Szkolenie

Audytor wewnętrzny systemu HACCP

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie prowadzone w trybie stacjonarnym oraz online, które przygotowuje do roli audytora wewnętrznego systemu HACCP. Celem szkolenia jest praktyczne przygotowanie uczestników do zaplanowania, przeprowadzenia i udokumentowania audytu systemu HACCP.

Audyt wewnętrzny systemu HACCP to jedna z metod jego weryfikacji: jak system działa w praktyce, czy jest skuteczny dla zapewnienia bezpieczeństwa produkowanej żywności. Prawidłowo wykonany audyt umożliwi nie tylko na wykrycie niezgodności i wprowadzenie niezbędnych działań korygujących, ale będzie również cenną wskazówką do doskonalenia systemu. Dzięki temu przyczyni się do spełnienia oczekiwań klientów a tym samym do osiągniecia celów biznesowych firmy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Uczestnik uczy się:

 • Jak przygotować się do audytu tak, aby osiągnął zamierzony cel,
 • W jaki sposób wykonać listę pytań kontrolnych,
 • Jak zbierać obiektywne dowody podczas audytu,
 • W jaki sposób prawidłowo dokumentować zgodności i niezgodności,
 • Jak zachowywać się podczas audytu, aby przebiegł on w atmosferze otwartości i współpracy między audytorem a audytowanym,
 • Jak prawidłowo udokumentować przeprowadzony audyt.

 

Uczestnik dowiaduje się:

 • Czym różni się audyt od kontroli i jakie jest jego znaczenie dla systemu bezpieczeństwa żywności HACCP,
 • Dlaczego rezultaty przeprowadzonych audytów wewnętrznych są istotne dla ciągłego doskonalenia organizacji (cykl Deminga),
 • Które z kompetencji „miękkich” mają istotne znaczenie podczas audytu i dlaczego, jakie zachowania spowodują „zamknięcie” audytowanego, a które wpłyną na atmosferę zaufania i współpracy podczas audytu.

 

Zdobyte kwalifikacje/umiejętności:

 • Po szkoleniu uczestnik będzie potrafił wykonać audyt zgodnie z wytycznymi dotyczącymi audytowania systemów zarządzania wg PN-EN ISO 19011,
 • Uczestnik zdobędzie kompetencje komunikacyjne przydatne nie tylko podczas audytowania.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci:

 • Specjaliści ds. jakości, inżynierowie jakości
 • Liderzy projektów
 • Audytorzy wewnętrzni SZJ, ZSZJ
 • Pracownicy działów SQA, SQD
 • Kierownictwo produkcji średniego szczebla (kierownicy zmian, kierownicy zakładu, kierownicy produkcji).

Program szkolenia

1. Audyt wewnętrzny – na podstawie wytycznych PN-EN ISO 19011.

2. System HACCP – wg Codex Alimentarius (w tym krok 11 i zasada 6: ustalenie procedur weryfikacji).

3. Planowanie audytu

 • Cel audytu – zgodnie z planem audytów wewnętrznych
 • Inicjowanie audytu: określenie wykonalności z audytowanym, zapewnienie zasobów (czas, miejsce, materiały)
 • Przegląd dokumentacji
 • Lista pytań kontrolnych

4. Kompetencje audytora mające wpływ na przebieg audytu

 • Wiedza i doświadczenie
 • Kompetencje „międzyludzkie”: komunikacja, cierpliwość, mowa ciała, zapach, głos, zachowanie itp.

5. Przebieg audytu

 • Etapy audytu: spotkanie otwierające, audyt, spotkanie zamykające
 • Zdobywanie obiektywnych dowodów: przegląd dokumentów, wywiad, obserwacja
 • Prawidłowe dokumentowanie zgodności i niezgodności

6. Działania poaudytowe

 • Raport i wnioski z audytu

7. Zakończenie szkolenia

 • Podsumowanie
 • Test końcowy
 • Ankieta

Czas trwania

1 dzień, 8 godzin

TERMINY:
08-09.06.2017
04-05.09.2017
23-24.11.2017

Prelegenci

Cytat

Trener TQMsoft, praktyk

Gdzie i kiedy

Kraków 2 lipiec 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22A

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 2 lipiec 2021

Gdzie i kiedy

Kraków 26 maj 2021
TQMsoft

31-231 Kraków

Bociana 22a

woj. małopolskie

Gdzie i kiedy

Online 26 maj 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
850 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

TQMsoft
31-231 Kraków
Bociana 22a
woj. małopolskie
Od 1996 roku wspieramy naszych Klientów w doskonaleniu jakości i produktywności. Usprawniamy procesy Klientów dostarczając i wdrażając najwyższej klasy produkty i usługi. Pomagamy doskonalić kompetencje techniczne i osobiste pracowników różnych sz...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

TQMsoft
31-231 Kraków Bociana 22a
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!