Szkolenie

Bezpieczeństwo wyrobów elektrycznych - Zakres odpowiedzialności producentów i importerów za szkody

O szkoleniu

Serdecznie zapraszamy na szkolenie, którego celem jest:
pozyskanie wiedzy nt. wymagań w obszarze odpowiedzialności podmiotów /osób wprowadzających sprzęt elektryczny na teren UE,
pozyskanie zdolności samodzielnego przeprowadzanie podstawowej oceny zgodności,
pozyskanie wiedzy w zakresie procedur i zasad oznakowania CE oraz wystawiania Deklaracji Zgodności,
spełnienie oczekiwań odbiorców końcowych pod kątem zgodności wyrobu z wymaganiami zasadniczymi.
Kto powinien wziąć udział?

producentów, importerów i dystrybutorów sprzętu elektrycznego, przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia i udostępnionego na rynku UE.

Program szkolenia

 • Bezpieczeństwo produktu w Unii Europejskiej wymagane dyrektywą LVD 2014/35/UE.
 • Udostępnianie sprzętu elektrycznego na rynku i cele związane z bezpieczeństwem.
 • Obowiązki podmiotów gospodarczych: producentów , upoważnionych przedstawicieli, importerów, dystrybutorów.
 • Domniemania zgodności z wymaganiami zasadniczymi. 
 • Dokumentacja techniczna koniecznym elementem procedury oceny zgodności.
 • Wymagania bezpieczeństwa dla elektrycznego sprzętu zgodnego.
 • Deklaracja Zgodności i oznakowania CE.
 • Sprzęt elektryczny niebezpieczny - zagrożenie dla zdrowia, mienia i życia.
 • Odpowiedzialność za produkt wprowadzony na rynek UE – Dyrektywa Bezpieczeństwa Ogólnego 2001/95/EC oraz Ustawa RP z 12 grudnia 2003 ,Dz.U.Nr229,poz.2275.
 • Odpowiedzialność za produkt wadliwy wprowadzony na rynek UE- zasady ryzyka wg dyr.85/374/EC.
 • Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny – Ustawa RP z 02 marca 2000, Dz.U.2000 Nr22poz.271.
 • Odpowiedzialność karna za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny na gruncie przepisów kodeksu cywilnego.

Czas trwania

1 dzień

Prelegenci

Cytat

Trener DEKRA

Gdzie i kiedy

Warszawa 20 września 2021
Grupa Dekra

02-673 Warszawa

Konstruktorska 12 A

woj. mazowieckie

Weź udział

Cena standardowa
za osobę
1099 PLN
+23% vat
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
 • serwis obiadowy
 • przerwy kawowe

Organizator

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa
ul. Rzymowskiego 28
woj. mazowieckie
DEKRA Solutions Sp. z o.o. jest częścią międzynarodowego koncernu DEKRA SE z siedzibą w Stuttgarcie - światowego lidera w dziedzinie usług dla przemysłu, certyfikacji systemów zarządzania, badań wyrobów, odbiorów technicznych, rzeczoznawstwa, nadzoró...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Weź udział, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.


Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.
Wiadomość została wysłana!

Dane kontaktowe

DEKRA Polska Sp. z o.o.
02-697 Warszawa ul. Rzymowskiego 28
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!