Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-systemu-haccp-wg-iso-22000-36387-id410

Informacje o szkoleniu

 • Audytor Wewnętrzny Systemu HACCP wg ISO 22000


  ID szkolenia: 36387
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Kadry, Human Resources
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Instytut Rozwoju Kadr
  Trzy Lipy 3
  80-172 Gdańsk
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9.00-18.00 /24h
 • Organizator szkolenia:

  Instytut Rozwoju Kadr
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy i praktycznych umiejętności w zakresie audytu wewnętrznego systemu HACCP, GMP, GHP, GCP.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie przeznaczone jest dla osób, które chcą podnieść swoje kwalifikacje zawodowe i uzyskać odpowiednie umiejętności z zakresu systemów bezpieczeństwa żywności.
Szkolenie skierowane jest do
- Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP w przedsiębiorstwach.
- Decydentów odpowiedzialnych w firmach za nadzór i weryfikację systemów HACCP.
- Pełnomocników HACCP, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości oraz pracowników laboratoriów zakładowych.
- Osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i pogłębianiem wiedzy z zakresu nowego standardu ISO 22000.

Osób zaangażowanych w projektowanie i zarządzanie systemami bezpieczeństwa żywności HACCP w przedsiębiorstwach.
Decydentów odpowiedzialnych w firmach za nadzór i weryfikację systemów HACCP.
Pełnomocników HACCP, pracowników i kierowników działów zarządzania lub kontroli jakości oraz pracowników laboratoriów zakładowych.
Osób zainteresowanych nabyciem praktycznych umiejętności audytowania systemów zarządzania bezpieczeństwem żywności i pogłębianiem wiedzy z zakresu nowego standardu ISO 22000.

Program szkolenia:

1. Omówienie i interpretacja wymagań systemu zarządzania bezpieczeństwem żywności ISO 22000
2. Aspekty prawne związane z bezpieczeństwem zdrowotnym żywności
3. Zagadnienia związane z systemem HACCP, GHP, GMP
4. System HACCP w ISO 22000
5. Wymagania dla audytorów
6. Zasady i techniki audytowania wg międzynarodowych standardów
7. Pytania kontrolne
8. Projektowanie audytu – wymagania i potrzeby klientów, określenie celów audytów, planowanie audytów
9. Zasady analizy i kwalifikacji wyników audytu - niezgodności, spostrzeżeń, obszarów doskonalenia
10. Prowadzenie audytów, działania poaudytowe – prowadzenie spotkań, ustalanie niezgodności raport audytu, działania korygujące, zapobiegawcze
11. Usługi doradcze świadczone przez audytorów wewnętrznych – doskonalenie systemów.
12. Symulacja audytu
13. Kompetencje interpersonalne audytorów wewnętrznych – psychologia komunikacji, asertywność, zarządzanie zespołem audytorów
14. Psychologia audytów wewnętrznych – bariery komunikacyjne, negatywne nastawienie, komunikacja, sztuka dowiadywania się, obserwacji, wyciągania wniosków
15. Egzamin

Informacje o prelegentach:

Szkoleniowcy i audytorzy IRK tworzą grupę ekspertów wyspecjalizowanych w konkretnych zagadnieniach.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1170.00 zł 951.22 zł + VAT

Cena zawiera:

szkolenie, materiały szkoleniowe

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Uczestnictwo w szkoleniu otwartym można zgłosić wysyłając formularz zgłoszeniowy na adres e-mail: szkolenia@irk.com.p

Formularz zgłoszeniowy do pobrania na stronie www.irk.com.pl.l

Wydarzenie: Audytor Wewnętrzny Systemu HACCP wg ISO 22000