Balanced Scorecard. Wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na trzydniowe szkolenie z wdrożenia strategii i KPI Balanced Scorecard.

Celem szkolenia jest przygotowanie Uczestników do wdrożenia systemu zarządzania przez cele strategiczne i KPI wg Balanced Scorecard, jako narzędzia implementacji strategii firmy.

Po ukończeniu szkolenia Uczestnik osiągnie określone efekty uczenia się tj. będzie znał koncepcję i korzyści Balanced Scorecard jako narzędzia wdrożenia strategii i poprawy zarządzania operacyjnego.

Dlaczego warto wziąć udział?

Kluczowe korzyści

 • Poznanie koncepcji Balanced Scorecard i korzyści z jej wykorzystania do wdrożenia strategii firmy.
 • Opanowanie procesu budowy systemu Balanced Scorecard w 6 etapach. Zdobycie umiejętności w zakresie przekładania strategii na narzędzia Balanced Scorecard (np. mapa strategii, Karta KPI, Inicjatywy strategiczne).
 • Opanowanie wiedzy w zakresie ustalania celów strategicznych i wyboru mierników realizacji celów (KPI).
 • Poznanie zasad wyboru i powiązania inicjatyw strategicznych z celami i KPI’ami strategicznymi.
 • Poznanie metody kaskadowania strategii i narzędzi Balanced Scorecard na różnych szczeblach organizacji

Dlaczego warto wybrać nasze seminarium

 • Inni mówią o filozofii Balanced Scorecard i metodzie Kaplana i Nortona, my pokazujemy jak tę metodę „krok po kroku” wdrożyć we własnej firmie!
 • Autorski program opracowany przez dział doradztwa strategicznego FIG Polska, który specjalizuje się we wdrożeniach Balanced Scorecard do implementacji strategii i systemów poprawy efektywności.
 • Program oparty na doświadczeniach FIG Polska w implementacjach systemów BSC w ponad 150 polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach.
 • Zajęcia prowadzone przez wysokiej klasy trenerów-praktyków biznesu, którzy wspierają właścicieli i zarządy firm we wdrożeniach strategii z wykorzystaniem metodyki Balanced Scorecard.
Kto powinien wziąć udział?

Właściciele firm, prezesi, wiceprezesi, członkowie zarządów i rad nadzorczych, dyrektorzy zarządzający, dyrektorzy działów: finansów i controllingu, inwestycji, strategii, rozwoju, R&D, produkcji, sprzedaży i marketingu, logistyki, IT; dyrektorzy operacyjni, dyrektorzy zakładów i fabryk, menedżerowie odpowiedzialni za budowę i nadzór nad realizacją strategii firmy, dyrektorzy personalni i HR, menedżerowie zarządzający biurami projektów strategicznych.

Program szkolenia

Pierwszy dzień (9.00 - 17.00)

Zasady funkcjonowania Balanced Scorecard

 1. Wprowadzenie: cele seminarium, poznanie się Uczestników i test wprowadzający.
 2. Wykorzystanie Balanced Scorecard (BSC) w procesie zarządzania wartością przedsiębiorstwa. – Ćwiczenie
 3. Czynniki sukcesu firmy a tradycyjne systemy informacyjne. Miejsce Balanced Scorecard na tle nowoczesnych systemów zarządzania.
 4. Cele i zadania systemu zarządzania opartego na Balanced Scorecard.
 5. Proces budowy systemu Balanced Scorecard w 6 etapach (metoda „krok po kroku”).
  1. Identyfikacja celów firmy, na które mają wpływ poszczególne działy/ jednostki. – Ćwiczenie
 6. Czym jest strategia w metodzie zarządzania opartej na Balanced Scorecard?
 7. Zasady przekładania strategii na system Balanced Scorecard.
 8. Zasady ustalania i wyboru celów strategicznych w czterech perspektywach. – Case Study
  1. Jak wybrać cele finansowe zapewniające równowagę pomiędzy strategią wzrostu a strategią efektywności?
  2. Propozycje wartości dla klientów gwarantujące osiągnięcie sukcesu.
  3. Jak mają wyglądać nasze procesy i które z nich są gwarancją realizacji celów strategicznych?
  4. Jaką wiedzę musimy posiadać i które z zasobów strategicznych rozwijać?
 9. Jak wykorzystać mapę celów do opisu strategii? Konstrukcja map celów w procesie przełożenia strategii na Kartę Wyników. – Ćwiczenie
 10. Podsumowanie dnia.

