AUDYT WEWNĘTRZNY - OCENA KONTROLI ZARZĄDCZEJ JST W PRAKTYCE

O szkoleniu

Ustawa o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U. Nr 157, poz. 1240) oraz wydane na jej podstawie przepisy wykonawcze zmodyfikowały ustrój audytu wewnętrznego w sektorze publicznym. Ustawa wprowadziła pojęcie kontroli zarządczej, której ocena jest głównym zadaniem audytora.
Dlatego niezwykle ważne staje się właściwe rozumienie funkcji audytu wewnętrznego oraz stawianych przez audytora wymagań wobec kontroli zarządczej w JST.
Niewypełnienie lub niewłaściwa realizacja obowiązków w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli zarządczej objęta jest ponadto odpowiedzialnością za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.CELE SZCZEGÓŁOWE SZKOLENIA:
1. Nabycie przez kierowników jednostek oraz audytowanych pracowników niezbędnej praktycznej wiedzy dotyczącej audytu wewnętrznego
2. Zapoznanie z celami i zadaniami audytu, nabycie wiedzy dotyczącej formalnego trybu przeprowadzania audytu w jednostce samorządu terytorialnego
3. Pokazanie, na przykładach praktycznych, metodologii i pracy audytora wewnętrznego,
4. Nabycie wiedzy dotyczącej obowiązku lub możliwości zatrudnienia audytora w JST, w tym możliwych sposobów zatrudnienia
5. Zaznajomienie z etycznymi uwarunkowaniami wykonywania zawodu audytora wewnętrznego
6. Zapoznanie ze standardami kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych RP w świetle oceny dokonywanej przez audytora
7. Poznanie funkcji doradczej audytu wewnętrznego w zapewnieniu prawidłowego funkcjonowania kontroli zarządczej w JST.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie skierowane jest do kierowników i pracowników JST, w tym pracujących w audytowanych samorządowych jednostkach organizacyjnych zainteresowanych tematyką funkcjonowania audytu wewnętrznego, audytorów, pracowników komórek kontrolnych, osób chcących zdobyć uprawnienia do wykonywania zawodu audytora.

Program szkolenia

1. Ustrój prawny audytu wewnętrznego wg ustawy o finansach publicznych, obowiązki kierownika jednostki i audytora,
2. Międzynarodowe Standardy audytu wewnętrznego i kontroli,
3. Zatrudnienie audytora w JST,
4. Formalny tryb przeprowadzania audytu wewnętrznego w praktyce,
5. Etyka audytora wewnętrznego, konflikty interesów,
6. Dokumentacja audytu, podstawowe zasady metodologii audytu,
7. Kontrola zarządcza w nowej ustawie o finansach publicznych, standardy,
8. Ocena kontroli zarządczej dokonywana przez audytora wewnętrznego, w tym ocena zarządzania ryzykiem oraz potencjalnych konfliktów interesów,
9. Jak przygotować się do audytu w jednostce samorządu terytorialnego,
10. Czynności doradcze audytu wewnętrznego.

Uczestnicy szkolenia nabędą wiedzę dotyczącą prawa audytu wewnętrznego, praktycznych aspektów przeprowadzania audytu wewnętrznego w JST i wykonywania zawodu audytora oraz dokonywanej przez niego oceny kontroli zarządczej zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

Czas trwania

3 dni; około 20 godz.dyd.

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa Uniwersytetu Warszawskiego, w 2006r. zdał egzamin Ministerstwa Finansów na audytora wewnętrznego w sektorze publicznym ukończył program dla audytorów "Audyt wewnętrzny w sektorze publicznym" w Ernst & Young Academy of Business oraz z wyróżnieniem studia podyplomowe z zakresu zarządzania projektami unijnymi, wdrażał, w latach 2007 – 2009, jako wicedyrektor ds. POKL, Program Operacyjny Kapitał Ludzki w instytucji pośredniczącej II stopnia, oceniał projekty, nadzorował przeprowadzanie kontroli na miejscu, pracował jako audytor wewnętrzny w dużej jednostce sektora finansów publicznych gdzie m.in. przeprowadzał audyty projektów współfinansowanych z EFS. Wykładowca na Podyplomowych Studiach Audytu Kontroli Zarządczej i Rachunkowości Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, gdzie prowadzi zajęcia teoretyczne i warsztatowe z zakresu audytu wewnętrznego, kontroli zarządczej i zarządzania ryzykiem w sektorze publicznym oraz zarządzania projektami współfinansowanycmi z EFS. Członek Zespołu Ekspertów Zewnętrznych Narodowego Programu Foresight Polska 2020 Polskiej Akademii Nauk i Pentor Research.
Aktualnie audytor wewnętrzny jednostki w dziale administracji rządowej.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel Haffner****

Sopot

centrum

woj. pomorskie

Rejestracja

Cena 1
PLN+VAT
2 000
Cena zawiera:
  • zakwaterowanie, pełne wyżywienie, udział w zajęciach, materiały szkoleniowe, kolację integracyjną, imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia
Zapisz się

Organizator

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin
Legionowa 2/42
woj. lubelskie
Misją EDU-SKILLS SZKOLENIA I DORADZTWO jest świadczenie usług szkoleniowych i doradczych na najwyższym poziomie oraz przekazywanie aktualnej wiedzy i praktycznych umiejętności niezbędnych w zarządzaniu nowoczesnym przedsiębiorstwem. Doświadczenie ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

przesłanie podpisanej karty zgłoszenia

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

EDU-SKILLS SZKOLENIA
20-053 Lublin Legionowa 2/42
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!