Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczenstwo-pracownikow-przy-wykonywaniu-prac-szczegolnie-niebezpiecznych-75380-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel szkolenia:

Zapewnienie takiej organizacji, przygotowania i prowadzenia prac wewnątrz zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych, aby wykonywana praca była bezpieczna, a osoby wykonujące te prace były przekonane ze nie grożą im niebezpieczeństwa, które mogą spowodować utratę zdrowia lub życia.

Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, sposobami gaszenia różnych grup pożarów, zasadami ewakuacji podczas powstania pożaru, omówienie systemamów pożarowych najczęściej spotykanych w zakładach pracy.

Korzyści ze szkolenia

Przekazanie wiedzy, która w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo osób wykonujących tego typu prace.

Świadomość kadry kierowniczej o odpowiedzialności prawnej za pracowników wykonujących tego typu prace.

Otrzymanie wzorów dokumentacji wymaganej przy prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych.

Redukcja zagrożeń przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.

Skrócenie czasu wykonywanych tych prac.

Zmniejszenie statystyki wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.

Dbałość o zdrowie i życie osób zatrudnionych w zakładzie prac.

Praktyczne przeszkolenie uczestników z zasad udzielania pierwszej pomocy według najnowszych standardów ERC I AHA.

Szkolenie skierowane jest do:

Kierownicy i Pracownicy zakładów pracy, w których występują zbiorniki naziemne, podziemne i przestrzenie zamknięte, firmy dokonujące napraw i konserwacji zbiorników.

Osoby wykonujące prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach, lub jest w inny sposób utrudnione.

Program szkolenia:

 • Zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi podczas wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.
 • Odpowiedzialność prawna osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.
 • Zasady opracowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. Wzorcowa dokumentacja.
 • Środki techniczne stosowane podczas wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych (aparaty powietrzne, eksplozymetry, mierniki chemiczne, sprzęt ewakuacyjny, środki łączności, ochrony osobiste pracowników itp.)
 • Omówienie autentycznych zdarzeń powstałych podczas nieprawidłowego wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.
 • Zasady wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem Strefa 0,1,2.
 • Przeszkolenie osób z zakresu bezpieczeństwa pożarowego występującego w procesie produkcyjnym.
  • Omówienie aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
  • Charakterystyka systemów wykrywania i gaszenia pożaru na przykładzie wybranych obiektów.
  • Zasady bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie, obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie działań ewakuacyjnych.
  • Rodzaje alarmów i sposoby ostrzegania osób podczas powstania zagrożenia, instrukcja alarmowania.
  • Sposoby użycia różnych rodzajów gaśnic (zasady działania, omówienie grup pożarów).
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym:
  • przy utracie przytomności,
  • przy krwotokach,
  • przy zawale serca,
  • przy zadławieniach pokarmowych,
  • przy oparzeniach,
  • przy obrażeniach kręgosłupa,
  • przy złamaniach,
  • przy zranieniach,
  • przy porażeniu prądem,
  • przy zatruciach,
  • przy ataku epileptycznym,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO
  • ćwiczenia z użyciem defibrylatora Philips FRX
   Szkolenie będzie przeprowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów - ERC 2010 oraz AHA.

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1099 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Bezpieczeństwo pracowników przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych