Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-systemu-haccp-71643-id950

Informacje o szkoleniu

Firma Doradczo-szkoleniowa JAKOŚĆ
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:
• Zapoznanie uczestników z Prawem Żywnościowym (Codex Alimentarius), Dobrymi Praktykami Higienicznymi i Produkcyjnymi (GHP/GMP) oraz rodzajami zagrożeń
• Nabycie umiejętności tworzenia dokumentacji Systemu HACCP i GHP/GMP
• Zapoznanie uczestników z istotą, celem, rodzajami, planowaniem i metodyką prowadzenia auditów wewnętrznych Systemu HACCP
• Przygotowanie przyszłych Auditorów wewnętrznych do efektywnego sprawowania tej funkcji w organizacji.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów zainteresowanych uzyskaniem kwalifikacji do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu HACCP, pragnących zdobyć wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny Systemu HACCP. Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji Auditora wewnętrznego Systemu HACCP.

Program szkolenia:

1. WPROWADZENIE.
a. Bezpieczeństwo żywności
b. Regulacje prawne dotyczące żywności

2. SYSTEM GHP/GMP:
a. Ogólne zasady
b. Wymagane instrukcje
c. Rodzaje formularzy

3. SYSTEM ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA ŻYWNOŚCI HACCP.
a. Omówienie zagrożeń mikrobiologicznych, fizycznych i chemicznych.
b. Definicja Systemu HACCP
c. Zasady tworzenia i utrzymywania Systemu HACCP (warsztaty)
4. DEFINICJA I RODZAJE AUDYTÓW (DYSKUSJA)

5. PROCEDURA AUDYTU WEWNĘTRZNEGO WG ISO 19011 (STUDIUM PRZYPADKU)

a. Inicjowanie auditu
b. Przeprowadzenie przeglądu dokumentów
c. Przygotowanie do działań auditowych
d. Przeprowadzenie działań auditowych na miejscu
e. Przygotowanie, zatwierdzenie i rozpowszechnianie raportu z auditu
f. Zakończenie auditu
g. Przeprowadzenie działań poauditowych

6. SKUTECZNE ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW JAKOŚCIOWYCH (ĆWICZENIE).
a. wykrycie niezgodności
b. podjęcie natychmiastowych działań
c. określenie przyczyny powstawania
d. podjęcie działań długoterminowych
e. ocena i nadzór nad działaniami

7. METODYKA I TECHNIKI AUDYTOWANIA (WARSZTATY).
a. Skuteczne prowadzenie rozmów
a. Umiejętne sporządzanie notatek
b. Poprawne zbieranie dowodów audytowych

8. KOMPETENCJE AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO (PRZYKŁADY)
a. Zakres obowiązków
b. Rola audytora s procesie ciągłego doskonalenia
c. Trudności w przeprowadzaniu audytów
d. Cechy rasowego audytora
9. DYSKUSJA I ĆWICZENIA.

10. TEST POTWIERDZAJĄCY ZDOBYCIE KWALIFIKACJI AUDYTORA WEWNĘTRZNEGO SYSTEMU HACCP.

Informacje o prelegentach:

Czynny auditor IRCA, doświadczony konsultant z wieloletnią praktyką w systemach zarządzania bezpieczeństwem żywności

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 880 zł zw. z VAT cena za 1 os.

Cena zawiera:

• Materiały szkoleniowe
• Certyfikat potwierdzający odbycie szkolenia (certyfikat Audytora wewnętrznego Systemu HACCP)
• Poczęstunek
• Bufet kawowy
• Bezpłatne konsultacje mailowe w ciągu miesiąca po zakończeniu szkolenia
• Rabat na następne szkolenie CENTRUM QUALITY w wysokości 100 PLN zw. z VAT (nie łączy się z innymi promocjami)

Dostępne zniżki:

  • 200 zł na osobę zniżka przy zgłoszeniu min. 2 osób

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Szkolenie akredytowane przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.
Istnieje także możliwość wystawienia certyfikatu przez międzynarodową jednostkę certyfikującą.

Wydarzenie: Audytor wewnętrzny Systemu HACCP