BASH | Linux programowanie w powłoce BASH

O szkoleniu

Szkolenie BASH programowanie przeznaczone jest dla administratorów systemów Linux, administratorów sieci chcących zapoznać się z metodami programowania w powłoce BASH. Uczestnicy szkolenia BASH programowanie – Linux powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie. Kurs BASH ma charakter warsztatowy a prowadzący go trenerzy są aktywnymi zawodowo specjalistami w danej dziedzinie.

Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie BASH programowanie przeznaczone jest dla administratorów systemów Linux, administratorów sieci chcących zapoznać się z metodami programowania w powłoce BASH.

Uczestnicy szkolenia BASH  programowanie – Linux powinni posiadać elementarną wiedzę dotyczącą systemu Linux i sieci w tym systemie.

Program szkolenia

 1. Najprostszy skrypt w powłoce BASH
 2. Wybór powłoki (magic number #!, sha-bang)
 3. Wywoływanie skryptu BASH
 4. Komendy zewnętrzne i wbudowane
 5. Niektóre znaki specjalne
  Komentarz (#)
  Koniec linii (;)
  Pusta instrukcja (:)
  Przekierowanie wejścia wyjścia (>, <, >>)
  Przekierowanie wyjścia
  Przekierowanie wejścia
  Potok (|)
  Uruchomienie procesu w tle (&)
 6. Zmienne i parametry
  Niszczenie zmiennych (unset)
  Zmienna o wartości null
  Zapisywanie wyniku programu do zmiennej (backquotes ` `)
  Parametry wywołania skryptu ($0,  $#, $1, $2, $3….)
  Instrukcja shift
  Cytowanie
  Znak ucieczki (\)
 7. Wyrażenia regularne (Regular Expressions)
 8. Instrukcje warunkowe w BASH
  Instrukcja if/then
  Instrukcja if/then/else
  Zagnieżdżenie instrukcji if
  Instrukcja if/elif
  Instrukcja case
  Operatory
  Operatory and, or (&&, ||)
  Komenda test
 9. Kończenie skryptu
  Instrukcja exit
  Wykorzystanie statusu zakończenie programu w skryptach ($?)
 10. Testy i operatory 
  Operatory testu pliku
  Testy rodzaju pliku
  Testy atrybutów pliku
 11. Operatory porównania
  Porównywanie arytmetyczne z wykorzystaniem komendy if
  Operatory porównania liczb całkowitych
  Porównywanie ciągów
  Porównywanie złożone (and, or)
  Zagnieżdżenie operatorów porównania
  Operator przypisania
  Operatory arytmetyczne
  Operatory działań na bitach (bitwise operators)
  Operatory logiczne
  Stałe numeryczne
 12. Pętle
  Pętla for/in
  Komenda seq
  Pętla while
  Pętla until
  Sterowanie przebiegiem pętli (break, continue)
 13. Przetwarzanie tekstu w BASH
  Komendy head, tail
  Sort, Uniq, Expand, Unexpand
  Cut, Paste, Join, Wc,Tr
 14. Przeszukiwanie tekstu (grep)
 15. Stream Editor (sed)
 16. Programy interaktywne
  Komenda read
  Instrukcja selekt
 17. Funkcje
 18. Komenda Steep w BASH
 19. Jeżeli skrypt nie działa? (debugging)

Czas trwania

2 dni, 9:15-16:15

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
Wymagany komputer z dostępem do internetu.
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Wymagany komputer z dostępem do internetu.
KM Studio

90-430 Łódź

Piotrkowska 125

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
1 600
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

KM Studio
90-430 Łódź
Piotrkowska 125
woj. łódzkie
KM Studio organizuje szkolenia dla pracowników dużych, średnich i małych firm, a także dla osób indywidualnych od 2004 roku. W ofercie KM Studio można znaleźć szkolenia z zakresu rozwoju osobistego, zarządzania, sprzedaży, zarządzania czasem, zar...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Jeśli strony nie ustalą inaczej opłata za szkolenie powinna być wniesiona przed rozpoczęciem szkolenia na podstawie faktury proforma dostarczonej mailowo.

W przypadku rezygnacji z udziału w zajęciach w terminie późniejszym niż 7 dni robocze przed jego rozpoczęciem zobowiązuję się do uiszczenia 50% wartości szkolenia.

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: KM Studio
 • Ulica i nr: Piotrkowska 125
 • Kod pocztowy: 90-430
 • Miejscowość: Łódź
 • Numer NIP: 7721563286

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!