Szkolenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-systemu-zarzadzania-srodowiskowego-wg-iso-140012004-46836-id12440

Informacje o szkoleniu

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych audytorów z metodami audytowania systemu zarządzania środowiskowego wg ISO 14001:2004 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania środowiskowego.
Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania środowiskowego.
Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji audytora wewnętrznego wg ISO 14001:2004

Program szkolenia:

I Wprowadzenie
Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników,
Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu,
Omówienie szkolenia.

II System Zarządzania Środowiskowego wg. ISO 14001:2004
Podstawowe definicje i terminologia dotycząca ISO 14001:2004,
Omówienie wymagań systemu zarządzania środowiskowego wg normy ISO 14001:2004.

III Podstawowe pojęcia dotyczące audytów
Pojęcia audytów,
Cele auditu,
Rodzaje auditów,
Powody przeprowadzania audytów.

IV Wymagania normy ISO 19011 dotyczącej audytowania
Prowadzenie auditów,
Rodzaje prowadzonych auditów,
Wymagania wobec audytorów,
Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń,
Efektywność procesu audytowania.

V Proces przeprowadzania audytu
Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań),
Spotkanie otwierające,
Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia),
Spotkanie zamykające,
Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI Mowa ciała audytora
Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.
VII Działania korygujące i zapobiegawcze, (PDCA)
VIII Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Informacje o prelegentach:

TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1180,00 - za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu, profesjonalne materiały szkoleniowe, zestaw gadżetów firmowych, przerwy kawowe, lunch, certyfikat (w języku polskim, angielskim, niemieckim), pomoc w rezerwacji hotelu, możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

http://tqmtc-sklep.pl/pl/p/Audytor-Wewnetrzny-SZS-wg-ISO-140012004/118

Wydarzenie: Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego wg ISO 14001:2004