Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/audytor-wewnetrzny-szbihp-iso-450012018-73446-id12440

Informacje o szkoleniu

 • Audytor Wewnętrzny SZBiHP ISO 45001:2018


  ID szkolenia: 73446
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Jakość Zarządzanie
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  brak danych

  Warszawa
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni / 16 godzin
 • Organizator szkolenia:

  TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
  ul. Marszałkowska 84/92, lok.117
  00-514 Warszawa
  woj. mazowieckie
  O firmie Inne oferty firmy
TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Przedmiotem szkolenia jest zapoznanie przyszłych oraz obecnych audytorów z metodami audytowania systemu zarządzania jakością ISO 45001:2018 i przekazanie umiejętności, których potrzebują do utrzymania skutecznego systemu audytów, opartego na najlepszych praktykach z punktu widzenia audytora.

Szkolenie przygotowuje do samodzielnego planowania, przeprowadzania i dokumentowania wewnętrznych audytów systemu zarządzania BHP ISO 45001:2018.

Ukończenie szkolenia i zdanie egzaminu uprawnia do pełnienia funkcji: Audytora Wewnętrznego SZBiHP ISO 45001:2018.

Korzyści ze szkolenia:

-Zdobycie oraz doskonalenie praktycznej wiedzy i umiejętności w zakresie planowania i nadzorowania programu audytów wewnętrznych,
-poznanie „dobrej praktyki" w zakresie wykonywania audytów wewnętrznych,
-możliwość przećwiczenia, doskonalenia i przedyskutowania praktycznych aspektów audytowania SZBiHP ISO 45001:2018,
-możliwość optymalizacji stosowanego podejścia pod kątem zwiększenie skuteczności audytów wewnętrznych w identyfikacji możliwości poprawy BHP i eliminacji strat wynikających z niedoskonałości systemu.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie skierowane jest do obecnych jak również kandydatów na audytorów wewnętrznych, a także do wszystkich osób zainteresowanych uzyskaniem nowych, przyszłościowych kwalifikacji zawodowych oraz pragnących zdobyć podstawową wiedzę dotyczącą zasad i metod oceny systemu zarządzania jakością.

Program szkolenia:

I.            Wprowadzenie

 • Powitanie uczestników, przedstawienie się trenera, prezentacja uczestników
 • Ćwiczenie integracyjne - Budowanie zespołu
 • Omówienie szkolenia

II.         System Zarządzania BHP ISO 45001:2018

 • definicje i terminologia zawarta w ISO 45001:2018.
 • Omówienie wymagań normy ISO 45001:2018.

III.       Pojęcia dotyczące audytów

 • Pojęcia audytów
 • Cele auditu
 • Rodzaje auditów
 • Powody przeprowadzania audytów

IV.       Wytyczne normy ISO 19011:2018 dotyczącej audytowania

 • Prowadzenie auditów
 • Rodzaje prowadzonych auditów
 • Wymagania wobec audytorów
 • Definiowanie niezgodności / spostrzeżeń
 • Efektywność procesu audytowania

V.         Proces przeprowadzania audytu

 • Przygotowanie auditu (analiza dokumentacji, lista pytań)
 • Spotkanie otwierające
 • Przeprowadzenie auditu: zadawanie pytań, formułowanie niezgodności, szukanie dowodów (scenki audytowe, ćwiczenia)
 • Spotkanie zamykające
 • Sporządzanie dokumentacji poaudytowej.

VI.        Mowa ciała audytora

        Komunikacja werbalna i niewerbalna w audycie.

VII.      CYKL, (PDCA)

VIII.     Zakończenie i podsumowanie szkolenia, Egzamin Pisemny.

Informacje o prelegentach:

Trener TQM Training & Consulting Polska Sp. z o.o.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1390 zł brutto za osobę

Cena zawiera:

-udział w szkoleniu,
-profesjonalne materiały szkoleniowe,
-zestaw gadżetów firmowych,
-przerwy kawowe, lunch,
-certyfikat: Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania BHP ISO 45001:2018 (w języku polskim, angielskim),
-pomoc w rezerwacji hotelu,
-możliwość konsultacji po szkoleniu z trenerem.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Audytor Wewnętrzny SZBiHP ISO 45001:2018