Szkolenie: Balansowanie linii produkcyjnej - standaryzacja pracy

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/balansowanie-linii-produkcyjnej---standaryzacja-pracy-70196

Informacje o szkoleniu

 • Balansowanie linii produkcyjnej - standaryzacja pracy


  ID szkolenia: 70196
  Kategoria: Szkolenia i Kursy
  Branża/temat: Produkcja
 • Adres szkolenia:

  Hotel Haffner
  Jana Jerzego Haffnera 59
  Sopot
  woj. pomorskie
 • Termin szkolenia:

  Data: 14.05.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-16
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Czy zastanawiałeś się kiedyś jak osiągnąć efekt wydajniejszej pracy linii przy jednoczesnym obniżeniu kosztów produkcji? Być może odpowiesz, że to niemożliwe, bo żeby praca była wydajniejsza trzeba zainwestować. Jeśli chciałbyś zredukować koszty to zapewne odbiłoby się to negatywnie na wydajności pracy. Czy aby na pewno?
Aby odpowiedzieć na te pytania musimy sięgnąć do metod i narzędzi lean production, a w szczególności do sposobów standaryzacji pracy.
Wdrożenie standaryzacji pracy w przedsiębiorstwie poprawia organizację miejsc pracy i zwiększa zyskowność przedsiębiorstwa. Eliminacja strat powoduje obniżenie kosztów, redukcja opóźnień poprawia terminowość dostaw, a spadek ilości reklamacji wpływa na wzrost zaufania klientów. Eliminacja awarii dzięki zastosowaniu TPM (Total Productive Maintenance) i SMED (Single Minute Exchange of Die) wpływa natomiast na poprawę dostępności maszyn.
Dzięki standaryzacji stabilizujemy proces wytwarzania produktu lub usługi, co stanowi podstawę do jego dalszego doskonalenia.

Szkolenie skierowane jest do:

Na warsztaty zapraszamy:

Osoby zarządzające produkcją: kierownicy, specjaliści.
Osoby odpowiedzialne za optymalizację procesów produkcyjnych i utrzymanie parku maszynowego.
Planistów produkcji

Program szkolenia:

8.30 – 9.00 Rejestracja i powitalna kawa
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Zarządzanie produkcją w oparciu o koncepcję Lean Manufacturing – pierwszy etap balansowanie linii produkcyjnej i wdrażania standaryzacji pracy

Lean Production - Identyfikacja siedmiu źródeł strat w kontekście Lean – umiejętność rozpoznawania kluczowych marnotrawstw
Zarządzanie w oparciu o Toyota Production System
Zastosowanie 5 złotych zasad Gemba – fabryczny system operacyjny w kontekście doskonalenia procesów
Najlepsze praktyki visual management – „nie możemy poprawiać tego, czego nie widzimy” – najlepsze praktyki
Problem Solving w oparciu o sprawdzone narzędzia: 5W, Diagram Ichikawy,
Mapowanie strumienia wartości (VSM) jako narzędzie eliminacji marnotrawstwa w procesach produkcyjnych
Jak wykorzystując niskokosztowe narzędzia dążyć do doskonałości operacyjnej?
Praca Standaryzowana w kontekście balansowania linii produkcyjnej

5S, TPM, SMED – narzędzia Lean manufacturing zapewniające standaryzację i przewidywalność procesów
Jak zorganizować miejsce pracy w fabryce zgodnie z zasadami 5S? – wdrożenie systemu oparte o pięć filarów
o FILAR I – SELEKCJA (SEIRI)
o FILAR II – SYSTEMATYKA (SEITON)
o FILAR III – SPRZĄTANIE (SEISO)
o FILAR IV – STANDARYZACJA (SEIKETSU)
o FILAR V – SAMOSYSCYPLINA (SHITSUKE)
Jakie są najczęstsze typy oporu wobec wdrażania Systemu 5S?
Jak pokonać opór pracowników i niechęć do zmiany?
Jakie są korzyści z wdrożenia Systemu 5S dla przedsiębiorstwa?
Jakie są korzyści z wdrożenia Systemu 5S dla pracowników?
Szkolenia pracowników jako element sukcesu wdrożeń 5S
Jak przygotować organizację do wdrożenia SMED?
Tradycyjne założenia dotyczące przezbrajania a SMED – analiza różnic i korzyści.
Jak dokonać pomiaru efektywności – OEE – wpływ strat związanych z przezbrojeniami na obniżenie współczynnika dostępności?
Jak przekonać pracowników do zmiany podczas wdrażania metodyki SMED?
Jak optymalizować procesy produkcyjne w oparciu o wskaźniki TPM?
Efektywność wykorzystania czasu pracy maszyn OEE
Co ma wpływ na obniżenie wskaźnika OEE?
Wnioski płynące z poprawy efektywnego wykorzystania maszyn na bazie OEE
Jak działa wskaźnik Średni czas między awariami - MTBF (Mean Time Between Failures)?
Jak działa wskaźnik Średni czas napraw – MTTR (Mean Time To Repair)?
Jak funkcjonuje karta przebiegu pracy maszyny?
Balansowanie pracy i linii produkcyjnej z wykorzystaniem wskaźników

Systemy planowania produkcji – analiza i wybór najkorzystniejszego systemu.
Systemy motywowania pracowników – analiza i wybór najkorzystniejszego systemu.
Jak skutecznie unikać nadgodzin – analiza systemów pracy i wybór najkorzystniejszego rozwiązania.
Wskaźniki efektywności produkcji i narzędzia do pomiaru efektywności – analiza i wybór odpowiednio w stosunku do charakteru produkcji
16.00 Zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

Adam Baśkiewicz
Praktyk zarządzania i ekspert w zakresie wdrażania SMED w przedsiębiorstwie.
W latach 1998-2008 w firmie Beiersdorf-Lechia S.A. zajmował się m.in., planowaniem kosztów remontów i części zamiennych w Dziale Utrzymania Ruchu, następnie jako Proces Technology Leader zarządzał procesem pakowania i projektami inwestycyjnymi związanymi z wprowadzaniem nowych wyrobów na liniach produkcyjnych.
Od roku 2009 zajmując stanowisko Menagera Operacyjnego w Beiersdorf Manufacturing Poznań Sp. z o.o. producenta między innymi kosmetyków NIVEA i Eucerin rozpoczął wdrażanie systemu TPM jako pierwszy zakład w koncernie Beiersdorf AG. W 2012 został Dyrektorem Zakładu w Obornikach Wielkopolskich i był również odpowiedzialny za wdrożenie Lean Manufacturing w Grupie CEDC, produkującej m.in. takie marki jak Bols, Soplica, Absolwent i Żubrówka.
W 2014 roku rozpoczął pracę jako Lena Manufacturing Manager w firmie Wrigley Poland i był odpowiedzialny za koordynację procesu lean w fabryce w Poznaniu oraz trenerem „Problem solving” i „FMOS – Factory Mars Operations System” - MARS University w Europie. Swoje doświadczenie w zakresie lean manufacturing zdobywał w Stanach Zjednoczonych i Europie współpracując i szkoląc się w firmach Solving Efeso, Coriolis Limited.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 870 - 1170

Cena zawiera:

CENA ZAWIERA: uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 23.04.2018 - 870 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 24.04.2018 - 1170 PLN + 23% VAT

Szkolenie, kurs: Balansowanie linii produkcyjnej - standaryzacja pracy