Szkolenie: Błędy w sztuce medycznej Odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty

Wyszukiwanie
Słowo kluczowe:
Np.: temat, miasto, nazwa organizatora...

Adres WWW wydrukowanej strony: https://eventis.pl//szkolenie/bledy-w-sztuce-medycznejodpowiedzialnosc-lekarza-pielegniarki-i-fizjoterapeuty-70200

Informacje o szkoleniu

 • Błędy w sztuce medycznej Odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty


  ID szkolenia: 70200
  Typ: Szkolenia
  Branża/temat: Medycyna, opieka zdrowotna
 • Adres szkolenia:

  Centrum Konferencyjne at The Tides - Ms. Mermaid
  Wioślarska 8
  Warszawa
  woj. mazowieckie
 • Termin szkolenia:

  Data: 13.06.2018
  Godziny zajęć (czas trwania):
  9-17
 • Organizator szkolenia:

  Langas Group
Zadaj pytanie:
Zgłoś uczestnictwo:

Opis szkolenia

Informacje podstawowe o szkoleniu:

Zachodzące w ostatnim czasie zmiany ustawowe idą w kierunku dalszego zaostrzenia odpowiedzialności lekarzy, personelu i innych osób związanych z sektorem medycznym. Nadrzędnym celem tych zmian jest większa dbałość o dobro pacjentów i poziom leczenia. Większa odpowiedzialność wymusza wręcz konieczność świadomego stosowania coraz bardziej zaawansowanych metod radzenia sobie z nieuchronnymi w każdej działalności ludzkiej błędami. Uprawiający zawody medyczne: lekarze, pielęgniarki, rehabilitanci są głównie narażeni na takie błędy. Jedną z najlepszych możliwości transferu roszczeń finansowych pacjentów jest zawarcie i utrzymywanie ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej. Ubezpieczenie to należy jednak do najbardziej skomplikowanych. Ponadto znalezienie odpowiedniego ubezpieczenia dla sektora medycznego nie należy do najłatwiejszych.

Wychodząc naprzeciw zmianom i potrzebom w zakresie zarządzani ryzykiem błędów w sztuce medycznej proponujemy niniejsze szkolenie.

Cele warsztatów:

Przygotowanie uczestników na zmiany ustawowe dotyczące odpowiedzialności lekarzy i personelu medycznego.
Poznanie i pomoc we wdrożeniu nowoczesnych narzędzi zarządzania ryzykiem powstania szkód ze zdarzeń medycznych.
Efektywniejsze stosowanie ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej sektora medycznego, w tym zarówno obowiązkowych jak i dobrowolnych.
Korzyści jakie otrzymasz zapisując się na szkolenie:

Praktyczne umiejętności z zakresu stosowania nowoczesnych narzędzi zarządzania ryzykiem powstania szkód ze zdarzeń medycznych
Poznanie najnowszych zmian w polskim prawie w zakresie organizacji prokuratury i likwidacji Komisji Wojewódzkich
Praktyczne informacje na temat nowoczesnych systemów zarządzania ryzykiem błędu medycznego na podstawie doświadczeń amerykańskich, niemieckich i skandynawskich

Szkolenie skierowane jest do:

lekarzy
pielęgniarek
fizjoterapeutów
osób zatrudnionych w podmiotach leczniczych na podstawie umów
osób zarządzających podmiotami leczniczymi

Program szkolenia:

08.30 Rejestracja uczestników oraz powitalna kawa i herbata
09.00 Rozpoczęcie szkolenia

Systematyka błędów medycznych i zdarzeń medycznych

Systematyka błędów medycznych i zdarzeń medycznych.
Analiza ryzyka powstania błędu medycznego i przykłady najczęstszych zdarzeń
Nowoczesne systemy zarządzania rykiem błędu medycznego na podstawie doświadczeń amerykańskich, niemieckich i skandynawskich
Najnowsze zmiany prawa w zakresie organizacji prokuratury oraz likwidacji Komisji Wojewódzkich
Odpowiedzialność cywilnoprawna, wina organizacyjna i odpowiedzialność deliktowa w odniesieniu do błędów medycznych

Odpowiedzialność cywilnoprawna i jej dominacja
Wina jako podstawa odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej za błędy medyczne
Wina organizacyjna i inne postaci winy występujące w praktyce podmiotów medycznych
Zasady odpowiedzialności deliktowej i ich zastosowanie w odniesieniu do błędów medycznych
Bezprawność działania lekarza i innych a okoliczności wyłączające
Związek przyczynowo skutkowy – problemy dowodowe
Wyliczenie odszkodowania z tytułu szkody osobowej powstałej z błędu medycznego

Koszty leczenia poszkodowanego w świetle zmian orzecznictwa SN
Zadośćuczynienie i możliwość zastosowania hipotezy dyferencyjnej
Prezentacja systemu HBT, system ICF i inne
Szkody majątkowe wynikające ze śmierci poszkodowanego
Zmiana charakteru prawnego odszkodowania z tytułu znacznego pogorszenia sytuacji życiowej rodziny zmarłego
Zadośćuczynienie za śmierć osoby bliskiej
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu zdarzeń medycznych

Umowa ubezpieczenia jako metoda transferu ryzyka utraty mienia i odpowiedzialności cywilnej
Funkcje umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej
System obowiązkowych ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej z tytułu błędów medycznych
Ustalenie sumy gwarancyjnej i sposób zawarcia ubezpieczenia obowiązkowego
Zakres i ograniczenia odpowiedzialności w ubezpieczeniu obowiązkowym
Oferta ubezpieczeń dobrowolnych odpowiedzialności cywilnej lekarzy
Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej szpitali z tytułu zdarzeń medycznych
17.00 Podsumowanie i zakończenie szkolenia

Informacje o prelegentach:

dr Paweł Sikora

dr nauk prawnych, absolwent Uniwersytetu Śląskiego i Akademii Ekonomicznej w Poznaniu.
Przez wiele lat pełnił kierownicze funkcje w firmach ubezpieczeniowych. Odbył liczne praktyki i staże zagraniczne. Autor licznych publikacji naukowych i popularnych o tematyce prawnej i ubezpieczeniowej.
Jest partnerem w kancelarii prawnej. Stale współpracuje z gazetą Rzeczpospolita, Dziennik Ubezpieczeniowy, Miesięcznik Ubezpieczeniowy oraz Ogólnopolski Przegląd Medyczny.

Koszt i warunki udziału

Ceny:

 • 770 - 970

Cena zawiera:

uczestnictwo w szkoleniu dla jednej osoby, materiały szkoleniowe, certyfikat obiady, poczęstunek podczas przerw

Dofinansowanie z UE:

Nie.

Warunki udziału i przyjmowania zgłoszeń:

zgłoszenie do 31.05.2018 - 770 PLN
zgłoszenie od 01.06.2018 - 970 PLN

Wydarzenie: Błędy w sztuce medycznej Odpowiedzialność lekarza, pielęgniarki i fizjoterapeuty