Szkolenie: BIURO ZARZĄDU OD A DO Z Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/biuro-zarzadu-od-a-do-zkompendium-kompleksowej-obslugi-organow-spolki-67750

Informacje o szkoleniu

 • BIURO ZARZĄDU OD A DO Z Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki


  ID szkolenia: 67750
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Administracja
 • Adres szkolenia:

  -
  -
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 25-26.01.2017
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-15.30 2 dni
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Szanowni Państwo

Obsługa organów spółki wymaga jednolitych, przejrzystych i transparentnych zasad postępowania, zarówno pod względem komunikacji, jak i zgodności z kodeksowymi, umownymi i statusowymi wymogami. Biuro Zarządu od A do Z
to projekt szkoleniowy skierowany do osób, które chcą ugruntować lub zaimplementować wysokie standardy w zakresie obsługi organów spółki. Znajomość regulacji prawnych i Rady Nadzorczej stanowi gwarancję sprawnego procesu zarządzania spółką, jak i zabezpiecza jej interesy.

10 BLOKÓW TEMATYCZNYCH NAJBARDZIEJ KLUCZOWYCH W OPTYMALIZOWANIU I ZABEZPIECZANIU PRACY SPÓŁKI:

Regulowanie organizacji i funkcjonowania biura zarządu i rady nadzorczej
Reprezentacja i kompetencje zarządu oraz rady nadzorczej
Modyfikowanie statutów/umów spółek
Doskonalenie i wdrażanie regulaminów w spółce
Prowadzenie procesu obsługi posiedzeń oraz tworzenia uchwał
Nowelizacje KSH oraz innych przepisów kluczowych dla działania spółki
Współpraca z akcjonariuszami/wspólnikami spółki
Aktualizowanie dokumentacji w KRS
Ochrona tajemnicy przedsiębiorstwa
Skuteczne praktyki tworzenia i stosowania pełnomocnictw

Zapraszamy do udziału w dwudniowym szkoleniu, podczas którego dowiedzą się Państwo:

Jak zorganizować sprawną pracę biura obsługi organów spółki?
Jak zastosować w praktyce obsługi organów spółki przepisy prawne
w prawie?
Jak regulować kwestie uprawnień zarządu i rady nadzorczej?
Jak przeciwdziałać ryzyku naruszenia uprawnień w spółce?
Do czego uprawnieni są akcjonariusze/właściciele spółki i w jaki sposób organizować współpracę z nimi?
Jak wypełniać obowiązki prowadzenia dokumentacji korporacyjnej?
Jak tworzyć i aktualizować regulaminy w spółce?
Jak przeprowadzać proces zwoływania posiedzeń zarządu/rady nadzorczej?
Jak zarządzać dokumentacją związaną z posiedzeniami?
Jak projektować uchwały i nadzorować proces ich wdrażania?
Jak protokołować przebieg posiedzeń?
Jak zabezpieczyć tajemnicę przedsiębiorstwa?
Jak zadbać o poprawną aktualizację dokumentacji rejestrowej spółki?
Jakiego rodzaju pełnomocnictwa stosować?

Szkolenie skierowane jest do:

Do udziału w szkoleniu zapraszamy:

-Dyrektorów i Kierowników Biura Zarządu i Rady Nadzorczej
-Specjalistów ds. Obsługi Władz Spółki
-Sekretarzy Zarządu i Rady Nadzorczej
-Radców prawnych
-Pracowników i specjalistów Biura Zarządu

Program szkolenia:

KLUCZOWE PRZEPISY KSH, AKCJONARIUSZE, OCHRONA INTERESÓW SPÓŁKI, OBSŁUGA DOKUMENTACJI KRS, PEŁNOMOCNICTWA, OBSŁUGA ORGANÓW SPÓŁKI

JAK SKUTECZNIE STOSOWAĆ ZMIANY W KSH ORAZ INNYCH KLUCZOWYCH REGULACJACH?

Nowelizacja w prawie, a ich wpływ na działania organów spółki – jak interpretować zmiany?
Jakie nieprawidłowości mogą wystąpić w stosowaniu przepisów KSH, KC oraz innych przepisów? Co wywołuje sporne kwestie?
Bezwzględność przepisów, a swoboda wewnętrznych regulacji

JAK ORGANIZOWAĆ WSPÓŁPRACĘ Z AKCJONARIUSZAMI/WSPÓLNIKAMI SPÓŁKI?

Jakie uprawnienia mają właściciele/akcjonariusze i w jaki sposób z nich korzystają? Co zrobić w przypadku naruszenia uprawnień?
W jaki sposób działania akcjonariuszy/właścicieli wpływają na zmiany w organizacji i funkcjonowaniu spółki?
Decyzje podejmowane w trakcie Zgromadzeń Wspólników/Walnych Zgromadzeń Akcjonariuszy, a ich skutki dla firmy
Prowadzenie księgi akcyjnej/księgi udziałów

JAK PROTOKOŁOWAĆ POSIEDZENIA ZARZĄDU/RADY NADZORCZEJ?

Forma i treść obligatoryjna protokołu
Co protokołować ponad treść obligatoryjną?
Czy i jak protokołować „negatywną” uchwałę?
Znaczenie protokołu
Uzgadnianie projektu protokołu
Przyjęcie wersji ostatecznej
Podpisywanie protokołów

JAK ZGODNIE Z PRAWEM WYPEŁNIAĆ OBOWIĄZKI W ZAKRESIE PROWADZENIA DOKUMENTACJI KORPORACYJNEJ?