 

Drugi dzień (9.00 - 17.00)

Budowa Balanced Scorecard

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień omawianych pierwszego dnia seminarium.
 2. Zasady doboru mierników realizacji celów strategicznych i operacyjnych – opracowanie Karty Wyników – Case Study
  1. KPI a mierniki operacyjne.
  2. Mierniki wyprzedzające – czynniki sukcesu realizacji celów a mierniki wynikowe – efekty
   realizacji celów. – Ćwiczenie
 3. Budowa związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy celami i wybór ścieżek strategicznych. – Ćwiczenie
 4. Opracowanie programów strategicznych działań (Inicjatywy Strategiczne).
  1. Rola strategicznych inicjatyw w realizacji strategii firmy.
  2. Zasady selekcji i wybór strategicznych inicjatyw gwarantujących realizację celów organizacji. – Ćwiczenie
 5. Przekładanie programów działań strategicznych na działania operacyjne.
 6. Integracja narzędzi zarządzania w ramach systemu Balanced Scorecard – połączenie Kart Wyników z budżetami.
 7. Podsumowanie dnia.

 

Trzeci dzień (9.00 - 16.00)

Budowa Balanced Scorecard

 1. Powtórzenie i utrwalenie zagadnień z drugiego dnia seminarium.
 2. Proces wdrażania Kart Wyników w 5 etapach.
 3. Komunikacja i edukacja nt. strategii w oparciu o narzędzia Balanced Scorecard – podział ról.
 4. Jak ze strategii firmy uczynić codzienną sprawę każdego pracownika? Kaskadowanie celów i zadań na niższe szczeble organizacji. – Ćwiczenie
 5. Jak wynagradzać za realizację strategii i budżetu? Budowa systemów wynagrodzeń w oparciu
  o Kartę Wyników. – Przykłady
 6. Integracja narzędzi zarządzania w ramach systemu Balanced Scorecard – połączenie Kart Wyników z budżetami.
 7. Jak unikać błędów we wdrożeniu strategii?
 8. Podsumowanie zajęć.

Czas trwania

3 dni

Prelegenci

Justyna Kałużna

Menedżer Działu Doradztwa Biznesowego, trenerka i konsultantka we Francuskim Instytucie Gospodarki Polska specjalizująca się w zarządzaniu strategicznym (budowa i wdrożenie strategii), opracowaniu analiz strategicznych oraz implementacji systemów Balanced Scorecard i MBO (zarządzania przez cele).

Współpracowała przy wdrożeniu systemów zarządzania przez cele (MBO) w firmach Ciech, Exatel, Kolbud, OLPP (Operatorze Logistycznym Paliw Płynnych), Poznańskiej Hodowli Roślin oraz w Zakładach Azotowych „Puławy” oraz pracowała nad projektami struktur organizacyjnych obszarów sprzedaży i marketingu, segmentacji rynku, strategii rozwoju relacji z kluczowymi klientami oraz restrukturyzacji finansowej i majątkowej przedsiębiorstw.

Z jej doświadczeń trenerskich skorzystało ponad 300 top managerów uczestniczących w szkoleniach otwartych prowadzonych przez FIG Polska.

Absolwentka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, stypendystka programu Socrates-Erasmus w Jonkoping International Business School w Szwecji.

 

Tadeusz Woźniak

Dyrektor generalny Francuskiego Instytutu Gospodarki Polska. Ekspert w zakresie zarządzania finansowego, marketingowego i strategicznego, zarówno w polskich, jak i zagranicznych przedsiębiorstwach, ekspert w zakresie zarządzania przez cele strategiczne (MBO), metodyki Balanced Scorecard i Value Based Management.

W FIG Polska prowadzi m.in. seminaria otwarte i zamknięte dla kadry zarządzającej pt.:

 • „Balanced Scorecard. Budowa i wdrożenie strategii w oparciu o system Kart Wyników i KPI”,
 • „Zarządzanie wartością firmy – Value Based Management. Koncepcja i narzędzia”.

Opracował i nadzorował wdrożenie długoterminowych strategii rozwoju polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz zrealizował liczne projekty restrukturyzacyjne i rozwojowe w firmach polskich, francuskich i belgijskich. Opracował liczne analizy finansowe dla polskich przedsiębiorstw.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Hotel Radisson Blu Sobieski

Warszawa

Plac Artura Zawiszy 1

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
4 750
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe
Zapisz się
Cena promocyjna
za zapisy do 18.08
4 275
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa
ul. Filtrowa 75/5
woj. mazowieckie
Francuski Instytut Gospodarki Polska jest firmą ekspercką, której misją jest: „Wspierać najwyższą kadrę zarządzającą w osiąganiu przełomowych wyników poprzez edukację, doradztwo oraz nadzór nad realizacją projektów biznesowych w oparciu o &b...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Francuski Instytut Gospodarki Polska Sp. z o.o.
02-032 Warszawa ul. Filtrowa 75/5
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!