Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bezplatne-szkolenia-e-marketing-w-ramach-projektu-lodzka-akademia-it-54778-id71

Informacje o szkoleniu

 • BEZPŁATNE SZKOLENIA E-MARKETING W RAMACH PROJEKTU ŁÓDZKA AKADEMIA IT


  ID szkolenia: 54778
  Typ: Szkolenia
  Kategoria: IT, programowanie Marketing, reklama, PR
 • Termin szkolenia:

  Adres szkolenia:

  Masters CSB
  Kościuszki 46/7a
  90-467 Łódź
  Godziny zajęć (czas trwania):
  96 h dydaktycznych
  10 dni zajęć (sobota, niedziela) po 8 godz. dydaktycznych w godzinach 9.00- 16.00
  oraz 4 dni zajęć (piątek) po 4 godz. dydaktyczne w godzinach 16.30-20.00.
 • Organizator szkolenia:

  Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:
Wyszukaj inne
Szkolenia

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szkolenie "E - marketing" w ramach projektu: "Łódzka Akademia IT".

Szkolenie skierowane jest do:

Projekt jest skierowany do:
1) Przedsiębiorcy sektora mikro, małych lub średnich przedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.łódzkiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną.
2) Przedsiębiorstwa prowadzące działalność w następujących branżach: turystyka, hotelarstwo, logistyka, AGD, przemysł ceramiczny, budownictwo, przemysł farmaceutyczny, tekstylno-odzieżowy, przetwórstwo rolno-spożywcze, IT/ICT.
3) Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. łódzkim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe.
4) Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Program szkolenia:

1. Plan marketingowy a strategia firmy
- misja i cel firmy
- typy i powstawanie strategii
- marketingowa orientacja firmy
- kompozycja elementów marketing mix.
- co to jest planowanie marketingowe
- czym jest ( a czym nie jest ) plan marketingowy

2. Analiza sytuacji rynkowej
- otoczenie marketingowe ( środowisko )
- uwarunkowania zewnętrzne globalne i lokalne
- analiza SWOT ( szanse i zagrożenia )
- charakterystyka elementów konkurencyjności
- umiejętność wyszukiwania ”okazji” rynkowych

3. Analiza sytuacji firmy
- pozycja firmy
- rynek docelowy
- wizerunek firmy na rynku
- możliwości i ograniczenia
- wykorzystywanie ”okazji” rynkowych

4. Zasady budowy i sporządzanie planu marketingowego
- określanie celu
- struktura i treść planu
- minimalne warunki powodzenia
- harmonogram realizacji
- budżet

5. Komunikacja z rynkiem
- zasady tworzenia reklamy, zasady komunikacji społecznej
- elementy psychologii przekazu informacji, psychologia reklamy
- charakter przekazu reklamowego
- dobór słownictwa i treści reklamy
- przygotowanie różnego rodzaju technik reklamowych (projekt i ocena)

6. Plan kampanii reklamowej
- zasady planowania
- określanie celów, grupy docelowej
- budżet działalności reklamowej
- koncepcja kampanii, dobór środków ( metod i technik ), dobór nośników
- kryteria oceny skuteczności
- współpraca z agencjami
- strategie reklamowe firm

7. Promocja i public relations
- techniki promocji
- budowa strategii programów promocyjnych na rynku lokalnym
- zadania public relation
- formy i metody public relations

8. Procesy informacyjno – decyzyjne
- zasady obiegu informacji
- kreowanie informacji wewnętrznej i zewnętrznej
- pozyskiwanie informacji od klientów
- udzielanie informacji zewnętrznej
- proces podejmowania decyzji
- określanie grupy docelowej

9. Nowoczesne zarządzanie w e-marketingu
- zarządzanie marką
- strategia dystrybucji
- strategia promocji
- strategia cen

10. Istota marketingu internetowego
- organizowanie działań marketingowych w obszarze sieci
- formy reklamy
- skuteczność i efektywność reklamy w internecie
- koszty działań reklamowych

11. Narzędzia e-marketingowe
- badanie skuteczności działań promocyjnych
- strona internetowa i jej znaczenie - tekst perswazyjny/ elementy graficzne/projektowanie i
nawigacja /promocja strony
- mikrobloging
- gamifikacja w e-marketingu

12. Narzędzia komunikacji-promocja i porozumiewanie się z klientem
- mailing, bloki, fora dyskusyjne ,reklama
- facebook i budowanie społeczności
- wykorzystanie wirtualnej społeczności dla biznesu
- netykieta a problem spamu

13. Kreatywność w marketingu internetowym
- zarządzanie produktem
- techniki sprzedaży i negocjacje
- plan marketingowy

14. Perswazja w sprzedaży i marketingu
- treści zachęcające do kupna
- manipulowanie informacjami w celu nakłonienia do zakupu

15. Praktyczne aspekty przedsiębiorczości internetowej
- organizacja kampanii reklamowej

16. Zastosowanie Internetu w sferze aktywności obywatelskiej
- programy lojalnościowe

17. Warsztaty - zachowania nabywców i segmentacja rynku

Informacje o prelegentach:

Szkolenia będą prowadzić fachowcy w dziedzinie IT i w dziedzinie marketingu.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • szkolenie bezpłatne -

Cena zawiera:

Udział w szkoleniu, materiały szkoleniowe, catering, certyfikat ECCC,

Dofinansowanie z UE:

Tak. Szkolenie bezpłatne, objęte pomocą de minimis

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

Wypełnienie formularzy zgłoszeniowych dostępnych na stronie www.masterscsb.com.pl.

Wydarzenie: BEZPŁATNE SZKOLENIA E-MARKETING W RAMACH PROJEKTU ŁÓDZKA AKADEMIA IT