AUDYT PODATKOWY – PRAKTYCZNY KURS DLA OSÓB ROZLICZAJĄCYCH PODATKI W FIRMIE

O szkoleniu

Celem kursu jest wskazanie podstawowych kierunków i sposobów przeprowadzania badania audytowego od momentu identyfikacji ryzyka podatkowego do sporządzenia protokołu i wskazania potencjalnych rozwiązań podatkowych. Celem kursu jest także wyszkolenie kompetentnych pracowników zdolnych do przeprowadzenia wewnętrznego audytu podatkowego w firmie mającego na celu zapobieżenie potencjalnym zagrożeniom i ryzykom podatkowym, znalezienie możliwych oszczędności podatkowych a także nakreślenie kierunków dalszej polityki podatkowej.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest skierowane do osób zajmujących się rozliczeniami podatkowymi w firmie. Słuchaczami mogą być zarówno biegli rewidenci, jak również osoby, które zajmują stanowiska specjalistów podatkowych a także doradcy podatkowi, prawnicy księgowi, dyrektorzy finansowi.

Program szkolenia

Dzień I

Elementy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
1. Obowiązki rezydenta.
2. Podatek u źródła.
3. Terminy i obowiązkowe deklaracje i informacje podatkowe.
4. Powstawanie przychodu.
5. Sprzedaż akcji i wierzytelności.
6. Zasady dotyczące amortyzacji – błędy i sposoby analiz.
7. Rola informacji z rachunków bankowych.
8. Klasyfikacja kosztów uzyskania przychodu.
9. Koszt pośredni i bezpośredni.
10. Odszkodowanie, kary umowne.
11. Dokumenty poniesienia wydatku.
12. Płatności jako element kwestionowania wydatku.
13. Samochód w firmie, czyli co sprawdzać aby uniknąć kontroli.
14. Ewidencje faktury dokumenty.
15. Prawidłowość rozliczeń podatków u pracownika – dokumenty i informacje.
16. Zaliczki i zadatki.
17. Korekty wydatków i kosztów.

Dzień II i III

Podatek od towarów i usług
1. Podatnik podatku VAT – rejestracja.
2. Dokumentacja podatkowa.
3. Rodzaje deklaracji i zasady ich sporządzania terminy, wersje elektroniczne, podpis elektroniczny.
4. Prawidłowość wystawienia faktury.
5. Prawidłowość ustalania momentu powstania obowiązku podatkowego jako element ewentualnego uszczuplenia.
6. WNT
7. WDT
8. Eksport, import.
9. Świadczenie usług.
10. Wykrywanie potencjalnych niebezpieczeństw związanych z karuzelą podatkowa (wyłudzenia Vat).
11. Sprawdzenie kontrahenta jako element niezbędny do prawidłowości rozliczeń.
12. Samochód a Vat.
13. Kasy fiskalne i ewidencje.
14. Prawo do odliczenia.
15. Kontrahent zagraniczny obowiązki ewidencyjne.
16. Dokumenty potwierdzające wykonanie usług i dostaw.
17. Zamkniecie działalności, remanenty likwidacyjne.
18. Skutki przekształceń.
19. Problemy z rozliczeniem proporcji.
20. Inne pozostałe problemy związane z prawem do odliczenia.

Dzień IV

Pozostałe obowiązki podatkowe
1. Elementy ordynacji podatkowej.
2. Uprawnienie podatnika.
3. Terminy doręczenia wezwania.
4. Kontrola podatkowa.
5. Istota interpretacji podatkowej.
6. Jak sporządzić odwołanie.
7. Podatki lokalne.
8. Podatek od nieruchomości.
9. Środki transportu.
10. Podatek tonażowy.

Dzień V i VI

ABC audytu – ćwiczenia i warsztaty
1. Rodzaje audytów.
2. Sporządzanie kwestionariuszy.
3. Metody badawcze.
4. Co powinien zawierać protokół z badania.
5. Ćwiczenia sprawdzajcie.
6. Zajęcia warsztatowe – badanie przygotowanych dokumentów pod względem zgodności.
7. Omówienie sporządzonych protokołów

Informacje organizacyjne
Koszt uczestnictwa jednej osoby:
– 1890 zł (VAT zw.)

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Cena obejmuje: uczestnictwo w zajęciach, autorskie materiały szkoleniowe, przerwy kawowe, przerwę kanapkową, zaświadczenie wydawane na drukach MEN.

Miejsce zajęć: budynek Atrium Tower, Al. Jana Pawła II 25

Zajęcia odbywają się w godzinach 10.00 – 16.00

Kurs organizowany przez Centrum Szkoleniowe MDDP Akademia Biznesu.

Informacje:
Ewa Suchecka, Anna Pyrzanowska
tel. (+48 22) 208 28 38, 208 28 31; fax (+48 22) 211 20 90, 208 28 30
e-mail: ewa.suchecka@akademiamddp.pl; anna.pyrzanowska@akademiamddp.pl

Terminy szczegółowe
Warszawa:
Sesja I, 22 – 23 października 2015 r.
Sesja II, 5 – 6 listopada 2015 r.
Sesja III, 19 – 20 listopada 2015 r.

Czas trwania

10:00-16:00

Prelegenci

Doświadczony doradca podatkowy, świadczący usługi w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku od czynności cywilnoprawnych, ceł i prawa dewizowego oraz aspektów podatkowych transakcji kapitałowych i w zakresie nieruchomości. Posiada wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu analiz i audytów podatkowych oraz w planowaniu podatkowym dla firm. Zajmuje się opracowaniem szczegółowych strategii zarządzania ryzykiem podatkowym w firmach. Przez wiele lat był związany zawodowo z organami skarbowymi. Pracował m.in. w Urzędzie Kontroli Skarbowej w Warszawie oraz Ministerstwie Finansów w Departamencie Podatków Pośrednich, gdzie kierował samodzielnym stanowiskiem pracy do spraw kas rejestrujących oraz zajmował się kwestiami związanymi z orzecznictwem podatkowym i reformą systemu podatkowego. Jest autorem kilkudziesięciu artykułów i książek z zakresu podatku dochodowego i podatku od towarów i usług. Od wielu lat prowadzi wykłady oraz zajęcia praktyczne dla głównych księgowych i doradców podatkowych.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

centrum miasta

Wrocław

centrum miasta

woj. dolnośląskie

centrum miasta

Warszawa

centrum miasta

woj. mazowieckie

Rejestracja

Organizator

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa
ul. Grzybowska 56
woj. mazowieckie
ADN Akademia (dawniej Akademia Biznesu MDDP) jest organizatorem szkoleń i konferencji z zakresu prawa podatkowego, rachunkowości, a także zarządzania i finansów. Realizujemy projekty dedykowane dla firm, dostarczając wiedzę, która zapewnia stabilny w...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Istnieje możliwość dokonania zapłaty w II ratach: pierwsza wpłata przed rozpoczęciem kursu (po otrzymaniu pisemnego potwierdzenia), druga w terminie 30 dni od daty rozpoczęcia kursu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ADN Akademia Sp. z o.o. Sp. k.
00-844 Warszawa ul. Grzybowska 56
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!