Szkolenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-jakoscia-wg-iso-90012008-46862-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych audytorów z metodami audytowania systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania jakością.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego wg ISO 9001:2008 (PN-EN ISO 9001:2009).

Program szkolenia:

I. Wprowadzenie
Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
Omówienie szkolenia
II. System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008
Podstawowe definicje i terminologia dotycząca ISO 9001:2008,
Omówienie wymagań normy ISO 9001:2008
III. Podstawowe pojęcia dotyczące audytów
Pojęcia audytów
Cele auditu
Rodzaje auditów
Powody przeprowadzania audytów
IV. Wymagania normy ISO 19011 dotyczącej audytowania
Prowadzenie auditów
Rodzaje prowadzonych auditów
Wymagania wobec audytorów
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
Efektywność procesu audytowania
V. Proces przeprowadzania audytu
Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
Spotkanie otwierające
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
Spotkanie zamykające
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.
VI. Mowa ciała audytora
Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.
VII. Działania korygujące i zapobiegawcze, (PDCA)
VIII. Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Informacje o prelegentach:

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1180 - za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, certyfikat (w języku polskim, angielskim, niemieckim), możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Audytor-Wewnetrzny-SZJ-wg-ISO-90012008/109

Wydarzenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością wg ISO 9001:2008