Szkolenie

Bezpieczeństwo pracowników przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, którego celem jest:
1. Zapewnienie takiej organizacji, przygotowania i prowadzenia prac wewnątrz zbiorników i innych przestrzeni zamkniętych, aby wykonywana praca była bezpieczna, a osoby wykonujące te prace były przekonane ze nie grożą im niebezpieczeństwa, które mogą spowodować utratę zdrowia lub życia.
2. Zapoznanie uczestników z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, sposobami gaszenia różnych grup pożarów, zasadami ewakuacji podczas powstania pożaru, omówienie systemamów pożarowych najczęściej spotykanych w zakładach pracy.
3. Praktyczne przeszkolenie uczestników z zasad udzielania pierwszej pomocy według najnowszych standardów ERC I AHA.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści ze szkolenia

 • Przekazanie wiedzy, która w sposób bezpośredni wpływa na bezpieczeństwo osób wykonujących tego typu prace.
 • Świadomość kadry kierowniczej o odpowiedzialności prawnej za pracowników wykonujących tego typu prace.
 • Otrzymanie wzorów dokumentacji wymaganej przy prowadzenie prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Redukcja zagrożeń przy wykonywaniu prac szczególnie niebezpiecznych.
 • Skrócenie czasu wykonywanych tych prac.
 • Zmniejszenie statystyki wypadków śmiertelnych, ciężkich i zbiorowych.
 • Dbałość o zdrowie i życie osób zatrudnionych w zakładzie prac.
Kto powinien wziąć udział?

Adresaci szkolenia

Kierownicy i Pracownicy zakładów pracy, w których występują zbiorniki naziemne, podziemne i przestrzenie zamknięte, firmy dokonujące napraw i konserwacji zbiorników.

Osoby wykonujące prace w zbiornikach, kanałach, studniach, studzienkach kanalizacyjnych, wnętrzach urządzeń technicznych i w innych zamkniętych przestrzeniach, do których wejście odbywa się przez włazy lub otwory o niewielkich rozmiarach lub jest w inny sposób utrudnione.

Program szkolenia

 • Zapoznanie pracowników z zagrożeniami występującymi podczas wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.
 • Odpowiedzialność prawna osób zajmujących stanowiska kierownicze oraz pracowników wykonujących prace szczególnie niebezpieczne.
 • Zasady opracowywania dokumentacji związanej z wykonywaniem prac szczególnie niebezpiecznych. Wzorcowa dokumentacja.
 • Środki techniczne stosowane podczas wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych (aparaty powietrzne, eksplozymetry, mierniki chemiczne, sprzęt ewakuacyjny, środki łączności, ochrony osobiste pracowników itp.)
 • Omówienie autentycznych zdarzeń powstałych podczas nieprawidłowego wykonywania prac w zbiornikach i przestrzeniach zamkniętych.
 • Zasady wykonywania prac w strefach zagrożonych wybuchem Strefa 0,1,2.
 • Przeszkolenie osób z zakresu bezpieczeństwa pożarowego występującego w procesie produkcyjnym.
  • Omówienie aktualnych przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
  • Charakterystyka systemów wykrywania i gaszenia pożaru na przykładzie wybranych obiektów.
  • Zasady bezpiecznej ewakuacji osób przebywających w obiekcie, obowiązki pracodawcy i osób kierujących pracownikami w zakresie działań ewakuacyjnych.
  • Rodzaje alarmów i sposoby ostrzegania osób podczas powstania zagrożenia, instrukcja alarmowania.
  • Sposoby użycia różnych rodzajów gaśnic (zasady działania, omówienie grup pożarów).
 • Zasady udzielania pierwszej pomocy osobom poszkodowanym:
  • przy utracie przytomności,
  • przy krwotokach,
  • przy zawale serca,
  • przy zadławieniach pokarmowych,
  • przy oparzeniach,
  • przy obrażeniach kręgosłupa,
  • przy złamaniach,
  • przy zranieniach,
  • przy porażeniu prądem,
  • przy zatruciach,
  • przy ataku epileptycznym,
  • resuscytacja krążeniowo-oddechowa RKO
  • ćwiczenia z użyciem defibrylatora Philips FRX
   Szkolenie będzie przeprowadzone na podstawie aktualnie obowiązujących standardów - ERC 2010 oraz AHA.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Warszawa 14 września 2021
Grupa DEKRA Park Rozwoju

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
1099 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!