Szkolenie: Bądź produktywny! Mądre zarządzanie sobą w czasie dzięki Narzędziom Efektywności

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/badz-produktywnymadre-zarzadzanie-soba-w-czasie-dzieki-narzedziom-efektywnosci-48507-id9

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Doprowadzanie zadań do końca to często największe wyzwanie w zarządzaniu sobą w czasie. Jak zapanować nad swoimi zobowiązaniami?

Narzędzia Efektywności to metody organizacji zajęć, oparte o kolekcjonowanie spraw i zarządzanie listami zadań i projektów. Zostały opracowane przez Davida Allena – znanego konsultanta ds. efektywnej organizacji pracy w firmach.
Celem stosowania Narzędzi Efektywności jest zwolnienie z obowiązku pamiętania o wszystkich zobowiązaniach i planach, a jednocześnie zachowanie wysokiej produktywności w pracy i życiu prywatnym.
Zapraszamy na szkolenie Bądź produktywny!

Praktyczne warsztaty pomogą Ci w opracowaniu indywidualnego systemu zarządzania strumieniem zadań i zobowiązań. W prosty i zrozumiały sposób poprzez zestaw ćwiczeń pokażemy Ci jak można zwiększyć swoją efektywność, a przy tym osiągnąć większy spokój wewnętrzny.

Uczestnicy szkolenia otrzymają książkę D. Allena – Getting Things Done!

Szkolenie skierowane jest do:

Cele szkolenia:
Zwiększenie produktywności uczestników – osobistej oraz zespołu, jeśli uczestnicy kierują pracą innych.
Wykształcenie nawyków efektywnego zarządzania czasem i zwiększenie zdolności do osiągania zaplanowanych rezultatów.
Większa satysfakcja i komfort emocjonalny w pracy.
Zapobieganie wypaleniu zawodowemu, wynikającemu z nadmiernego stresu, spowodowanego błędami w zarządzaniu czasem.
Lepsze wykorzystanie zasobów firmy i skuteczne osiąganie jej celów biznesowych.

Program szkolenia:

Efektywność osobista – uwarunkowania
Kiedy nie osiągam celu?
Związek pomiędzy stylem wykorzystywania czasu a stresem i motywacją do działania.

W jaki sposób ludzie tracą czas? Jakie są tego skutki a jakie przyczyny?
Nasze kreatywne sposoby trwonienia czasu. Syndrom "za pięć dwunasta"
Indywidualna diagnoza stopnia wykorzystania czasu i organizacji pracy.
Podróż w dziurawej łodzi? – skumulowane skutki niedomkniętych spraw i złamanych umów.
Czemu służą szkodliwe nawyki: odwlekania, obwiniania, narzekania? Prawa Murphyego i Parkinsona.
Co robić, by „złapać” uciekający czas?
Co mnie, mojemu zespołowi i firmie da lepsze zarządzanie czasem – budowanie motywacji do stosowania narzędzi zarządzania czasem.

Zarządzanie czasem w praktyce. Metody i narzędzia tradycyjne.
Cel. Dokąd zmierzam? Zasady określania celów – jak wytyczać motywujące do działania cele?
Ustalanie priorytetów jako podstawa efektywności w pracy – definiowanie kroków milowych i zadań krytycznych.
Metody podejmowania decyzji na co dzień. Matryca pilne/ważne Eisenhowera, zasada Pareto.
Jak postępować z różnymi kategoriami zadań: pilnymi, czasochłonnymi, koniecznymi choć mało ważnymi, perspektywicznymi?
Metody działania pod presją. Jak sobie radzić ze spiętrzeniem zadań?
Realizacja i kontrola wykonania planu. Praca z terminarzem i innymi narzędziami wspomagającymi organizację pracy – dlaczego poleganie na pamięci rujnuje efektywność?
Dlaczego podświadomość może przeszkadzać – niedostatki tradycyjnego podejścia

Metoda D. Allena
Istota koncepcji – jak postępować z różnymi kategoriami zadań (pilnymi, czasochłonnymi, koniecznymi choć mało ważnymi, perspektywicznymi)?
Pięcioetapowy proces zarządzania zadaniami w pracy: kolekcjonowanie, analiza, porządkowanie, przegląd, realizacja.
4 kryteria wyboru najszybszego działania
Trzyczęściowy model oceny codziennej pracy
Narzędzia pracy mistrza produktywności
Zarządzanie strumieniem pracy – algorytm postępowania
Tysiącmilowa podróż zaczyna się od pierwszego kroku – jak to wszystko wdrożyć?

Jak optymalizować wykorzystanie czasu?
Zarządzanie = podejmowanie decyzji. Jakie decyzje zwiększają produktywność?
Pytania, które porządkują myślenie i działanie.
Organizacja pracy własnej i współpracowników. Jak konstruktywnie kończyć spotkania?
Metody działania pod presją. Jak sobie radzić ze spiętrzeniem zadań?
Ergonomia miejsca pracy – co w moim otoczeniu pomaga, a co przeszkadza w lepszym wykorzystaniu czasu?
Zasady, o których nie można zapomnieć: Praktyczne wskazówki związane z pocztą e-mail, telefonami, spotkaniami, zebraniami, które bezpośrednio optymalizują wykorzystanie czasu.

Droga do optymalnego wykorzystania czasu.
Ukierunkowanie na cele i działania
Jak zwiększać swoją energię osobistą? - zasady higieny życiowej.
Emocje i nawyki – psychologiczne bariery adaptacji do zmian.
Skąd się bierze opór przed zmianą i jak go pokonać? Jak wykształcić konstruktywne nawyki?
Action Plan. Podsumowanie szkolenia i zdefiniowanie kolejnych kroków w rozwoju umiejętności składających się na zarządzanie czasem.

