Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/autonomous-maintenance-56259-id20104

Informacje o szkoleniu

 • Autonomous Maintenance


  ID szkolenia: 56259
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Produkcja
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Sala szkoleniowa Europrofes
  ul. Ofiar Oświęcimskich 17
  Wrocław
  Godziny zajęć (czas trwania):
  2 dni
 • Organizator szkolenia:

  WoMa Solution
  Arkadia8
  67-100 Nowa Sól
  woj. lubuskie
  O firmie Inne oferty firmy
WoMa Solution
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Podczas szkolenia przeprowadzane są zadania obsługi technicznej przypisane do operatorów produkcyjnych. Zbierane są dane i mierzone efekty wdrażanych metod konserwacyjnych. Podczas przeglądów prowadzone są działania mające na celu poznanie natury powstających zakłóceń i potencjalnych uszkodzeń. Warsztat AM swoim zakresem obejmuje zagadnienia związane z praktycznym wdrożeniem poszczególnych narzędzi mających na celu eliminację przyczyn źródłowych powstałych zdarzeń awaryjnych.

Cele:

– przeprowadzenie poszczególnych kroków AM na obszarze pilotażowym,

– stworzenie standardów autonomicznej obsługi technicznej,

– stworzenie dokumentacji autonomicznej obsługi technicznej,

– stworzenie tablic wizualizacyjnych – ukazujących obsługę autonomiczną,

– wdrożenie systemu Blue-Tag,

– stworzenie systemu szkoleń operatorów za pomocą One Point Lesson,

– stworzenie procedury wdrożenia AM w przedsiębiorstwie.

Szkolenie skierowane jest do:

W szkoleniu powinny uczestniczyć osoby zajmujące się zarządzaniem obsługą techniczną i wdrażaniem obsługi profilaktycznej (Koordynator UR, Inżynier UR/Produkcji, Planista UR, Dyrektor/Kierownik Produkcji, Dyrektor/Kierownik UR, Inżynier Jakości) oraz osoby zainteresowane tematyką ciągłego doskonalenia obsługi technicznej z działów: Technologicznego, Produkcji, Utrzymania Ruchu oraz Jakości.

Uczestnicy powinni być liderami zespołów pracowniczych, które zaangażowane są w bieżące działania mające na celu poprawę produktywności oraz eliminowanie problemów pojawiających się na produkcji jak i w działach utrzymania ruchu.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie do AM
Definicja AM
Fakty i mity na temat systemu AM
7 kroków wdrożenia AM
NIezrozumienie poszczególnych kroków w systemie AM

2. Strategia AM

Budowa strategii AM
Określenie misji dla filaru AM
Określenie celów przed wdrożeniem AM
Wybór odpowiednich KPI w filarze AM

3. Szkolenie operatorów

Techniki prowadzenia szkolenia przed wdrożeniem
Korzyści płynące dla operatorów
Rola operatora
Błędy popełniane w fazie przygotowania do wdrożenia AM

4. Wybór obszaru

Jakie czynnik brać pod uwagę w wyborze obszaru do wdrożenia AM?
Czy wszędzie stosować AM?
Kryteria brane pod uwagę przy wyborze obszaru wdrożenia AM
Praktyczne rady co robić a czego nie robić

5. Ocena ryzyka

Rodzaje ryzyka podczas implementacji AM
Najczęstsze błędy popełniane podczas wdrażania AM
Techniki szacowania ryzyka
Skutki i konsekwencje nieoszacowania ryzyka
Praktyczne przykłady co robić a czego nie robić

5. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 1 AM

Przygotowanie do przeprowadzenia kroku 1
Akcja czerwonych kartek
Budowa wstępnego planu eliminacji czerwonych kartek
Akcja na Gemba
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 1 AM

Warsztat 1: Budowa strategii AM

lista czynników zewnętrznych jak i wewnętrznych wpływających na podjęcie decyzji wdrożenia filaru AM w przedsiębiorstwie
Określenie misji AM
Wyznaczenie celów dla AM
Budowa systemu mierników mierzących stopień realizacji celów AM
Wizualizacja strategii AM

Warsztat 2: Symulacja AM – Krok 1

Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 1 AM
Akcja czerwona kartka
Wstępny plan działania
Realizacja działań na gemba
Budowa procedury przeprowadzenia kroku 1 AM
Analiza ryzyka podczas implementacji kroku 1 AM

7. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 2 AM
Definicja miejsc trudnodostępnych
Definicja źródeł zanieczyszczeń
Proces tworzenia działań doskonalących w ramach kroku 2 AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 2 AM

8. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 3 AM

Czym jest standard inspekcji AM?
Porównanie podejść CLAIRS/CIL/NWRCZ w tworzeniu planu inspekcji AM
Techniki tworzenia dokumentacji przeglądowej AM
Wizualizacja punktów inspekcyjnych AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 3 AM

9. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 4 AM

Zaangażowanie operatorów w inspekcje AM
3 poziomowy model kompetencji operatorów w AM
Techniki angażujące operatorów w realizację przeglądów inspekcyjnych AM
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 4 AM

10. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 5 AM

System zatwierdzania realizację przeprowadzenia inspekcji AM
Komunikacja Prod – UR
System Blue tag
System potwierdzania przeprowadzonych inspekcji
Lista kontrolna po przeprowadzeniu kroku 5 AM

11. Implementacja poszczególnych kroków AM – Krok 6 i 7 AM

Systematyczna kontrola systemu inspekcji AM
System doceniania operatorów w ramach AM
Skuteczność prowadzonych przeglądów AM przez produkcję – implementacja „Hall of Fame”
System utrzymania filaru AM
Audyt filaru AM
Wizualizacja wyników audytu filaru AM

Warsztat 3: Symulacja AM – Krok 2 – 5

Przeprowadzenie wstępnych działań w ramach kroku 2 do 4 AM
Eliminacja źródeł zanieczyszczeń i miejsc trudnodostpnych
Budowa standardowego planu inspekcji AM
Tworzenie treści szkoleniowych dla operatorów OPL
Budowa systemu kontroli przeprowadzonej inspekcji AM
Wdrożenie systemu Blue Tag
Metody komunikacji Prod – UR tradycyjne czy nowoczesne?

Warsztat 4: Utrzymanie i rozwój systemu AM

Techniki oceniające funkcjonowanie systemu AM
Budowa arkusza audytującego system AM
Wizualizacja wyników audytu
Metodyka przeglądu strategii oraz ustalanie nowych celów w ramach rozwoju AM

Informacje o prelegentach:

Wojciech Mączyński – jeden z najbardziej charyzmatycznych doradców z zakresu inżynierii utrzymania ruchu, niezawodności oraz logistyki UR. Pasja z jaką prowadzi szkolenia sprawia, że wiedza sama wchodzi do głowy oraz zawsze odnosi się pewien niedosyt.

Posiada bogate doświadczenie zawodowe w dużych korporacjach międzynarodowych, gdzie zajmując stanowiska managerskie testował i wdrażał innowacyjne rozwiązania w obszarze produkcji i utrzymania ruchu. Nieustająca chęć poszukiwania coraz to lepszych rozwiązań w zakresie zarządzania procesami produkcyjnymi i utrzymania ruchu doprowadziła do osiągania spektakularnych wyników, zarówno operacyjnych, jak i zarządzania kompetencjami pracowniczymi.

Obecnie jako trener i konsultant w dalszym ciągu realizuje swoją misję zarażając klientów pasją do poszukiwania coraz to nowszych rozwiązań w obszarze zarządzania służbami utrzymania ruchu i produkcją. W codziennej pracy w sposób nieszablonowy, pełen dynamizmu, pragmatyki oraz niezliczonej ilości przykładów uczy i przedstawia narzędzia wchodzące w skład systemu zarządzania utrzymaniem ruchu.

Jego wieloletnia praktyka, zarówno jako etatowego pracownika na stanowiskach managerskich, jak również trenera/konsultanta, pomogła w stworzeniu autorskiego programu zarządzania obsługą techniczną w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych. Program ten nosi nazwę Total Professional Maintenance Management System – jest to połączenie klasycznego TPM w pewnej modyfikacji oraz inżynierii niezawodnościowej. W systemie znajdują się autorskie rozwiązania poszczególnych narzędzi takich jak: RCMLight®, Quick Planing and Scheduling, Technical Statisical Proces of Spare Parts.

Jest autorem nowoczesnych form szkoleniowych, które z powodzeniem łączą teorię z praktyką:
- Certyfikowany Praktyk TPM Learning by Doing,
- Podnoszenie kompetencji technicznych ActionLearnigBlitz,
- Logistyka UR Try and Choose

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 2100 netto

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, przerwy kawowe, lunche, materiały, certyfikat.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Płatność po zakończonym szkoleniu.

Wydarzenie: Autonomous Maintenance