Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/autoprezentacja-szkolenie-trojmiasto-47723-id327

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Opis szkolenia, dla kogo?

Szkolenie jest przewidziane dla osób, które prowadzą rozmowy handlowe, prowadzą wystąpienia i prezentacje, nawiązują kontakty z kontrahentami


Cele szkolenia:

• Celem szkolenia jest przybliżenie uczestniczkom tematu świadomego kształtowania własnego wizerunku poprzez samodzielne doświadczanie „bycia na świeczniku”. Dlatego też celem szkolenia jest próba wypracowania indywidualnego stylu prezentowania przez uczestników własnej osoby

Szkolenie skierowane jest do:

Kadra i ;pracownicy

Program szkolenia:

Program szkolenia:

1.Pozytywna prezentacja siebie w kontaktach zawodowych
-Istota pierwszego wrażenia w kontaktach, oddziaływanie na innych przy wykorzystaniu narzędzi komunikacyjnych,
werbalne i niewerbalne elementy komunikacji,
rozmowa telefoniczna z klientami,
język perswazji,

2.Rola języku ciała (mowy ciała) w kształtowaniu własnego wizerunku
-Postawa ciała i ruch, czyli jak stać oraz jak się poruszać,
kontakt wzrokowy i mimika twarzy a odbiór otoczenia,
gesty wspomagające przekaz oraz gesty niepożądane, manipulacje związane z mową ciała,
emocje jako bariera komunikacyjna

3.Dykcja – nie tylko to co mówisz świadczy o Tobie. Także to jak mówisz – ćwiczenia poprawnej dykcji.


Formy i metody:

W czasie zajęć wykorzystywane są:

• Ćwiczenia, prezentacje, gry, symulacje, praca w małych grupach,
• Podsumowania, mini wykłady, kwestionariusze autodiagnozy

Materiały szkoleniowe:

Uczestnicy otrzymują podręcznik mojego autorstwa – jest to zbiór niezbędnych informacji o danym zagadnieniu.

Czas trwania: dwa dni szkoleniowe (2x8 godzin)


Miejsce szkolenia:

Pomorski Park Naukowo Technologiczny
81-451 Gdynia
Al. Zwycięstwa 96/98

Koszt udziału: 790 PLN/osobę

Informacje o prelegentach:

Trenerzy J&J

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 790 brutto

Cena zawiera:

mat, catering, sala...

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Przelew

Wydarzenie: Autoprezentacja szkolenie Trójmiasto