Szkolenie: BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2018 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...
Kategoria:

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezpieczne-zarzadzanie-budynkami-i-innymi-obiektami-budowlanymi---wg-aktualnych-w-2018-r-zmienionych-przepisow-prawa-budowlanego-70410

Informacje o szkoleniu

Fundacja Promocji Edukacyjnej ORYLION
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia i Kursy

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Celem szkolenia jest uzyskanie wiedzy oraz umijętnosci nt. zmian legislacyjnych wprowadoznych w 2017 roku do ustawu Prawo budowlane, oraz wypracowanie odpowiednich postaw społecznych.

Zdobycie znowelizowanej wiedzy z zakresu obowiązków dotyczących wykonywania przez właścicieli i zarządców zadań z zakresu z zakresu zarządzania / administrowania nieruchomościami. Nabycie umiejętności w zakresie poprawnego wykonywania zadań związanych z zarządzaniem nieruchomościami oraz wymaganiami dotyczącymi bezpiecznego zarządzania budynkami i zasadami postępowania w przypadku pojawienia się zagrożenia warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. Zapoznanie uczestników z kolejnymi zmianami przepisów oraz projektami ustaw

Uczestnik po szkoleniu w sposób pewny i kompetentny będzie wykorzystywał nabytą wiedzę na swoim stanowisku w pracy

Szkolenie skierowane jest do:

Zapraszamy:

właścicieli firm,
członków wspólnot mieszkaniowych,
zarządców wspólnot mieszkaniowych,
osób na stanowiskach administratora nieruchomości, zarządcy nieruchomości,
administratorów w zasobach spółdzielni mieszkaniowych,
zarządców budynków komunalnych,
pracowników nieruchomości publicznych i instytucjonalnych.

Program szkolenia:

1. Wprowadzenie – obowiązujące normy prawne dotyczące tematu szkolenia
2. Ostatnie nowelizacje Prawa budowlanego
3. Obowiązkowe kontrole stanu technicznego budynków:
- przeglądy i kontrole ,,półroczne”
- kontrole co najmniej raz w roku
- kontrole 5 – letnie
- obowiązkowe kontrole kotłów, instalacji i urządzeń grzewczych oraz chłodniczych
- kontrole nadzwyczajne
4. Kto może dokonywać kontroli okresowych obiektów budowlanych i jakie powinien posiadać uprawnienia.
5. Przygotowanie właściciela, zarządcy – administratora do kontroli okresowej.
6. Co koniecznie powinny zawierać protokoły z przeprowadzonych kontroli obiektu budowlanego – wzory protokołów.
7. Jakie załączniki powinny być załączone do protokołów kontroli.
8. Zasady prowadzenia ,,Książki obiektu budowlanego” ( dalej KOB):
- co zawiera KOB
- kto musi prowadzić KOB i kogo może upoważnić do jej prowadzenia
- w jakiej formie powinno być upoważnienie
- kiedy założyć i jak przepisowo prowadzić KOB
- jak prawidłowo dokonywać regularnych zapisów
- rejestracja poszczególnych zapisów m.in. z okresowych kontroli i remontów oraz innych robót budowlanych
- jak się zachować i czego dokonać gdy dotychczas nie była prowadzona KOB (lub zaniechano prowadzenia).
9. Jaka obowiązkowa dokumentacja powinna być dołączona do KOB.
10. Najczęstsze błędy popełniane przy prowadzeniu KOB.
11. Co inspektorzy nadzoru budowlanego w Polsce kontroluję wg. aktualnych przepisów i wytycznych na rok 2017 - Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.
12. Panel dyskusyjny – odpowiedzi na pytania i porady.

Wszelkie prawa autorskie do powyższego opracowania są zastrzeżone na rzecz autora; jakiekolwiek korzystanie z konstrukcji planu oraz jego powielanie przy użyciu zastosowanych lub zbliżonych znaczeniowo sformułowań jest zabronione bez pisemnej zgody autora.

Informacje o prelegentach:

mgr inż W.B.
Posiada solidne przygotowanie zawodowe tj. ukończone studia magisterskie z zakresu zarządzania oraz dyplom inżyniera budownictwa - w zakresie inżynierii środowiska, ukończone studia podyplomowe na Wydziale Prawa i Administracji UMCS z zakresu zarządzania projektami europejskimi i prawa Unii Europejskiej oraz na Akademii Rolniczo - Technicznej w Olsztynie w zakresie szacowania nieruchomości oraz duże doświadczenie zawodowe na stanowiskach kierowniczych w budownictwie, kierowaniu inwestycjami i administracji publicznej /nadzór budowlany/. Posiada uprawnienia budowlane (nieograniczone w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej i ograniczone w specjalności konstrukcyjno-budowlanej). Jest rzeczoznawcą branżowym PZI i TS i od 11 lat prowadzi wykłady na Politechnice Lubelskiej z przepisów w budownictwie w tym z Prawa budowlanego. Ponadto prowadzi aktualnie usługi doradcze z zakresu procesu inwestycyjnego, umów cywilno-prawnych i przepisów w budownictwie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • 1200 zł - netto

Cena zawiera:

- materiały szkoleniowe, - serwis kawowy, lunch, - imienne zaświadczenie o ukończeniu szkolenia, - indywidualne konsultacje z wykładowcą w trakcie szkolenia, - istnieje możliwość rezerwacji zakwaterowania dla uczestnika - ankieta oceniająca szkolenie - test sprawdzający wiedzę (pre i post test)

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Zgłoszenia prosimy przesyłać e-mailem, faxem, pocztą. Potwierdzenie wysyłamy zgłoszonym uczestnikom e-mailem na 7 dni
przed szkoleniem, po potwierdzeniu prosimy o dokonywanie wpłat za szkolenie na konto wskazane w potwierdzeniu.

Szkolenie, kurs: BEZPIECZNE ZARZĄDZANIE BUDYNKAMI I INNYMI OBIEKTAMI BUDOWLANYMI - WG AKTUALNYCH W 2018 R. – ZMIENIONYCH PRZEPISÓW PRAWA BUDOWLANEGO