Szkolenie: Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Łódzka Akademia IT" - Grafika komputerowa

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezplatne-szkolenia-dla-firm-z-woj-lodzkiego-w-ramach-projektu-lodzka-akademia-it-grafika-komputerowa-53817-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Narzędzia: Poleć znajomemu Drukuj
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie "Grafika komputerowa" w ramach projektu: "Łódzka Akademia IT".

Szkolenie skierowane jest do:

Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia:

GRAFIKA KOMPUTEROWA – program szkolenia
POZIOM PODSTAWOWY
1. Teoria grafiki komputerowej
1.1. Podstawowe pojęcia i zagadnienia związane z grafiką komputerową.
1.2. Rodzaje i cechy grafiki komputerowej.
1.3. Modele przestrzeni kolorów RGB, CMYK.
2. Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
2.1. Podstawowe operacje na plikach oraz związane z transformacją obrazu.
2.2. Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego związane z widokami i nawigacją.
2.3. Tworzenie podstawowych zaznaczeń oraz dodawanie i odejmowanie zaznaczeń.
2.4. Podstawowe operacje na warstwach oraz ustawianie ich parametrów.
2.5. Korekcja barwna obrazu: barwa i nasycenie, jasność i kontrast, desaturacja, balans
kolorów, za pomocą poziomów.
2.6. Malowanie i retusz obrazu: narzędzia pędzel, gumka oraz wypełnienia obrazu i
zaznaczeń.
2.7. Tworzenie prostych kształtów oraz wstawianie i edycja tekstów.
3. Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
3.1. Podstawowe operacje na plikach oraz kontrolowanie dokumentów: wymiary, orientacja i
jednostki miary.
3.2. Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego związane z paletami, nawigacją oraz
korzystaniem z przybornika.
3.3. Praca z obiektami wektorowymi: rysowanie prostych figur, wypełnienia obiektów,
zaznaczanie i przemieszczanie, kopiowanie, transformacje położenia.
3.4. Wprowadzanie i edycja tekstów: rodzaje tekstów, narzędzia.
4. Przygotowanie grafiki do publikacji na ekranie
4.1. Zastosowanie profilu barw i rozdzielczości adekwatnego do publikacji obrazu na ekranie.
4.2. Publikacja obrazu na stronach www: formaty plików; przeźroczystość.
5. Wydruk z drukarki oraz przygotowanie grafiki do druku
5.1. Terminologia związana z drukiem.
5.2. Zastosowanie profilu barw i rozdzielczości adekwatnego do publikacji obrazu na
wydruku.
5.3. Drukowanie obrazów za pomocą drukarki: podgląd wydruku i ustawienia (rozmiaru
papieru i orientacji druku).
6. Przetwarzanie wsadowe -automatyzacja procesu przygotowania obrazów
6.1. Automatyczna konwersja rozmiaru wielu obrazów.
6.2. Automatyczna konwersja rozmiaru i zmian nazw wielu obrazów oraz
ustawienia stopnia kompresji
POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY
1. Teoria grafiki komputerowej
1.1. Rodzaje i podział formatów graficznych.
2. Tworzenie i edycja obrazów rastrowych
2.1. Podstawowe operacje związane z obszarem roboczym: obrót, kadrowanie, zmiana
rozmiaru a także import obrazów.
2.2. Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego: konfigurowanie siatki i linii
pomocniczych, funkcja przyciągania.
2.3. Tworzenie i zmiana parametrów zaznaczenia (rozmiar, wygładzenie, wtopienie),
przekształcenia zaznaczeń.
2.4. Operacje na warstwach: wyrównywanie, łączenie, scalanie, style warstw.
2.5. Korekcja barwna obrazu: mieszanie kanałów, zastępowanie kolorów.
2.6. Malowanie i retusz obrazu oraz stosowanie filtrów: ustawienia parametrów pędzla;
narzędzia klonowanie, łatka, czerwone oczy; filtry: rozmycie, wyostrzenie, zniekształcenie.
2.7. Tworzenie i edycja kształtów i ścieżek oraz formatowanie i zniekształcenia tekstów;
rasteryzacja kształtów wektorowych.
3. Tworzenie i edycja obrazów wektorowych
3.1. Podstawowe operacje na plikach: import i eksport obrazów.
3.2. Dostosowywanie interfejsu i obszaru roboczego: linie pomocniczei siatka konstrukcyjna
oraz sterowanie ich parametrami.
3.3. Praca z obiektami wektorowymi: zaznaczanie i edycja węzłów; biblioteka gotowych
kształtów; rysowanie linii; palety kolorów, kontury i wypełnienia.
3.4. Operacje na obiektach: kolejność obiektów i koncepcja warstw, grupowanie i
blokowanie; wyrównywanie i rozmieszczanie; transformacje: rozmiar i obrót.
3.5. Wprowadzanie i edycja tekstów: formatowanie tekstu (akapity i kolumny); konwersja
tekstu na krzywe i jego modyfikacja.
4. Przygotowanie grafiki do publikacji na ekranie
4.1. Podział obrazu na mniejsze fragmenty (wykorzystanie narzędzi do
cięcia).
4.2. Publikacja obrazu na stronach www: optymalizacja grafiki (dostosowywanie formatu,
rozdzielczości i stopnia kompresji).
5. Wydruk z drukarki oraz przygotowanie grafiki do druku
5.1. Drukowanie obrazów za pomocą drukarki: ustawienia położenia, rozmiaru i skalowania
obrazka na stronie.
5.2. Przygotowanie grafiki do druku: eksportowanie obrazu do formatu PDF.
6. Przetwarzanie wsadowe - automatyzacja procesu przygotowania obrazów
6.1. Automatyczne obracanie wielu obrazów
6.2. Automatyczna zmiana wielu kolorowych obrazów do trybu odcieni szarości.

Informacje o prelegentach:

Szkolenia będą prowadzić fachowcy w dziedzinie IT.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • szkolenie bezpłatne - bezpłatne objęte pomocą de minimis

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ECCC,

Dofinansowanie z UE:

Tak. Szkolenie bezpłatne objęte pomocą de minimis

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.
Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis.

Wydarzenie: Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Łódzka Akademia IT" - Grafika komputerowa