Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezplatne-szkolenia-dla-firm-z-woj-lodzkiego-w-ramach-projektu-menedzer-przyszlosci-warsztaty-umiejetnosci-menedzerskich-53820-id71

Informacje o szkoleniu

Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie "Warsztaty Umiejętności Menedżerskich" w ramach projektu: "Menedżer Przyszłości"

Szkolenie skierowane jest do:

Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia:

PROGRAM SZKOLENIA:
1. Efektywna komunikacja w zarządzaniu zespołem
• Przeszkody w porozumiewaniu się
• Komunikacja jedno- i dwukierunkowa
• Techniki sprzyjające efektywnej komunikacji
• Mowa ciała
2. Style kierowania
• Obszary kierowania
• Źródła autorytetu lidera
• Dynamika zespołu pracowniczego – fazy rozwoju
• Style kierowania zespołem pracowniczym
• Dynamika zespołu a style kierowania – dopasowanie stylu kierowania do fazy rozwoju
zespołu i jego charakteru
3. Budowanie zespołu pracowniczego
• Kompetencje członków zespołu
• Role przyjmowane i pełnione przez członków zespołu
• Cechy efektywnego zespołu
• Wdrażanie nowych pracowników
• Budowanie współpracy
• Planowanie celów dla zespołu
4. Motywowanie pracowników do efektywniejszej pracy
• Motywy działania i potrzeby pracowników
• Główne teorie motywowania
• Dopasowanie sposobów motywowania do typu pracowników
• Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
• Techniki motywacji
• Formułowanie motywujących komunikatów krytycznych
• Prowadzenie rozmów oceniających i coachingowych
5. Rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole
• Źródła konfliktów
• Rodzaje konfliktów w zespole
• Dynamika konfliktu
• Rozwiązywanie problemów w kontaktach z pracownikami
6. Delegowanie zadań i uprawnień
• Delegowanie
• Korzyści i przeszkody w procesie delegowania
• Zasady delegowania
• Zasady wydawania poleceń
7. Radzenie sobie ze stresem
• Mechanizm stresu
• Główne źródła stresu
• Rodzaje stresu
• Indywidualne reakcje na sytuacje trudne
• Sposoby radzenia sobie z napięciami
• Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami podwładnych
8. Zarządzanie sobą w czasie
• Postawy wobec czasu
• Pożeracze czasu
• Główne reguły zarządzania sobą w czasie
• Formułowanie celów i określanie priorytetów
9. Budowanie adekwatnej samooceny drogą do sukcesu zawodowego
• Filary poczucia własnej wartości
• Strategie podnoszenia samooceny

Informacje o prelegentach:

Zajęcia prowadzą doświadczeni trenerzy, menedżerowie praktycy w danej dziedzinie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

  • bezpłatne bezpłatne objęte pomocą de minimis

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, zaświadczenie o ukończeniu szkolenia

Dofinansowanie z UE:

Tak. bezpłatne objęte pomocą de minimis

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.
Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis.

Wydarzenie: Bezpłatne szkolenia dla firm z woj. łódzkiego w ramach projektu: "Menedżer przyszłości" - Warsztaty Umiejętności Menedżerskich.