A/UGC Projektowanie aplikacji JEE z użyciem wzorców projektowych i notacji UML

O szkoleniu

Celem szkolenia jest zdobycie umiejętności projektowania aplikacji JEE w notacji UML, przy użyciu najlepszych, sprawdzonych i wydajnych rozwiązań opisanych w szablonach wzorców projektowych GOF i Core J2EE (z uwzględnieniem zmian w specyfikacji JEE). A tym samym obniżenie kosztów utrzymania tworzonego oprogramowania.

Na szkoleniu uczestnicy uczą się myśleć kategoriami gotowych rozwiązań, z perspektywy takich parametrów systemowych jak elastyczność, wydajność, niezawodność, utrzymanie, skalowalność i innych. Jednocześnie w czasie starannie zaprojektowanych ćwiczeń nabierają wprawy w posługiwaniu się tą wiedzą i przekuwającą ją w umiejętności. Umiejętności tak tworzenia dobrych rozwiązań jak i wykrywania zagrożeń.

Jednocześnie w trakcie szkolenia przestrzega się również przed typowymi błędami określanymi jako antywzorce.
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie adresowane jest zarówno do programistów jak i projektantów, którzy chcą tworzyć bardziej niezawodne, elastyczne i wydajne oprogramowanie, przy wykorzystaniu technologii JEE.

