Szkolenie: Audytor wewnętrzny REACH

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-reach-68515

Informacje o szkoleniu

 • Audytor wewnętrzny REACH


  ID szkolenia: 68515
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Przemysł, produkcja
 • Adres szkolenia:

  Theta Doradztwo Techniczne
  Żeligowskiego 32/34
  90-643 Łódź
  woj. łódzkie
 • Termin szkolenia:

  Data: 28-30.03.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  3 dni - 9-17
 • Organizator szkolenia:

  THETA Doradztwo Techniczne
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem kursu jest przygotowanie uczestników do pełnienia funkcji Audytora Wewnętrznego w systemie REACH. Podczas kursu zostaną omówione podstawowe zagadnienia związane z rozporządzeniem REACH oraz metody audytowania zgodnie z ISO 19011. Kurs kończy się egzaminem sprawdzającym zdobytą wiedzę i umiejętności oraz wydaniem certyfikatu potwierdzającego uzyskanie kompetencji jako : Audytor Wewnętrzny REACH", wystawionego przez niemiecką jednostkę certyfikującą RW TÜV (TUV NORD Polska SP. z o.o.)

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w kursie zapraszamy osoby odpowiedzialne za spełnienie w przedsiębiorstwie wymagań rozporządzenia REACH, pełnomocników systemów zarządzania oraz audytorów wewnętrznych systemów zarządzania chcących poszerzyć swoje umiejętności w w/w zakresie.

Program szkolenia:

Pierwszy dzień:
Wymagania REACH dla producentów, importerów, dalszych użytkowników i dystrybutorów substancji i mieszanin chemicznych oraz wyrobów jako podstawa audytowania:
1. Rozporządzenie REACH – informacje ogólne.
2. Rejestracja w ramach rozporządzenia REACH.
3. zezwolenia zgodnie z rozporządzeniem REACH.
4. Zakazy i ograniczenia zgodnie z rozporządzenia REACH.
5. Komunikacja w łańcuchu dostaw.
6. REACH dla audytorów .
Drugi dzień:
Zasady audytowania i procedura auditów zgodnie z norma ISO 19011: 2012:
1. Definicje i terminy.
2. Procedura audytowania.
3. Wymagania stawiane auditorom.
Trzeci dzień:
Auditowanie w praktyce:
1. Definiowanie i opisywanie niezgodności.
2. Działania korygujące .
3. Ćwiczenia praktyczne z realizacji auditów.
4. EGZAMIN.

Informacje o prelegentach:

mgr inż. Anna Królak - Absolwentka wydziału Chemii Ogólnej Politechniki Łódzkiej, na kierunku Ochrona Środowiska. Od 2005 r. specjalista ds. Kart Charakterystyki i doradca ds. REACH w THETA Doradztwo Techniczne. Przedstawiciel polskich firm w europejskich konsorcjach dotyczących rejestracji substancji w ramach REACH, ekspert we wprowadzaniu substancji chemicznych do obrotu. Wykładowca na studiach podyplomowych Uniwersytetu Łódzkiego „Bezpieczeństwo w użytkowaniu i zarządzaniu substancjami chemicznymi”, autorka licznych artykułów w prasie branżowej dotyczących wymagań rozporządzenia REACH i bezpieczeństwa produktów.

dr inż. Aleksandra Szczepanik, auditor zewnętrzny TÜV NORD systemu zarządzania jakością ISO 9001, systemu HACCPi standardu BRC, konsultant i wykładowca w powyższym zakresie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1360 - netto

Cena zawiera:

Szkolenie

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

.

Wydarzenie: Audytor wewnętrzny REACH