BEZPŁATNE SZKOLENIA E-MARKETING W RAMACH PROJEKTU ŁÓDZKA AKADEMIA IT

O szkoleniu

Szkolenie "E - marketing" w ramach projektu: "Łódzka Akademia IT".
Kto powinien wziąć udział?
Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia

1. Plan marketingowy a strategia firmy
- misja i cel firmy
- typy i powstawanie strategii
- marketingowa orientacja firmy
- kompozycja elementów marketing mix.
- co to jest planowanie marketingowe
- czym jest ( a czym nie jest ) plan marketingowy

2. Analiza sytuacji rynkowej
- otoczenie marketingowe ( środowisko )
- uwarunkowania zewnętrzne globalne i lokalne
- analiza SWOT ( szanse i zagrożenia )
- charakterystyka elementów konkurencyjności
- umiejętność wyszukiwania ”okazji” rynkowych

3. Analiza sytuacji firmy
- pozycja firmy
- rynek docelowy
- wizerunek firmy na rynku
- możliwości i ograniczenia
- wykorzystywanie ”okazji” rynkowych

4. Zasady budowy i sporządzanie planu marketingowego
- określanie celu
- struktura i treść planu
- minimalne warunki powodzenia
- harmonogram realizacji
- budżet

5. Komunikacja z rynkiem
- zasady tworzenia reklamy, zasady komunikacji społecznej
- elementy psychologii przekazu informacji, psychologia reklamy
- charakter przekazu reklamowego
- dobór słownictwa i treści reklamy
- przygotowanie różnego rodzaju technik reklamowych (projekt i ocena)

6. Plan kampanii reklamowej
- zasady planowania
- określanie celów, grupy docelowej
- budżet działalności reklamowej
- koncepcja kampanii, dobór środków ( metod i technik ), dobór nośników
- kryteria oceny skuteczności
- współpraca z agencjami
- strategie reklamowe firm

7. Promocja i public relations
- techniki promocji
- budowa strategii programów promocyjnych na rynku lokalnym
- zadania public relation
- formy i metody public relations

8. Procesy informacyjno – decyzyjne
- zasady obiegu informacji
- kreowanie informacji wewnętrznej i zewnętrznej
- pozyskiwanie informacji od klientów
- udzielanie informacji zewnętrznej
- proces podejmowania decyzji
- określanie grupy docelowej

9. Nowoczesne zarządzanie w e-marketingu
- zarządzanie marką
- strategia dystrybucji
- strategia promocji
- strategia cen

10. Istota marketingu internetowego
- organizowanie działań marketingowych w obszarze sieci
- formy reklamy
- skuteczność i efektywność reklamy w internecie
- koszty działań reklamowych

11. Narzędzia e-marketingowe
- badanie skuteczności działań promocyjnych
- strona internetowa i jej znaczenie - tekst perswazyjny/ elementy graficzne/projektowanie i
nawigacja /promocja strony
- mikrobloging
- gamifikacja w e-marketingu

12. Narzędzia komunikacji-promocja i porozumiewanie się z klientem
- mailing, bloki, fora dyskusyjne ,reklama
- facebook i budowanie społeczności
- wykorzystanie wirtualnej społeczności dla biznesu
- netykieta a problem spamu

13. Kreatywność w marketingu internetowym
- zarządzanie produktem
- techniki sprzedaży i negocjacje
- plan marketingowy

14. Perswazja w sprzedaży i marketingu
- treści zachęcające do kupna
- manipulowanie informacjami w celu nakłonienia do zakupu

15. Praktyczne aspekty przedsiębiorczości internetowej
- organizacja kampanii reklamowej

16. Zastosowanie Internetu w sferze aktywności obywatelskiej
- programy lojalnościowe

17. Warsztaty - zachowania nabywców i segmentacja rynku

Czas trwania

96 h dydaktycznych
10 dni zajęć (sobota, niedziela) po 8 godz. dydaktycznych w godzinach 9.00- 16.00
oraz 4 dni zajęć (piątek) po 4 godz. dydaktyczne w godzinach 16.30-20.00.

Prelegenci

Szkolenia będą prowadzić fachowcy w dziedzinie IT i w dziedzinie marketingu.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Masters CSB

90-467 Łódź

Kościuszki 46/7a

woj. łódzkie

Rejestracja

Cena 1
-
b.d.
Cena zawiera:
  • Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ECCC,
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.

Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!