Szkolenie: Autoprezentacja – kreowanie wizerunku skutecznego managera

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/autoprezentacja-kreowanie-wizerunku-skutecznego-managera-31422-id3086

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Po siedmiu sekundach od wejścia do sali uczestnicy spotkania wyrabiają sobie zdanie na Twój temat. Oceniają Twoją twarz, garnitur lub marynarkę, analizują sylwetkę i gesty. To samo robi każdy, z kim się spotykasz jako manager. To dopiero początek. Świadomie lub nieświadomie każda osoba, z którą się widzisz, współpracujesz, dosłownie każdy obserwuje Twoje zachowanie.

Nie warto pozostawiać autoprezentacji samej sobie. Od tego zależy nie dzień dzisiejszy, tylko przyszłość. Opinia idzie w świat, a w świecie firm, urzędów, polityki i administracji, trudno jest zamazać złe wrażenie. To wymaga ciężkiej pracy.

Podczas szkolenia pokażemy nie tylko sposób oceny managera przez partnera i klienta, czy pracownika, ale tez przez dziennikarza, radnego, czy posła, mówić krótko przez innych ludzi. Zaprezentujemy na co zwracają uwagę. Szkolenie da uczestnikowi wiedzę o sposobach kreowania wizerunku, o mechanizmach manipulacji wrażeniem, doborze narzędzi do konkretnych grup docelowych. Powiemy uczestnikom jak dobrać garderobę, jakich gestów używać a jakich nie, jak wykorzystać elementy aparycji do osiągnięcia założonego celu, jakich dodatków używać oraz jak zarządzać przestrzenią, a nawet stołem, aby zdobyć wiedzę o nastawieniu partnera rozmowy. Dzięki szkoleniu zrozumiesz, dlaczego wypowiadane przez Ciebie słowa, to tylko 10 procent komunikatu odbieranego przez ludzi.

Szkolenie skierowane jest do:

Szkolenie adresowane jest do wszystkich pracowników i do kadry kierowniczej, którzy chcą skutecznie autoprezentować się w swojej pracy.

Program szkolenia:

Zasady kreowania wizerunku jako pracownika, eksperta, skutecznego managera instytucji.
• Cel i zasady kreowania wizerunku.
• Programowanie autoprezentacji do celów zawodowych i osobistych.
• Określenie swoich mocnych i słabych stron
• Pierwsze wrażenie a sukces.
• Dobór stylu do reprezentowanej firmy oraz temperamentu.
• Autoprezentacja, ale dla kogo? Odbiorca – audytorium – analiza słuchaczy?
• Najczęściej popełniane błędy podczas autoprezentacji.

Wizerunek w Internecie a wizerunek urzędu.
• Jak zbudować wizerunek w sieci.
• Dobór miejsca w Internecie. Wybór zdjęć, filmów, multiprezentacji
• Dobór treści do temperamentu i kariery zawodowej.

Autoprezentacja a spotkania biznesowe i urzędowe, prezentacje, narady, konferencje i eventy.
• Przygotowanie się do wystąpień i narad.
• Sztuka komunikacji werbalnej i niewerbalnej podczas wystąpień i narad.
• Przemawianie, techniki prezentacji i autoprezentacji.
• Analiza i przygotowanie przestrzeni wystąpienia.
• Badanie potrzeb, oczekiwań i możliwości audytorium – dobór technik.

Komunikacja werbalna – siła słowa – siła przekonywania.
• Elementy werbalne w autoprezentacji.
• Ustalenie, jakim jestem rozmówcą i jak postrzegają mnie inni.
• Jak budować wypowiedz dostosowaną do wizerunku.
• Retoryka czyli jak operować słowem - dobór argumentacji i jej skuteczność.
• Technika pytań i sposoby niwelowania zniekształceń komunikatu w autoprezentacji.
• Jak manipulować słowem?

Mowa ciała, czyli komunikacja niewerbalna – jak pokazać bez słów kim jesteś.
• Jak odczytać autoprezentację klienta, partnera, współpracownika?
• Aparycja – autoprezentacja a wygląd
• Kinezyka – mimika i gesty w autoprezentacji
• Proksemika- jak zarządzać przestrzenią w instytucji
• Haptyka – dotyk a kreowanie wizerunku
• Chronemika – zarządzanie czasem w autoprezentacji
• Wykorzystanie mowy ciała do budowania kontaktu z drugą osobą.

Informacje o prelegentach:

Maurycy Seweryn – Były wiceburmistrz Dzielnicy Ochota w Warszawie. Trzykrotnie wybrany radnym. Prowadził biuro prasowe Kandydata na Prezydenta Warszawy – Marka Borowskiego . Przeprowadził wiele kampanii wizerunkowych i PR, w tym kilkadziesiąt w ramach samorządu terytorialnego.

Wykładowca „Komunikacji interpersonalnej” i „Autoprezentacji i wystąpień publicznych” w Studium Podyplomowym w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu oraz „Etykiety i savoir vivre” na Wydziale Nauk Humanistycznych WSH. Szkoleniowiec polityków, dyplomatów, urzędników.
Absolwent Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego i stypendysta Uniwersytetu Humboldta w Berlinie. Były doktorant w Katedrze Zarządzania WSPiZ im. Leona Koźmińskiego. Absolwent Krajowego Centrum Edukacji Europejskiej oraz Studium Stosunków Międzynarodowych IPB. Ukończył Szkołę Liderów Społecznych i Politycznych Fundacji Schumana.

Doświadczenie w komunikacji i kreowaniu wizerunku zdobywa od 1995. Przez 4 lata był rzecznikiem prasowym Polskiego Związku Działkowców, rzecznikiem organizacji społecznych, pracownikiem Centrum Informacyjnego Rządu i sekretariatu MSWiA a następnie dyrektorem ds. PR w Towarzystwie Inicjatyw Społecznych „TROSKA” i PR managerem roadshow RAGE-RACE 2010. W sferze gospodarczej był kierownikiem projektu w Raabe Verlags, i dyrektorem ds. sprzedaży w Ricco Sp. z o o.
Ma na swoim koncie ponad 2000 publikacji prasowych. Założyciel Warszawskiej Grupy Doradców Public Relations.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 799 - zł + VAT

Cena zawiera:

diagnozę potrzeb szkoleniowych Klienta i grupy docelowej, przygotowanie prezentacji, pokazu multimedialnego, przygotowanie materiałów do ćwiczeń dostosowanych do grupy docelowej, konsultacja zawartości merytorycznej materiałów, przeprowadzenie szkolenia przez trenera, przeprowadzenie oceny wyników szkoleniowych, sporządzenie raportu końcowego, przygotowanie i przesłanie płyty DVD do Klienta z gotowym materiałem poszkoleniowym, tygodniową obsługę posprzedażową – konsultacje, serwis kawowy, wyśmienity obiad

Dostępne zniżki:

  • 10 - za każdego kolejnego uczestnika

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenie

Wydarzenie: Autoprezentacja – kreowanie wizerunku skutecznego managera