Audyt i kontrola w zamówieniach publicznych - warsztat przygotowujący zamawiających

O szkoleniu

Uczestnicy zdobędą wiedzę na temat aktualnego stanu prawnego, specyfiki audytu oraz kontroli zamówień, ucząc się na różnych fazach audytu, od przygotowania postępowania po finalizację umowy. Program szczegółowo omawia metody analizy potrzeb i wymagań, oceny dokumentacji oraz zasad efektywności ekonomicznej, co pozwoli na minimalizowanie ryzyk finansowych i prawnych. Uczestnicy nauczą się również oceniać poprawność dokumentacji, procedur oraz umów, a także rozpoznawać i reagować na naruszenia przepisów. Szczególny nacisk kładziony jest na praktyczne aspekty audytu, co pozwoli uczestnikom na skuteczne stosowanie zdobytych umiejętności w codziennej pracy.

NIE CZEKAJ,ZAPISZ SIĘ JUŻ DZIŚ!

Kto powinien wziąć udział?

Do osób zainteresowanych audytem i kontrolą w zamówieniach publicznych

Program szkolenia

1.Aktualny stan prawny dotyczący zamówień publicznych - omówienie aktualnego stanu prawnego
dotyczącego nowej ustawy Prawo zamówień publicznych oraz wybranych przepisów wykonawczych.
2.Specyfika audytu/kontroli zamówień w zależności od progu postępowania.
3.Fazy audytu/kontroli zamówień publicznych:
a) audyt/kontrola czynności zamawiającego dotyczące przygotowania postępowania
• analiza potrzeb i wymagań w postępowaniach o wartości równej lub powyżej progu unijnego - wpływ analizy na warunki zamówienia i na postanowienia umowy
• zasada efektywności ekonomicznej w postępowaniach krajowych - sposób realizacji
• opis przedmiotu zamówienia - zakres badania zapisów, weryfikacja równoważności, wykazywania uzasadnionej potrzeby zamawiającego, opz na roboty budowlane - weryfikacja dokumentacji i sposobu wynagradzania,
• ustalanie wartości zamówienia: błędy, nieprawidłowości i wpływ na postępowanie
• ocena zamówień mieszanych - konsekwencje nieprawidłowego ustalenia rodzaju zamówienia
· ocena dokumentowania ustalonej wartości szacunkowej
• ryzyko zawyżania wartości i konsekwencje dla postępowania
• wymagany zakres dokumentów: specyfikacja warunków zamówienia (SWZ), opis potrzeb i wymagań (OPIW)
• uzasadnienie podziału zamówień na części - stopień szczegółowości w kontekście kontroli
• pilność jako podstawa skrócenia terminu składania ofert - kiedy jest dopuszczalna
• nieprawidłowy wybór trybu i związane z tym konsekwencje powyżej i poniżej progu unijnego,
b) Audyt /kontrola czynności zamawiającego od wszczęcia postępowania do udzielenia zamówienia
publicznego:
• ocena poprawności dokumentowania czynności zamawiającego
• ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - naruszenie zasady jawności i konsekwencje
• ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednia ścieżka audytu

• ocena poprawności udostępnienia dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - naruszenie zasady jawności i konsekwencje
• ocena przechowywania dokumentacji z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego - odpowiednia ścieżka audytu
• ocena ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych a jawność postępowania
• ocena poprawności aspektów proceduralnych przed otwarciem ofert: wyjaśnień/modyfikacji dokumentów zamówienia,
• unieważnienie postępowania – zastosowanie i przesłanki
c) Ocena zgodności oferty z warunkami zamówienia;
• procedura wyjaśnień złożonych ofert - granice dopuszczalności;
• poprawianie omyłek - weryfikacja, czy nie doszło do nieuprawnionych negocjacji, granice poprawiania omyłek w ofertach;
• weryfikacja badania rażąco niskiej ceny i prawidłowości podjętych decyzji zamawiającego;
• badanie rzetelności wykonawcy - pod kątem przesłanki wykluczenia;
• odrzucenie ofert – poprawność zastosowania przesłanek;
d) Audyt poprawności konstrukcji umowy
• audyt poprawności zmian umowy w tym zmian nieistotnych;
· audyt poprawności odstąpienia od umowy;
· audyt poprawności rozwiązania umowy;
· ocena dokonanych zmian w umowie
· ocena prawidłowości zastosowania i przewidzenia opcji i wznowień
4.Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych dotycząca zamawiających publicznych.
5.Ryzyka w zamówieniach publicznych:
• błędna interpretacja przepisów ustawy Pzp
 wnioski z kontroli Prezesa UZP z 2023 i 2024 r.  - omówienie i wskazanie newralgicznych obszarów
• działania utrudniające prowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Czas trwania

9:30-15:30

Prelegenci

Iwona Holka

Prawnik, trener i doradca w zakresie zamówień publicznych. Od kilkunastu lat z sukcesem wspiera klientów w procesach ubiegania się o zamówienia publiczne, a także przy realizacji zamówień. Ma za sobą dziesiątki rozpraw przed Krajową Izbą Odwoławczą i tysiące przeszkolonych uczestników. Zwolenniczka zasady „lepszy przykład niż wykład” i prowadzenia szkoleń opartych o przykłady, najnowsze orzecznictwo i praktyczne rozwiązania problemów.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Rejestracja

1099
za osobę
1 099
+23% VAT
Cena zawiera:
  • udział w zajęciach
  • materiały szkoleniowe
  • certyfikat uczestnictwa
  • Nagrania z webinarów ApexNet, Spotkania z ekspertami po godzinach,Roczny dostęp do EduStrefy, Aplikację mobilną z ustawą Pzp na Android i iOS, EduBox
Zapisz się
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
  • Nazwa firmy: ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
  • Ulica i nr: ul. Atlasowa 41
  • Kod pocztowy: 02-437
  • Miejscowość: Warszawa
  • Numer NIP: 7010371279

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska ul. Atlasowa 41

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa, Polska
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
Firma ApexNet powstała w 2001 roku. ApexNet to doświadczony organizator szkoleń biznesowych, specjalizujący się głównie w nowoczesnych szkoleniach biznesowych. Oferta firmy jest szeroka i skierowana głównie do firm, oferując różnorodne formy szkoleń,...
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!