Szkolenie

Audyt/kontrola zamówień publicznych z uwzględnieniem nowego Prawa zamówień publicznych

O szkoleniu

Celem szkolenia jest dokonanie szczegółowej analizy porównawczej obowiązującej ustawy i nowej ustawy Pzp , w poszczególnych fazach audytu/kontroli postępowania o zamówienie publiczne jak również zaprezentowanie uczestnikom nowych rozwiązań, wynikających z nowej Pzp.

Podczas szkolenia omówione zostaną nowe instrumenty i procedury w postępowaniach powyżej i poniżej progu unijnego oraz poniżej progu bagatelności. W dniu 4 października 2019 r. została ogłoszona ustawa z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych ( Pzp) (Dz. U.2019 poz. 2019). Zgodnie z przepisami wprowadzającymi nowe Pzp zacznie obowiązywać 1 stycznia 2021 r. W chwili obecnej rozpoczął się proces legislacyjny aktów wykonawczych do nowej Pzp.
Dlaczego warto wziąć udział?

Udział w szkoleniu umożliwia zdobycie 12 punktów w Programie Ustawicznego Kształcenia, Krajowej Listy Audytorów, Kontrolerów i Specjalizacji Powiązanych

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierowane jest do osób  wykonujących czynności kontrolne i audytowe, osób zatrudnionych w komórkach zamówień publicznych oraz pracowników wykonujących czynności związane z udzielaniem zamówień, członków komisji przetargowych jak również do kadry kierowniczej bezpośrednio odpowiedzialnej za wydatkowanie środków publicznych.

Program szkolenia

1. Stan prawny dotyczący zamówień publicznych:

 • omówienie aktualnego stanu prawnego ustawy Pzp  oraz celu i przesłanek uchwalenia nowego Pzp jak również  zasygnalizowanie wprowadzenie nowych przepisów wykonawczych do nowego Pzp.

2. Kolejne kroki podczas prowadzenia audytu/kontroli zamówień publicznych: w świetle obowiązującej ustawy Pzp oraz nowej ustawy Pzp,w poszczególnych fazach audytu /kontroli , w postępowaniach powyżej progu unijnego, ponizerj progu unijnego oraqz poniżej progu bagatelności

 • audyt/kontrola czynności zamawiającego przed wszczęciem postępowania,
 • audyt /kontrola czynności zamawiającego związanych z udzieleniem zamówienia, publicznego,
 • audyt / kontrola czynności zamawiającego związanych z realizacją umowy..

3. Kontrola udzielania zamówień publicznych w świetle nowego Pzp:

 • organy kontroli, współpraca organów kontroli.
 • analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach udzielania zamówień,
 • kwestionariusz kontroli,
 • udzielenie zamówienia niezgodne z ustawą Pzp.
 • kontrola Prezesa UZP.

4. Najczęściej popełniane błędy, naruszenia ujawniane w toku audytów/kontroli, obszaru zamówień publicznych – przykładowe studia przypadków zaistniałe podczas audytów / kontroli.. Potencjalne obszary ryzyka w zamówinach publicznych mogące pojawić w wyniku zmian przepisów.

5. Odpowiedzialność za naruszenie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – omówienie przesłanek naruszenia dyscypliny finansów publicznych.

6. Pytania uczestników szkolenia dotyczące stosowania prawa zamówień publicznych.

Czas trwania

2 dni

Prelegenci

Cytat

Arbiter z listy Prezesa UZP 2004-2007 r., Trener z listy Prezesa UZP z 1997 r., Konsultant zamówień publicznych – członek założyciel Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Konsultantów Zamówień Publicznych, ukończył w Turynie międzynarodowy kurs dla trenerów zamówień publicznych „Training of Trainers in Public Procurement” w International Labour Organisation, praktyk w dziedzinie zamówień publicznych. Posiada uprawnienia  audytorskie - Audytora wewnętrznego nadane przez Ministra Finansów (audytor wewnętrzny 2004-2008r.). Członek honorowy Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej (PIKW) w Warszawie.

 

Gdzie i kiedy

Warszawa 16-17 wrzesień 2021
Warszawa Centrum lub Wola

Warszawa

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
1285 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa
Sienna 93 lok. 35
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej
00-815 Warszawa Sienna 93 lok. 35
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!