Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczenstwo-wyrobow-elektrycznych-zakres-odpowiedzialnosci-producentow-i-importerow-za-szkody-75367-id570

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Cel i korzyści ze szkolenia

Pozyskanie wiedzy nt. wymagań w obszarze odpowiedzialności podmiotów /osób wprowadzających sprzęt elektryczny na teren UE.

Pozyskanie zdolności samodzielnego przeprowadzanie podstawowej oceny zgodności.

Pozyskanie wiedzy w zakresie procedur i zasad oznakowania CE oraz wystawiania Deklaracji Zgodności.

Spełnienie oczekiwań odbiorców końcowych pod kątem zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.

Szkolenie skierowane jest do:

producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego, przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i udostępnionego na rynku UE.

Program szkolenia:

 • Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą LVD 2014/35/UE.

 • Udostępnianie sprzętu elektrycznego na rynku i cele związane z bezpieczeństwem.

 • Obowiązki podmiotów gospodarczych : producentów , upoważnionych przedstawicieli ,importerów, dystrybutorów.

 • Domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi. 

 • Dokumentacja techniczna koniecznym elementem procedury oceny zgodności.

 • Wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznego sprzętu zgodnego.

 • Deklaracja Zgodności i oznakowania CE.

 • Sprzęt elektryczny niebezpieczny - zagrożenie dla zdrowia , mienia i życia.

 • Odpowiedzialność za produkt wprowadzony na rynek UE – Dyrektywa Bezpieczeństwa Ogólnego 2001/95/EC oraz Ustawa RP z 12 grudnia 2003 ,Dz.U.Nr229,poz.2275.

 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek UE- zasady ryzyka wg dyr.85/374/EC.

 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Ustawa RP z 02 marca 2000, Dz.U.2000 Nr22poz.271.

 • Odpowiedzialność karna za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

Informacje o prelegentach:

Trener DEKRA

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1099 zł + 23% VAT za osobę

Cena zawiera:

udział w szkoleniu,powszechnie akceptowany certyfikat/zaświadczenie DEKRA, materiały szkoleniowe, materiały piśmiennicze, egzamin (jeśli dotyczy), serwis kawowy, obiad.

Dostępne zniżki:

 • 10% dla firm, które zgłoszą co najmniej 2 osoby na jedno szkolenie.
 • 5% dla osób, które zgłoszą się co najmniej na 3 tygodnie przed planowaną datą szkolenia.

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Wydarzenie: Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody