Szkolenie: BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH I UROCZYSTOŚCI W 2011 ROKU

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczenstwo-imprez-masowych-i-uroczystosci-w-2011-roku-27212-id1128

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Data: 3 czerwca 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł z VAT Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji

Szkolenie skierowane jest do:

Cel szkolenia: Przybliżenie osobom i podmiotom, angażującym się w organizację imprez masowych, podstawowych warunków formalnych, jakie muszą być spełnione w celu legalnego przeprowadzenia imprezy oraz odpowiedzialności, jaka grozi w związku z naruszaniem obowiązków ustawowych w tym zakresie w kontekście ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych.

Program szkolenia:

1. Podstawy prawne - Ogólny zarys aktów prawa regulujących materię zabezpieczania imprez
o charakterze masowym,
2. „Słowniczek” ustawowych pojęć - Omówienie definicji wyrażeń ustawowych,
3. Nowelizacja ustawy - Omówienie zmian dokonanych nowelą z 2009 r. oraz ich skutki praktyczne,
4. Zadania organizatora w organizowaniu i zabezpieczaniu zgromadzeń i imprez masowych,
5. Procedura wydawania zezwolenia na przeprowadzenie imprezy masowej. Wymogi formalne. Obowiązki organizatora imprezy masowej,
6. Współdziałanie organizatora z Policją i innymi służbami,
7. Służby porządkowe i informacyjne organizatora oraz ich współpraca ze służbami mundurowymi,
8. Zagadnienia prawne - Problematyka sprzedaży alkoholu w trakcie trwania imprezy masowej. Zasady zgodności z prawem miejscowym. Analiza przypadku,
9. Przepisy karne - Omówienie przepisów karnych określonych w ustawie o bezpieczeństwie imprez masowych.
Akty prawne:
1. Ustawa z dnia 05.07.1990 r. Prawo o zgromadzeniach,
2. Ustawa z dnia 18.01.1996 r. o kulturze fizycznej,
3. Ustawa z dnia 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
4. Ustawa z dnia 20.03.2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych.

Informacje o prelegentach:

magister prawa, absolwent Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie w zakresie bezpieczeństwa i porządku publicznego, wieloletni wykładowca Szkoły Policji w Katowicach oraz pracownik naukowy wyższych uczelni, na których prowadził zajęcia z mediacji i negocjacji społecznych, komunikacji społecznej, bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zasad stanowienia prawa, a przede wszystkim jako karnista - o tematyce prawno karnej. W swym dorobku dydaktycznym prowadził i prowadzi nadal zajęcia związane z organizacją i zabezpieczaniem imprez masowych oraz dotyczących struktury organizacyjnej samorządu terytorialnego.

Wydarzenia towarzyszące:

EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE W ŚWIETLE NAJNOWSZYCH ZMIAN W PRAWIE
MANDATY KARNE KREDYTOWANE Księgowość, ulgi w spłacie mandatów oraz egzekucja mandatów w praktyce urzędów gmin - najnowsze interpretacje MSWiA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 w

Cena zawiera:

W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 27 maja 2011 r. fax. (22) 322 84 10,
e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Wydarzenie: BEZPIECZEŃSTWO IMPREZ MASOWYCH I UROCZYSTOŚCI W 2011 ROKU