Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-iatf-169492016--iso-90012015-73416-id12440

Informacje o szkoleniu

 • Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015


  ID szkolenia: 73416
  Typ: Szkolenia
  Kategoria:
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Poznań
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni / 24 godziny
 • Organizator szkolenia:

  TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
  ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
  00-514 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych audytorów z metodami audytowania IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.

Korzyści ze szkolenia:

-zdobycie praktycznej wiedzy i kwalifikacji odnośnie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
-poznanie „dobrej praktyki" oraz umiejętności interpretacji w zakresie standardu IATF 16949:2016 oraz normy ISO 9001:2015,
-zrozumienie powiązań IATF 16949:2016 z mapą procesów organizacji,
-Zrozumienie optymalnego dokumentowania wyników procesów.
-możliwość przećwiczenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania i wytycznych normy ISO 19011:2018 w branży motoryzacyjnej ze specjalistą-praktykiem.
-możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy jakości i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015.

 

Program szkolenia:

I        Wprowadzenie

II       Zakres standardu, powołania normatywne, terminy i definicje.

III      Struktura standardu IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015

IV       Podejście procesowe i analiza ryzyka

V        Omówienie praktyczne standardu IATF 16949:2016 oraz wymagań normatywnych  ISO 9001:2015 

VI       Omówienie portalu IATF (FAQs, SIs, CSR, walidacja certyfikatów)

VII      Audyty i ich struktura / ważność certyfikatów. 

VIII     Pojęcia Audytu, cele audytu.

IX       Wytyczne dotyczące audytowania ISO 19011:2018

 • Prowadzenie auditów
 • rodzaje prowadzonych auditów
 • Wymagania wobec audytorów
 • Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
 • Efektywność procesu audytowania
 • Ćwiczenie  - Case study – scenki audytowe

X       Proces przeprowadzenia audytu w praktyce

 • Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
 • Spotkanie otwierające,
 • Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe),
 • Spotkanie zamykające,
 • Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

XI      Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności 

XII     CYKL PDCA

XIII    Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie

XV      Zakończenie i podsumowanie szkolenia, egzamin pisemny.

Informacje o prelegentach:

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1790 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu,
-przerwy kawowe, lunch,
-profesjonalne materiały szkoleniowe,
-zestaw gadżetów firmowych,
-certyfikat Audytora Wewnętrznego IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015 (w języku polskim, angielskim, niemieckim),
-pomoc w rezerwacji hotelu,
-możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Audytor Wewnętrzny IATF 16949:2016 / ISO 9001:2015