Wymagania dotyczące prowadzenia dokumentacji korporacyjnej
Odpowiedzialność za nieprowadzenie/wadliwe prowadzenie zbiorów dokumentów korporacyjnych
Udostępnianie dokumentów spółki – swoboda udostępniania oraz ograniczenia

W JAKI SPOSÓB ZABEZPIECZAĆ TAJEMNICĘ PRZEDSIĘBIORSTWA I CHRONIĆ INFORMACJE W SPÓŁCE?

Zastosowanie przepisów prawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i czyny nieuczciwej konkurencji w praktyce spółek
Zakaz ujawniania tajemnicy przedsiębiorstwa
Kiedy można mówić o ujawnieniu tajemnicy przedsiębiorstwa
Jakie działania należy podjąć w celu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa?
Umowy o zakazie konkurencji z pracownikami – zapisy i skutki
Umowy o zachowaniu poufności
Negocjacje z zastrzeżeniem poufności w Kodeksie Cywilnym
Odpowiedzialność za naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa (odszkodowawcza, w aspekcie prawa pracy, odpowiedzialność karna)

JAK WYGLĄDA PRAWIDŁOWY PROCES OBSŁUGI DOKUMENTACJI REJESTROWEJ PRZEZ BIURO ZARZĄDU?

Kluczowe dane zawarte w KRS
Wprowadzanie zmian i rejestrowanie ich w sądzie
Jak czytać akta rejestrowe?
Elektroniczny katalog dokumentów spółek; akty założycielskie, umowy statuty
Składanie wniosków przez Internet; podpis elektroniczny

JAK SKUTECZNIE STOSOWAĆ PEŁNOMOCNICTWA W SPÓŁCE KAPITAŁOWEJ?

Kto może być pełnomocnikiem?
Na co należy zwrócić uwagę udzielając pełnomocnictwa?
W jakiej formie należy udzielać pełnomocnictw?
Podstawowe błędy popełniane przy wystawianiu pełnomocnictw
Udzielanie dalszych pełnomocnictw przez pełnomocników
Członek zarządu pełnomocnikiem spółki kapitałowej
Czy pełnomocnictwo jest ważne pomimo odwołania z funkcji osoby udzielającej pełnomocnictwa?
Odwołanie pełnomocnictwaJAK DOSKONALIĆ DZIAŁANIE SPÓŁKI PRZEZ ODPOWIEDNIE WSPARCIE W REGULOWANIU UPRAWNIEŃ ORGANÓW SPÓŁKI?

Zasady wyłaniania i powoływania członków zarządów; Kto (nie) może być członkiem zarządu / rady nadzorczej
Kompetencje zarządu/rady nadzorczej – wytyczne przepisowe, a wewnętrzne regulacje w spółce
Uprawnienia rady nadzorczej, a skutki oddziaływania na zarząd
Zasady reprezentacji spraw spółki; modyfikacje wewnętrzne
Ryzyko naruszenia uprawnień – kiedy członek zarządu/członek rady nadzorczej narusza uprawnienia? – co stanowi o tym KSH,
a w jaki sposób regulują statut/umowa spółki?
W jakich okolicznościach rada nadzorcza może zawiesić w czynnościach członka zarządu?
Co się dzieje w sytuacji dokonania czynności prawnych bez zgody odpowiednich organów?
Kiedy zarząd lub rada nadzorcza działają nieprawidłowo?
Odwołanie członka zarządu, rezygnacja, rozwiązanie umowy z członkiem
CASE STUDY: odpowiedzialność za dokonywanie czynności prawnych w imieniu spółki
CASE STUDY: umowy z członkami zarządu
CASE STUDY: Jak uchronić spółkę od luki w składzie organów spółki?
CASE STUDY: Jak w praktyce rozwiązać problem delegowania: członek rady nadzorczej jednocześnie zasiada i działa w zarządzie spółki?

Informacje o prelegentach:

Romana Pietruk

Ekspert w zakresie prawa gospodarczego, postępowania administracyjnego, umów w obrocie gospodarczym, ochrony danych osobowych, windykacji i zabezpieczenia należności.
Wspólnik kancelarii prawnej; Prowadziła szkolenia dla sektora bankowego i instytucji finansowych, przedsiębiorców oraz administracji publicznej.
Trener z zakresu m.in. Systemu NKW; Prowadziła zajęcia dla kadry Wydziałów Ksiąg Wieczystych; sędziów, referendarzy, sekretarzy sądowych, pracowników administracji i informatyków; pracowników Ośrodków Migracyjnych; Autorka publikacji naukowych z zakresu prawa.mec. Piotr Fojtik

Członek Izby Adwokackiej w Krakowie, absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, absolwent studiów doktoranckich w Katedrze Publicznego Prawa Gospodarczego Wydziału Prawa i Administracji UJ, Noble Manhattan Coaching,
Wykładowca na Uniwersytecie Jagiellońskim oraz na studiach podyplomowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie (współpraca z Regionalnym Ośrodkiem Kształcenia Kadr przy Izbie Skarbowej w Krakowie), Wykładowca i ekspert w licznych instytucjach szkoleniowych (szkolenia i konsultacje m.in. dla Ministerstwa Infrastruktury, Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych oraz wielu spółek giełdowych), Członek Trinity Capital Business Network, Wykładowca Wyższej Szkoły Zarządzania i Bankowości w Krakowie.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 1470 - +2

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat, obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 11.11.2017 - 1470 PLN + 23% VAT
zgłoszenie od 12.11.2017 - 1870 PLN + 23% VAT

Wydarzenie: BIURO ZARZĄDU OD A DO Z Kompendium kompleksowej obsługi organów spółki