Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczenstwo-ukladow-sterowania-maszyn-wg-en-iso-13849-61804-id205

Informacje o szkoleniu

 • Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849


  ID szkolenia: 61804
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: Administracja Jakość Produkcja Prawo Przemysł, produkcja Usługi
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Hotel Silesian
  ul. Szybowcowa 1A
  53-011 Katowice
  Godziny zajęć (czas trwania):
  4 dni

  Pakiet złożony z 3 niezależnych części szkolenia:
  - Część 1 (2 dni) Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1,
  - Część 2: (1 dzień) Ćwiczenia z użyciem programu Sistema,
  - Część 3: (1 dzień) Walidacja wg EN ISO 13849-2.

  Możliwe jest skorzystanie z całości szkolenia lub poszczególnych jego części.
 • Organizator szkolenia:

  LUC - CE CONSULTING
  Robotnicza 20
  45-352 Opole
  woj. opolskie
  O firmie Inne oferty firmy
LUC - CE CONSULTING
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Dyrektywa maszynowa wymaga, by system sterowania maszyną zapewniał jej bezpieczne funkcjonowanie. W praktyce oznacza to, że projektant systemu sterowania musi wziąć pod uwagę zarówno normalne jak i niepoprawne działanie maszyny, będące wynikiem np. uszkodzenia układu sterowania. Musi on również uwzględniać środki zapobiegające możliwości obejścia zabezpieczeń. Dyrektywa maszynowa nie precyzuje jednak w jaki sposób bezpieczeństwo ma zostać zrealizowane.

Wymagania dyrektywy dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego maszyny zostały uszczegółowione w normach zharmonizowanych. Od 1996 roku stosowano normę EN 954-1, która określiła wymagania dla elementów systemu sterowania i wprowadziła podział na tzw. Kategorie Bezpieczeństwa (B, 1, 2, 3, 4). Norma ta nie uwzględniała jednak kwestii niezawodności (możliwych uszkodzeń) elementów składowych systemu sterowania. Dlatego też opracowano nową edycję wspomnianej normy i opublikowano ją pod numerem EN ISO 13849-1, w której oprócz Kategorii Bezpieczeństwa wprowadzono pojęcie Poziomu Zapewnienia Bezpieczeństwa (Performance Level [PL]: a, b, c, d, e). Praktyczne wykorzystanie tej normy, bez stosownego przygotowania i użycia narzędzi wspomagających jest jednak dość trudne.

Niniejsze szkolenie odpowiada na wiele pytań związanych z doborem, projektowaniem i walidacją tej części układu sterowania maszyny, która odpowiada za bezpieczeństwo. Szkolenie składa się z 3 niezależnych części tworzących spójną i logiczną całość wymagań dla układu bezpieczeństwa maszyny:
Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1 (2 dni);
Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema (1 dzień);
Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2 (1 dzień).

Uczestnicy szkolenia w trakcie:

Części 1. poznają m.in.:
o powiązania wymagań tytułowej normy z wymaganiami przepisów prawnych,
o praktyczne zagadnienia dotyczące doboru komponentów układu sterowania,
o zasady projektowania układu bezpieczeństwa maszyny;
Części 2. przećwiczą zdobytą wiedzę metodą krok po kroku z użyciem nieodpłatnego programu SISTEMA ułatwiającego m.in.:
o dobór odpowiednich elementów układu sterowania,
o niezbędne obliczenia oraz
o tworzenie dokumentacji wymaganej przez normę.
Części 3. poznają proces, zasady, metody i narzędzia dokonywania walidacji układów:
o mechanicznych,
o pneumatycznych,
o hydraulicznych i
o elektrycznych.

Szkolenie zawiera również porównanie:

poziomów PL (Performance Level / Poziom Zapewnienia Bezpieczeństwa) z
poziomami SIL (Safety Integrity Level / Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa wynikającym z normy EN 62061 (oraz powiązanych z nią norm z serii EN 61508 i pokrewnych).

Szkolenie to nie obejmuje jednak przedstawienia pełnego zakresu normy EN 62061.

W szkoleniu wykorzystano wiedzę, praktyczne doświadczenia oraz materiały szkoleniowe specjalistów z zakresu wymagań dyrektyw związanych z oznaczeniem CE, projektantów i audytorów układów sterowania odpowiedzialnych za bezpieczeństwo oraz producentów elementów składowych układu sterowania (Schmersal, Sick, Bosch Rexroth).

