Szkolenie: BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2017 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczne-zarzadzanie-budynkami-i-innymi-obiektami-budowlanymi---wg-aktualnych-w-2017-r-zmienionych-przepisow-prawa-budowlanego-69219

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie umożliwia uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych z zakresu zarządzania/ administrowania nieruchomości.

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy:
-właścicieli firm,
-członków wspólnot mieszkaniowych,
-zarządców wspólnot mieszkaniowych,
-osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości,
-administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
-zarządców budynków komunalnych,
-pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia
2. Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego
3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
- przeglądy i kontrole ,,półroczne”
- kontrole co najmniej raz w roku
- kontrole 5 – letnie
- obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych
- kontrole nadzwyczajne
4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.
5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.
6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.
7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.
8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):
- co zawiera KOB
- kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia
- w jakiej formie powinno być upoważnienie
- kiedy założyć i jak przepisowo prowadzić KOB
- jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów
- rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych
- jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).
9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.
10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.
11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych na rok 2017 - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
12. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.

Informacje o prelegentach:

Atutem naszych szkoleń są wybitni, uznani trenerzy. Do każdego z tematów szkoleniowych wyznaczone zostały osoby z bogatym doświadczeniem i wysokimi kompetencjami, przede wszystkim praktycy.
Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 350 - zł netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, pocztą.

Zgłoszenia znajdują się pod linkiem: http://www.orylion.pl/pliki-do-pobrania,10,48,65.html

Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej:

http://www.orylion.pl

ZAPRASZAMY NA SZKOLENIE ! ! !

Wydarzenie: BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2017 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO