Biuletyn Informacji Publicznej

O szkoleniu

Szkolenia prawne poświęcone informacji publicznej to kursy adresowane do pracowników wszystkich organów administracji publicznej, a zwłaszcza osób, które odpowiedzialne są w swojej pracy urzędniczej za udostępnianie informacji publicznej czy redagowanie stron BIP. Czym jest Biuletyn Informacji Publicznej i jakie przepisy regulują jego funkcjonowanie? Czemu służyć ma BIP? Co może, a co musi się w nim znaleźć? Odpowiedzi na te pytania powinien znać każdy urzędnik, a dostarcza ich zaprojektowane przez naszych ekspertów otwarte szkolenie. Prawo stanowiące podstawę istnienia BIP pozornie nie wydaje się skomplikowane, jednak w praktyce wielu pracowników administracji boryka się z różnymi problemami przy redagowaniu treści BIP. Oferowane przez nas szkolenia z prawa regulującego podstawy funkcjonowania i tworzenia Biuletynu, przekładają na prosty język nie zawsze czytelne formuły prawne i uczą, jak w praktyce stosować obowiązujące przepisy. Otwarte kursy prawa „Biuletyn Informacji Publicznej” mają na celu zapoznanie Uczestników zajęć z podstawą prawną funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej. Kursanci podczas szkolenia dowiedzą się, czym jest BIP, czemu ma służyć i jakie informacje są obligatoryjne do umieszczenia na BIP-ie, a jakie fakultatywne.

Dlaczego warto wziąć udział?

Szkolenie „Biuletyn Informacji Publicznej” pogłębia wyspecjalizowane kompetencje związane z:

 • zarządzaniem informacją publiczną;
 • interpretacją przepisów prawa;
 • praktycznym zastosowaniem norm prawnych.
Kto powinien wziąć udział?
 • Pracownicy wszystkich organów administracji publicznej
 • Osoby, które odpowiedzialne są w swojej pracy urzędniczej za udostępnianie informacji publicznej czy redagowanie stron BIP

Program szkolenia

Rozpoczęcie warsztatu. Omówienie celów kursu oraz diagnoza potrzeb szkoleniowych osób przybyłych na szkolenie – prawo administracyjne i podstawy KPA.

Moduł I. KPA – podstawowe pojęcia i definicje

 • Postępowanie administracyjne – pojęcie, znaczenie.
 • Zasady ogólne postępowania administracyjnego.
 • Wszczęcie postępowania.
 • Wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony.

Moduł II. Wnioski, terminy, dowody i dokumentacja uzupełniająca

 • Kontrola wniosku.
 • Braki formalne i wezwanie do ich usunięcia.
 • Konsekwencje nieusunięcia braków formalnych.
 • Bieg terminów do załatwienia sprawy.
 • Doręczenia w postępowaniu administracyjnym, konsekwencje naruszeń procedury doręczenia.
 • Dowody w postępowaniu administracyjnym, moc dowodowa.
 • Udział strony w postępowaniu.
 • Protokoły, adnotacje, notatki służbowe.

Moduł III. Decyzje administracyjne

 • Decyzje administracyjne, elementy decyzji administracyjnej, pouczenia.
 • Wydanie decyzji administracyjnej i jej doręczenie.
 • Kiedy decyzja staje się ostateczna?

Moduł IV. Odwołanie od decyzji w postępowaniu administracyjnym

 • Odwołanie od decyzji administracyjnej.
 • Postępowanie odwoławcze – zasady.
 • Wznowienie postępowania zakończonego prawomocną decyzją administracyjną.

Zakończenie kursu. Powtórzenie kluczowych wiadomości – KPA oraz związane z postępowaniem administracyjnym prawo. Szkolenia zdalne kończą się sesją pytań i odpowiedzi podsumowujących kurs i porządkujących zdobytą przez Kursantów wiedzę.

Czas trwania

09:00 - 15:00

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.
Szkolenie organizujemy na platformie Clickmeeting lub Zoom. Clickmeeting najlepiej działa z przeglądarką Chrome i Firefox. Nie ma potrzeby instalowania aplikacji. Udział w szkoleniu jest możliwy za pośrednictwem komputera, laptopa oraz telefonu komórkowego.

Rejestracja

Cena 1
771
+23% VAT
Cena zawiera:
 • Zniżkę 3% przy zgłoszeniu za pośrednictwem Eventis.pl (cena standardowa 795 zł)
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Human Skills
00-023 Warszawa
Widok 18/2
woj. mazowieckie
Human Skills We Make You Grow Dlaczego warto nam zaufać? - Gazeta Finansowa przyznała nam wyróżnienie Firma szkoleniowa roku 2019 r., 2021 r. oraz ponownie w 2022 r. - Prowadzimy szkolenia dla firm, administracji i osób prywatnych. - Jesteśm...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Warunkiem udział w szkoleniu jest przysłanie zgłoszenia minimum 3 dni robocze przed rozpoczęciem wydarzenia.
 2. Po otrzymaniu zgłoszenia potwierdzimy jego przyjęcie oraz przekażemy wszelkie informacje organizacyjne.
 3. Warunkiem udziału w wydarzeniu jest dokonanie płatności na minimum 2 dni robocze przed datą rozpoczęcia wydarzenia. W przypadku braku takiej możliwości, dostosowujemy wspólnie rozwiązanie.
 4. Bezpłatne odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej na 7 dni roboczych przed terminem rozpoczęcia.

BUR, KFS

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Human Skills
00-023 Warszawa Widok 18/2
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!