Szkolenie skierowane jest do:

Osoby:
- projektanci automatycy
- konstruktorzy zajmujący się projektowaniem sterowania
- programiści i osoby z obszaru elektrotechniki / sterowania
- osoby odpowiedzialne za analizę ryzyka i oznakowanie CE
- kierownictwo techniczne, kierownicy inwestycji
- pracownicy utrzymania ruchu odpowiedzialni za odbiór
maszyn i linii produkcyjnych
Firmy:
- zajmujące się automatyką przemysłową
- producenci i użytkownicy maszyn

Program szkolenia:

Dzień 1 (Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1)
1. Wymagania prawne i normatywne:
Wymagania zasadnicze dyrektywy maszynowej (MD) dotyczą sterowania,
najważniejsze normy dla projektanta układu sterowania maszyny, analiza zagrożeń i oceny ryzyka, jaką rolę w procesie zmniejszania ryzyka pełnią elementy systemu sterowania związane z bezpieczeństwem (SRP/CS)?, ...
2. Podstawowe zagadnienia dotyczące SRP/CS:
porównanie kluczowych pojęć dotyczących bezpieczeństwa funkcjonalnego, cztery obszary bezpieczeństwa maszyny, jakie parametry SRP/CS będą musieli podawać ich dostawcy, ...


Dzień 2 (Część 1: Zasady projektowania wg EN ISO 13849-1)
3. Projektowanie bezpiecznego sterowania:
Krok po kroku do PL, kategorie bezpieczeństwa, parametry: MTTF (Mean Time To Failure), DC (Diagnostic Coverage), CCF (Common Cause Failure), przykłady i ćwiczenia- określenie kategorii, MTTFd, DC, CCF, PL dla przykładowej funkcji bezp., dokumentacja technicznej wymaga EN ISO 13849-1, ...


Dzień 3 (Część 2: Ćwiczenia z użyciem programu Sistema)
W celu sprawnego przeprowadzenia ćwiczeń (w trakcie części 2 szkolenia) uczestnicy
proszeni są o przywiezienie własnych laptopów oraz wcześniejsze ściągnięcie
i zainstalowanie programu Sistema ze strony producenta
(http://www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Software/SISTEMA/index-2.jsp)
4. Podstawy użytkowania programu SISTEMA:
Struktura projektu i funkcji bezpieczeństwa, budowanie funkcji bezpieczeństwa,
korzystanie z gotowych bibliotek SRP/CS, ...
5. Ćwiczenia z użyciem programu Sistema
Wykorzystanie zdobytej wiedzy na ćwiczeniach praktycznych. Uczestnicy samodzielnie lub w 2-osobowych grupach będą wykonywać ćwiczenia na swoich laptopach


Dzień 4 (Część 3: Walidacja wg EN ISO 13849-2)
6. Walidacja – podstawy:
Norma EN ISO 13849-2:2012 (wydanie drugie), proces przeprowadzania walidacji, metody walidacji, ... 7. Narzędzia walidacji układów mechanicznych:
Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w mechanice, wypróbowane elementy mechaniczne, ...
8. Narzędzia walidacji układów pneumatycznych:
Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w pneumatyce, listy defektów i wykluczeń defektów
9. Narzędzia walidacji układów hydraulicznych:
Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w hydraulice, listy defektów i wykluczeń defektów
10. Narzędzia walidacji układów elektrycznych:
Podstawowe i wypróbowane zasady bezpieczeństwa w elektryce, wypróbowane elementy elektryczne, ...

Informacje o prelegentach:

Szkolenie będzie prowadzone przez przedstawicieli Cert Partner (specjalistów mechanika i elektryka automatyka) oraz gościnnie przedstawicieli producentów elementów systemu sterowania.

Wydarzenia towarzyszące:

Oznaczenie CE sprzętu elektrycznego podlegającego nowej dyrektywie niskonapięciowej 2015/35/UE (LVD)

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • (+23% VAT) 2800

Cena zawiera:

Cena obejmuje: uczestnictwo, indywidualne konsultacje, materiały szkoleniowe, zaświadczenie uczestnictwa, serwis kawowy, 4 x obiad.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

www.certpartner.pl

Wydarzenie: Bezpieczeństwo układów sterowania maszyn wg EN ISO 13849