BEZPŁATNE SZKOLENIE-ZARZĄDZANIE PERSONELEM

O szkoleniu

CELE SZKOLENIA:
· Poznanie zasad kierowania personelem
· Doskonalenie umiejętności zarządzania personelem
· Motywowanie do lepszej pracy i inspirowanie pracowników do rozwoju
· Rozwój umiejętności komunikacyjnych
· Rozumienie dynamiki zespołu
· Kształcenie partnerskiej postawy wobec pracowników
· Budowanie autorytetu lidera poprzez rozwój kompetencji psychospołecznych

KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA:
· Identyfikacja z rolą menedżerską
· Wzrost skuteczności działania jako menedżera
· Integracja zespołu wokół zadania
· Konstruktywne rozwiązywanie problemów z pracownikami
· Budowanie twórczej atmosfery w zespole
· Wzrost samooceny i pewności siebie
· Poprawa zarządzania sobą w czasie
· Konstruktywne radzenie obie ze stresem
· Rozwój osobisty
Kto powinien wziąć udział?
Przedsiębiorców sektora mikroprzedsiębiorstw prowadzących działalność na terenie woj.lubelskiego oraz posiadających na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną oraz osób będących pracownikami ww. przedsiębiorstw.

Program szkolenia

1. Efektywna komunikacja w zarządzaniu zespołem
· Przeszkody w porozumiewaniu się
· Komunikacja jedno- i dwukierunkowa
· Techniki sprzyjające efektywnej komunikacji
· Mowa ciała

2. Style kierowania
· Obszary kierowania
· Źródła autorytetu lidera
· Dynamika zespołu pracowniczego – fazy rozwoju
· Style kierowania zespołem pracowniczym
· Dynamika zespołu a style kierowania – dopasowanie stylu kierowania do fazy rozwoju
zespołu i jego charakteru

3. Budowanie zespołu pracowniczego
· Kompetencje członków zespołu
· Role przyjmowane i pełnione przez członków zespołu
· Cechy efektywnego zespołu
· Wdrażanie nowych pracowników
· Budowanie współpracy
· Planowanie celów dla zespołu

4. Motywowanie pracowników do efektywniejszej pracy
· Motywy działania i potrzeby pracowników
· Główne teorie motywowania
· Dopasowanie sposobów motywowania do typu pracowników
· Udzielanie pozytywnej informacji zwrotnej
· Techniki motywacji
· Formułowanie motywujących komunikatów krytycznych
· Prowadzenie rozmów oceniających i coachingowych

5. Rozwiązywanie problemów i konfliktów w zespole
· Źródła konfliktów
· Rodzaje konfliktów w zespole
· Dynamika konfliktu
· Rozwiązywanie problemów w kontaktach z pracownikami

6. Delegowanie zadań i uprawnień
· Delegowanie
· Korzyści i przeszkody w procesie delegowania
· Zasady delegowania
· Zasady wydawania poleceń

7. Radzenie sobie ze stresem
· Mechanizm stresu
· Główne źródła stresu
· Rodzaje stresu
· Indywidualne reakcje na sytuacje trudne
· Sposoby radzenia sobie z napięciami
· Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami podwładnych

8. Zarządzanie sobą w czasie
· Postawy wobec czasu
· Pożeracze czasu
· Główne reguły zarządzania sobą w czasie
· Formułowanie celów i określanie priorytetów

9. Budowanie adekwatnej samooceny drogą do sukcesu zawodowego
· Filary poczucia własnej wartości
· Strategie podnoszenia
· Strategie podnoszenia samooceny

Czas trwania

48 godzin, zajęcia będą odbywać się 1-2 razy w tygodniu po 8h w dni robocze i/lub w weekendy

Prelegenci

ZAJĘCIA PROWADZONE BĘDĄ PRZEZ:
Doświadczonych trenerów biznesu, psychologów, ekspertów w dziedzinie umiejętności
psychospołecznych, specjalizujących się w prowadzeniu szkoleń z zakresu umiejętności
kierowniczych, komunikacji, systemów motywacyjnych i ocen pracowniczych, konsultantów i
autorów projektów szkoleniowo-doradczych, trenerów wysoko ocenianych przez uczestników
szkoleń.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Masters CSB

Lublin

Strażacka 8/90

woj. lubelskie

Rejestracja

Cena 1
szkolenie bezpłatne
b.d.
Cena zawiera:
  • - udział w zajęciach, profesjonalne materiały szkoleniowe,certyfikat potwierdzający nabyte kompetencje, podczas szkolenia zapewniamy obiady i serwis kawowy
Zapisz się

Organizator

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin
Strażacka 8/90
woj. lubelskie
Jesteśmy firmą szkoleniową, która od 1998r. zajmuje się edukacją dorosłych. Firma jest wpisana do Rejestru Instytucji Szkoleniowych nr 2.06/00145/2005. Naszym klientom sprzedajemy wiedzę, umiejętności, praktyczne doświadczenia naszych trenerów i k...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Do projektu mogą być zakwalifikowani Uczestnicy, którzy spełniają następujące warunki:

◦Przedsiębiorcy sektora mikroprzedsiębiorstw prowadzący działalność na terenie woj.lubelskiego oraz posiadający na terenie tego województwa siedzibę oddział lub inną prawnie dozwoloną formę organizacyjną. Kwalifikator MŚP: http://www.parp.gov.pl/index/index/72

◦Osoby będące pracownikami ww. przedsiębiorstw wykonujące pracę w ramach struktur organizacyjnych znajdujących się w woj. lubelskim, zatrudnione na podstawie umowy o pracę jak również przedsiębiorcy (w tym samozatrudnieni), właściciele pełniący funkcje kierownicze, wspólnicy, udziałowcy prowadzący regularną działalność w przedsiębiorstwie i czerpiący z tego tytułu korzyści finansowe

•Przedsiębiorcy /Przedsiębiorstwa, które mogą ubiegać się o pomoc de minimis

Priorytetowo będą kwalifikowane mikroprzedsiebiorstwa które w latach 2007-12 nie korzystały ze wsparcia w postaci szkoleń w ramach konkursów z Poddzialania 8.1.1. i 8.1.2 ogloszonych przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

szkolenie współfinansowane ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Masters Centrum Szkolenia Biznesu A&A Polańska sp.j.
20-012 Lublin Strażacka 8/90
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!