Program szkolenia

I. Metodyki wytwarzania oprogramowania
1. Metodyka kaskadowa
2. Unified Software Development Process - USDP (UP)
a) Wymiary
b) Iteracje
c) Fazy
- Rozpoczęcie (Inception)
- Opracowanie (Elaboration)
- Budowa (Construction)
- Wdrożenie (Transition)
3. Rassional Unified Process (RUP)
4. Extreme Programming (XP)
II. Podstawy UML i analizy
1. Czym jest UML
2. Przegląd diagramów UML (i podstawowe kwalifikatory)
a) Diagram klas
- Klasa (Class)
- Interfejs (Interface)
b) Diagram Obiektów
- Obiekt (Object) nazwany
- Obiekt anonimowy
c) Diagram Pakietów
- Pakiet (Package)
- Stereotypy access i import
d) Diagram komponentów
- Komponent (Component)
- Interfejsy wymagane i udostępniane
e) Diagram wdrożenia
- Węzeł (Node)
- Komponen (Component)
f) Diagram struktur połączonych
- Część (Part)
- Port (Ports)
g) Diagram przypadków użycia
- Aktor (Actor)
- Przypadek użycia (Use Case)
h) Diagram maszyny stanów
- Stan (state)
- wewnętrzne
- do/entry/exit
- Zdarzenia, while, at, when
i) Diagram aktywności
- Czynność (Activity)
- Partycja (Partition)
- Start (Initial state) i koniec (Final state)
- Decyzja (Decision)
- Rozwidlenie (Fork) i złączenie (Join)
- Obszar przerwania (Interruptable Activity Region) i przerwanie (Interrupt flow)
j) Diagram komunikacji
- Obiekty
- Komunikaty
k) Diagram sekwencji
- Obiekty
- Komunikaty
- Linia życia
- Obszar wykonania (Execution Specification)
l) Diagram zależności czasowych
- Notacja stanowa (State Timeline)
- Notacja wartości (Value Timeline)
m) Diagram przeglądu interakcji
- Referencja do diagramu (Diagram Frame)
- Wystąpienie interakcji (Interaction Occurence)
3. Mechanizmy rozszerzenia UML
a) Stereotypy (Stereotype)
b) Etykiety (Tagged Values)
c) Ograniczenia (Constraints)
4. Wybrane diagramy UML
a) Model przypadków użycia
- Analiza wymagań i Diagram Przypadków użycia
- Dokumentacja Przypadków Użycia
b) Diagramy klas
- Elementy diagramów klas
- Identyfikacja klas – analiza CRC
c) Diagram Sekwencji
- Elementy diagramów sekwencji
- Uproszczenie tworzenia diagramów sekwencji – model analityczny
III. Podstawy projektowania obiektowego i wprowadzenie do wzorców
1. Enkapsulacja
2. High Cohension
3. Loose Coupling
4. Command-Query Separation
5. Java i dziedziczenie
6. Wprowadzenie do wzorców
a) Rodzaje wzorców
b) GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns)
- Information Expert
- Creator
- Controller
- Polymorphism
- Pure Fabrication
- Indirection
- Protected Variations
c) S.O.L.I.D (SOLID-ne programowanie)
- Single Responsibility Principle
- Open-Close Principle
- Liskov Substitution Principle
- Interface Segregation Principle
- Dependency Inversion Principle
IV. Wzorce GOF
1. Wzorce konstrukcyjne
a) Abstract Factory
b) Builder
c) Factory Method
d) Prototype
e) Singleton
2. Wzorce strukturalne
a) Adapter
b) Bridge
c) Composite
d) Decorator
e) Façade
f) Flyweight
g) Proxy
3. Wzorce behawioralne
a) Chain of responsibility
b) Command
c) Interpreter
d) Iterator
e) Mediator
f) Memento
g) Observer
h) State
i) Strategy
j) Template Method
k) Visitor
V. Wprowadzenie do JEE
1. Modele aplikacji
a) Web Centric
b) Application Centric
c) Enterprise
2. Krótkie omówienie podstawowych technologii JEE
a) JSTL
b) JSF
c) JAAS
d) JTA
e) JPA
f) JNDI
g) JMS
3. Krótkie omówienie komponentów JEE i kontenerów
a) Servlety
b) Strony JSP
c) EJB (2.x i 3.0)
- Session Statefull EJB
- Session Stateless EJB
- Entity EJB
- Message Driven Bean (MDB)
d) WebService
4. Architektura komponentowa i wielowarstowowa
VI. Wzorce Core J2EE - Wzorce warstwy prezentacji
1. Intercepting Filter
2. Front Controller
3. Application Controller
4. Context Object
5. View Helper
6. Composite View
7. Dispatcher View
8. Service To Worker
VII. Wzorce Core J2EE - Wzorce warstwy biznesowej
1. Business Delegate
2. Service Locator
3. Session Façade
4. Application Service
5. Business Object
6. Composite Entity
7. Transfer Object (TO)
8. Transfer Object Assembler
9. Value List Handler
VIII. Wzorce Core J2EE - Wzorce warstwy integracji
1. Data Access Object (DAO)
2. Service Activator
3. Domain Store
4. Web Service Broker
IX. Wzorce architektoniczne
1. Dependency Injection
2. MVC (Model View Control)
3. 3 modele aplikacji wedłóg SUN
a) Web-centric
b) Application-centric
c) Enterprise
4. Architektura typu Enterprise e JEE
5. Architektura wielowarstwowa (Layers Pattern)
6. Wzorce infrastruktury
a) Redundancja ścieżek
b) Replikacja
c) Równoważnie Obciążenia (Load Balancing)
d) Klastry (Clustering)
e) Wysoka dostępność (HA – Height Availability; Failover)
f) Forward Proxy Cache
X. Przegląd wybranych antywzorców
1. Golden Hammer
2. Lava Flow
3. Spaghetti Code
4. Busy Waiting
5. Hardcoding
6. Object Orgy
7. Circilar Dependency
8. The Blob (God Object)

Czas trwania

czas trwania - 5 dni
czyli:

5*7 godzin wykładów i warsztatów.

Wielkość grupy: maks. 8-10 osób.

Aktualne terminy oraz dodatkowe informacje na stronie:
http://www.sages.com.pl/szkolenia-katalog

Prelegenci

na życzenie udostępniamy CV trenera

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sages Sp. z o.o.

02-796 Warszawa

Wąwozowa 11

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
cena netto
4 750
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa
ul. Wąwozowa 11
woj. mazowieckie
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

zkolenie wprowadza w każdy aspekt niezbędny do projektowania aplikacji z użyciem wzorców GOF i Core J2EE. Tak więc nie ma wymagań wstępnych.

W celu zgłoszenia się na szkolenie, prosimy o kontakt telefoniczny: 22.2035600
lub mailowy: j.ambroziak@sages.com.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Sages Sp. z o.o.
02-796 Warszawa ul. Wąwozowa 11
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!