Czas trwania: 2 dni

Informacje o prelegentach:

Joanna Kozioł

Psycholog, doktorantka w Instytucie Psychologii na Wydziale Filozoficznym UJ i absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkim na Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Krakowie. Trenerka i Key Account Manager w Pro Optima Sp. z o.o. Od kwietnia 2008 w zarządzie Stowarzyszenia Edukacji Nieformalnej Meritum. Kieruje Wydawnictwem AudioBiznes.
Łącząc różne aktywności i zainteresowania od lat poznaje, testuje i rozwija metody zarządzania sobą w czasie. Interesuje się szeroko rozumianą kulturą: na gruncie badawczym - psychologią kulturową, zawodowym – różnicami kulturowymi w biznesie, prywatnym - podróżami i poznawaniem innych kultur. Do tej pory realizowała projekty z zakresu doskonalenia umiejętności myślenia analitycznego, prezentacji, obsługi klienta, doskonalenia kompetencji międzykulturowych, kreatywnego myślenia, zarządzania czasem, treningu pamięci (klienci: NBP, Bricoman, Fiat AutoPoland, Forum Informatyków Samorządowych przy Małopolskim Instytucie Samorządu Terytorialnego i Administracji, Uniwersytet Ekonomiczny, Niezależne Zrzeszenie Studentów Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Koło Naukowe Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Naukowe Koło Fizyków UJ oraz Naukowe Koło Studentów Astronomii UJ, prowadzi również szkolenia otwarte).


Wiesław Porosło

Współzałożyciel i prezes Pro Optima. Doświadczony menedżer. Najczęściej jest partnerem w rozwoju dla wyższej i średniej kadry zarządzającej. Zrealizował projekty szkoleniowe dla ponad 1200 osób a także ponad 1500 tysiąca godzin doradztwa i coachingów. Od 10 lat zajmuje się prowadzeniem szkoleń biznesowych menedżerów różnych szczebli. Wspiera menedżerów prowadząc coaching indywidualny i grupowy. Ukończył Szkołę Trenerów i Konsultantów Zarządzania w Krakowie, The Art & Science of Coaching Erickson College w Krakowie, szkolenia w The Coaching Academy w Londynie oraz Terri Levine?s Online Coaching U. Od 2003 roku jest członkiem International Association of Coaching. Jest propagatorem coachingu w wydaniu menedżerskim. Będąc pragmatykiem, specjalizuje się w zastosowaniu myślenia systemowego w pracy menedżerów i doskonaleniu ich kompetencji zarządczych. Prowadzi szkolenia z zakresu coachingu menedżerskiego, coachingu grupowego, przywództwa, budowania zespołów, grupowego rozwiązywania problemów, rozwijania postaw przedsiębiorczych oraz zarządzania doznaniami klientów i budowania strategii opartej na zarządzaniu doznaniami klientów. Prowadzi też warsztaty strategiczne oraz kompleksowe projekty dla firm wdrażających standard obsługi klienta lub zarządzanie doznaniami klientów.
W latach 90. pracował w branży telekomunikacyjnej. Był aktywnym propagatorem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych, w tym idei powszechnego dostępu do Internetu, w tamtych latach przyjmowanej z niedowierzaniem, m.in. podczas Krajowych Sympozjów Telekomunikacji. Ma wieloletnie doświadczenia menedżerskie oraz biznesowe, dzięki którym odkrył pasję do pracy z ludźmi.
Od 2007 roku, wraz z Olgą Rzycką, prowadzi w Krakowie szkolenia otwarte pod nazwą „Menedżer coachem” skierowane do menedżerów zainteresowanych praktycznym poznaniem coachingu oraz pragnących doskonalić swe kompetencje w tym zakresie. Specjalizuje się zwłaszcza w zagadnieniu odnajdywania równowagi między pracą i życiem osobistym dla menedżerów w średnim wieku. Prowadzi coaching przedsiębiorczości dla osób stawiających na niezależność, zamierzających budować własny biznes. Ponadto, osobom ceniącym sprawność fizyczną, ruch na świeżym powietrzu i kontakt z przyrodą oferuje tzw. life coaching, nastawiony na wprowadzanie zdrowych zmian w codziennym życiu. Propagator aktywnego stylu życia i miłośnik gór. Były przewodnik tatrzański, obecnie maratończyk. Uprawia też kwalifikowaną turystykę wysokogórską.
Portfolio obejmuje pracę m.in. dla: Polkomtel, Kolporter, Kompas Polska, Robobat, Merida, SGI Baltis, Narodowy Bank Polski, ING, Bank Zachodni WBK, Sygma Bank, mBank, DUKA, V-Soft, Quantum Software, WASKO, Mostva. Szkolił i prowadził coachingi dla dziesiątków właścicieli i przedsiębiorców w ramach projektów wspomagających przedsiębiorczość.

Wydarzenia towarzyszące:

Menedżer coachem. Jak pracować z ludźmi, by wzbudzać ich zaangażowanie i eliminować zbędne koszty?
Mistrzowska prezentacja. Jak prowadzić prezentację, by oczarować odbiorców?

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1270 - zł/osoba

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia szkolenia, przerwy kawowe i lunch, indywidualne konsultacje z trenerami.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia udziału w szkoleniu poprzez stronę:
http://prooptima.pl/badz-produktywny-szkolenie-zarzadzanie-soba-w-czasie-madre-zarzadzanie-soba-w-czasie-dzieki-narzedziom-efektywnosci-szkolenie-otwarte-zarzadzanie-czasem-krakow-warszawa

Wydarzenie: Bądź produktywny! Mądre zarządzanie sobą w czasie dzięki Narzędziom Efektywności