Szkolenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakości w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-jakosci-w-przemysle-motoryzacyjnym-wg-isots-169492009-46864-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych audytorów z metodami audytowania systemu zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO / TS 16949:2009 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego w przemyśle motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009.

Program szkolenia:

I Wprowadzenie
Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia

II TQM jako podstawa norm z grupy ISO 9000 i specyfikacji ISO/ TS 16949:2009 oraz
podejście procesowe do Systemu Zarządzania Jakością.
III Podstawowe pojęcia dotyczące audytów
Pojęcia audytowe
Cele auditu
Rodzaje auditów
Powody przeprowadzania audytów

IV Wymagania specyfikacji technicznej ISO/ TS 16949:2009
Historia branżowych norm motoryzacyjnych
Wymagania specyfikacji ISO/TS 16949:2009
Interpretacja wymagań ISO/TS 16949:2009
Ćwiczenie - Interpretacja wybranych punktów normy na przykładach
Szukanie dowodów na spełnienie wymagań normy (podawanie konkretnych dowodów na spełnienie wymagań)

V Zasady klasyfikowania i formułowania niezgodności
VI FMEA jako metoda analizy przyczyn i skutków wad – ćwiczenia
VII Wymagania normy ISO 19011 dotyczącej audytowania
Prowadzenie auditów
rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania
Ćwiczenie - Case study – scenki audytowe

VIII Proces przeprowadzania audytu
Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

IX Mowa ciała audytora
Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie
X Działania korygujące i zapobiegawcze, (PDCA)
XI Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Informacje o prelegentach:

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1180 - za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, certyfikat (w języku polskim, angielskim, niemieckim), możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Audytor-Wewnetrzny-SZJ-w-Przemysle-Motoryzacyjnym-wg-ISOTS-169492009/113

Szkolenie, kurs: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakości w Przemyśle Motoryzacyjnym wg ISO/TS 16949:2009