprezentuje strony jako pełnomocnik strony przed Krajową Izbą Odwoławczą. Certyfikowany Audytor wewnętrzny ze złożonym egzaminem państwowym - zaświadczenie Ministra Finansów.

Szkoleniowiec, doradca, praktyk z doświadczeniem w zakresie kontroli, audytu, zamówień publicznych oraz zarządzania projektami finansowanymi, w tym inwestycyjnymi ze środków UE. Kieruje zaprogramowanymi przez siebie studiami podyplomowymi o tematyce zamówień publicznych.

Posiada Certyfikat Dyplomowanego Audytora Wewnętrznego II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej oraz Certyfikat doradcy i szkoleniowca – projekt KIGNET podsieć KIGNET LEX. Członek Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych.

Współpracuje w zakresie zamówień publicznych z licznymi jednostkami sektora finansów publicznych i przedsiębiorcami. Organizator wielu przetargów publicznych zróżnicowanych wartościowo i przedmiotowo, w tym inwestycyjnych oraz finansowanych ze środków UE.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 290
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Zniżki grupowe:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: J.G.Training
 • Ulica i nr: Olesińska 21
 • Kod pocztowy: 02-548
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 8981505607

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!