Szkolenie

Bezbłędny przetarg po nowelizacji 2016 krok po kroku dla praktyków

O szkoleniu

Cena: 990zł netto

Udział w szkoleniu pozwoli na zdobycie praktycznej wiedzy z zakresu bezbłędnego przeprowadzania przetargu po nowelizacji 2016.
Kto powinien wziąć udział?
--

Program szkolenia

Przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia
Aspekty społeczne, w tym wymagania:
zatrudnienia osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę w zamówieniach na usługi i roboty budowlane
w zakresie dostępności dla osób niepełnosprawnych lub projektowania z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników
Zasady klasyfikacji zamówień mieszanych:
zamówienia wielorodzajowe (składające się z co najmniej dwóch rodzajów zamówień spośród zamówień na dostawy, usługi lub roboty budowlane)
zamówienia mieszane, do których udzielania stosuje się różne przepisy ustawy Pzp (np. zamówienia składające się z zamówień klasycznych oraz sektorowych)
zamówienia obejmujące zamówienia podlegające przepisom ustawy Pzp oraz zamówienia wyłączone
Ogłoszenie o zamówieniu - wymagana zawartość, ogłoszenia obowiązkowe i fakultatywne
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:
Warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia:
- Warunki udziału w postępowaniu
- Obligatoryjne i fakultatywne przesłanki wykluczenia z postępowania
- Warunki w odniesieniu do wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia
- Wykazywanie spełniania warunków w sytuacji polegania na zasobach podmiotów trzecich
- Jednolity europejski dokument zamówienia (struktura, zawartość, zasady wypełniania)
- Oświadczenia wymagane w postępowaniu prowadzonym w procedurze krajowejPropozycje zapisów umowy dotyczących sposobu dokumentowania zatrudnienia osób na umowę o pracę, uprawnień zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawców wymagań społecznych oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań)
Konstruowanie pozacenowych kryteriów oceny ofert w specyfikacji istotnych warunków zamówienia
- Dobór kryteriów oceny ofert
- Zamówienia z zakazem przyjmowania w stosunku do kryterium ceny większej wagi niż 60%
- Opis kryteriów oceny
- Przykłady pozacenowych kryteriów oceny ofert

Przeprowadzenie postępowania o udzielanie zamówienia publicznego:
zasady publikacji ogłoszenia o zamówieniu
krótsze terminy w procedurze unijnej
nowe zasady obliczania terminów
Przyspieszona procedura nieograniczona
udostępnianie SIWZ
zadawanie pytań do SIWZ, udzielanie odpowiedzi i zmiana treści SIWZ
otwarcie ofert - nowy obowiązek publikacji protokołu z otwarcia w Internecie
post kwalifikacja jako standardowy sposób weryfikacji zdolności wykonawcy do wykonania zamówienia
Nowe zasady składania oświadczeń o przynależności do tej samej grupy kapitałowej
oferta – badanie i ocena po nowelizacji:
- Nowe przesłanki odrzucenia oferty
- Rażąco niska cena lub koszt
Zawiadomienie o wyborze oferty
Zasady publikacji ogłoszeń o udzielonych zamówieniach publicznych

Czas trwania

9.30-15.30

Prelegenci

Cytat
Łukasz Czaban

Trener zamówień publicznych od 2004 roku,

na koncie: setki szkoleń, tysiące godzin wykładowych z zamówień publicznych.

W latach 2008-2009 uczestnik obrad Komisji Gospodarki nad nowelizacją ustawy – autor poprawki.

Do 2004 r. ekspert zamówień publicznych w urzędzie Komisji Papierów Wartościowych i Giełd.

Autor książek i publikacji z zakresu zamówień publicznych.

Gdzie i kiedy

warszawa 21 - 22 lipca 2016
Golden Floor

02-017 warszawa

Aleje Jerozolimskie 123A

woj. mazowieckie

Zapisz się

Cena 1
--
b.d.
Cena zawiera:
  • Najnowszą książkę "Prawo zamówień publicznych" Materiały szkoleniowe Lunch i poczęstunki w przerwach Dostęp do EDUstrefy Certyfikat z hologramem Punkty w Programie Premiowym APEXnet
Zapisz się

Organizator

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa
ul. Atlasowa 41
woj. mazowieckie
APEXnet działa od 2001 r. Jest organizacją działającą na zlecenie administracji publicznej, samorządu terytorialnego oraz podmiotów z branży budowlanej i inwestycyjnej w zakresie działalności: • Szkoleniowej (szkolenia otwarte, szkolenia zamk...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

UWAGA!

W przypadku, gdy szkolenie finansowane jest w całości lub w co najmniej 70% ze środków

publicznych opłata zwolniona jest z podatku VAT. W pozostałych przypadkach do wszystkich cen

należy doliczyć 23% podatek VAT.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

ApexNet Sp. z o.o. Sp. k.
02-437 Warszawa ul. Atlasowa 41
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!