BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY I SKARBU PAŃSTWA PO NOWELIZACJACH USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI

O szkoleniu

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze zaprasza na szkolenie:
BEZPRZETARGOWE ZBYWANIE NIERUCHOMOŚCI GMINY I SKARBU PAŃSTWA PO NOWELIZACJACH USTAWY O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI
Data: 28 czerwca 2011, 10:00 - 15:00
Miejsce: Warszawa, Plac Inwalidów 10
Cena: 350 zł Rabat 10 % dla drugiej osoby z tej samej Instytucji
Kto powinien wziąć udział?
Szkolenie jest skierowane przede wszystkim do pracowników urzędów jednostek samorządu terytorialnego oraz starostw powiatowych, którzy realizują czynności związane z bezprzetargowym zbywaniem nieruchomości publicznych.

Program szkolenia

1. Konsekwencje zbycia nieruchomości przy braku przesłanek do zbycia bez przetargu – prezentacja orzecznictwa sądów powszechnych oraz wystąpień pokontrolnych NIK według stanu na 2011 rok.
2. Zbywanie lokalu po nowelizacji obowiązującej od 7 stycznia 2010 r. - problematyka nieruchomości na gruntach „po obrysie budynku”.
3. Nowe przypadki pierwszeństwa uznaniowego wprowadzone nowelizacją ustawy o gospodarce nieruchomościami, obowiązujące od dnia 7 stycznia 2010 r. i 12 marca 2010 r. Sposób poszerzenia katalogu osób uprawnionych do pierwszeństwa.
4. Prawo pierwokupu, prawo odkupu, prawo wykupu oraz ich wpływ na pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości bez przetargu.
5. „Nieruchomość przyległa” i „poprawienie warunków zagospodarowania” – omówienie problematyki w oparciu o aktualne orzecznictwo sądów administracyjnych.
6. Zbycie nieruchomości na rzecz kościołów i związków wyznaniowych - analiza problematyki ze szczególnym uwzględnieniem aktualnego orzecznictwa.
7. Ustawa o gospodarce nieruchomościami a ustawa o stosunku państwa do kościoła katolickiego – problematyka podstawy prawnej do zbycia nieruchomości na rzecz kościelnych osób prawnych.
8. Zbycie nieruchomości na podmiotów organizacji pożytku publicznego – analiza stanu prawnego po nowelizacji ustawy o gospodarce nieruchomościami obowiązującej od dnia 12 marca 2010 r.

9. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie, najem lub dzierżawę na okres przekraczający 3 lata lub na czas nieokreślony po zmianach wprowadzonych nowelizacją od dnia 7 stycznia 2010 r.
10. Zbywanie nieruchomości na rzecz dzierżawców, którzy zabudowali tę nieruchomość na podstawie pozwolenia – kwestie praktyczne.
11. Problematyka udzielania od ceny nieruchomości udzielanej przy zbywaniu bez przetargu i zwrotu bonifikaty w świetle znowelizowanych przepisów.
12. Zgoda na udzielenie bonifikaty w świetle znowelizowanych przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami, obowiązujących od dnia 7 stycznia 2010 r.
13. Odpowiedzialność odszkodowawcza gminy w przypadku naruszenia przepisów regulujących zbywanie nieruchomości bez przetargu.

Czas trwania

10:00-15:00

Prelegenci

Trener prowadzący: Radca prawny, autor wielu publikacji z zakresu gospodarowania nieruchomościami publicznymi, cywilno-prawnych aspektów obrotu nieruchomościami i zamówień publicznych. Ekspert Gazety Samorządu i Administracji udzielający odpowiedzi na pytania czytelników z zakresu gospodarki i obrotu nieruchomościami.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Sala Konferencyjna FRDL

01-552 Warszawa

Plac Inwalidów 10

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
Cena z VAT 23%.
350
Cena zawiera:
  • W cenie materiały szkoleniowe, zaświadczenie oraz przerwy kawowe.
Zapisz się

Organizator

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa
Plac Inwalidów 10
woj. mazowieckie
Fundacja jest organizacją sieciową, dysponującą 16 ośrodkami regionalnymi na terenie całego kraju wraz z filiami, Polskim Instytutem Demokracji Lokalnej, Biurem Krajowym FRDL oraz 3 Wyższymi Szkołami Administracji Publicznej, prowadzącymi studia lice...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Płatność przelewem, na podstawie faktury wystawionej w dniu szkolenia. Zgłoszenia prosimy przesyłać faxem lub e-mailem do 21 czerwca 2011 r. fax. (22) 322 84 10, e-mail: szkolenia@frdl.org.pl lub wybrać opcje zapisu przez stronę www.frdl.mazowsze.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze
01-552 Warszawa Plac Inwalidów 10
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!