Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-ilub-pelnomocnik-iso-14001-30901-id353

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zapoznanie uczestników szkolenia z :
* Wymaganiami normy PN-EN – ISO 14001 oraz ISO 9001 ze wskazaniem różnic i powiązań pomiędzy tymi normami
* Analiza działalności organizacji i Identyfikacja aspektów środowiskowych oraz programy środowiskowe
* Identyfikacja wymagań prawnych
* Sterowanie operacyjne
* Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie
* Przygotowanie auditorów wewnętrznych do realizacji zadań dotyczących autitowania systemu zarządzania jakością zgodnie z wymaganiami ISO 9001
* Podstawy Komunikacji interpersonalnej jako ważny element pracy auditora wewnętrznego

* Część warsztatowa:
- wykonanie ćwiczeń związanych z metodami auditowania
-uporządkowanie wiedzy oraz doskonalenie umiejętności prowadzenia auditów
- Zadnia , Uprawnienia i Odpowiedzialność Pełnomocnika SZŚ

Szkolenie skierowane jest do:

Kandydaci na Pełnomocników i Auditorów wewnętrznych Systemu Zarządzania Środowiskowego

Program szkolenia:

Dzień 1 -BLOK SZKOLENIOWY

Blok I
* Przypomnienie wymagań norm
ISO 14001oraz ISO 9001
* Ocena uczestników z dotychczasowej wiedzy o wymaganiach w/w norm (QUIZ)
* Poprawna interpretacja wymagań normy
ISO 14001

Blok II
* Zadania auditora wewnętrznego

Dzień 2 -BLOK SZKOLENIOWY

Blok III
* Podstawy Komunikacji interpersonalnej
* Elementy skutecznego słuchania
* Metody oceny pracy auditora

Blok IV
* Ćwiczenia 6-8 ćwiczeń

Dzień 3 -BLOK SZKOLENIOWY

Blok V
* Omówienie zadań, uprawnień i dpowiedzialności Pełnomocnika ZUOSZ Ś
* Przygotowanie przeglądu zarządzania
* Dokumentowanie systemu zarządzania
* Egzamin / Test kończący szkolenie

Informacje o prelegentach:

Halina Płusa

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1150 cena netto

Cena zawiera:

Certyfikaty audytora wewnętrznego i/lub pełnomocnika, materiały szkoleniowe, obiad

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenia można dokonać poprzez portal lub stronę internetową www.centrum-doskonalenia.pl, płatność dokonywana jest przelewem bankowym na podstawie faktury pro-forma

Wydarzenie: Audytor wewnętrzny i/lub Pełnomocnik ISO 14001