Branża deweloperska w obliczu nowej ustawy deweloperskiej

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie, podczas którego przedstawimy zmiany w prawie, czekające branżę deweloperską i powiązane z nią inne podmioty gospodarcze. W dniu 1 lipca 2022 r. wejdzie w życie ustawa z dnia 20 maja 2021 r. o ochronie praw nabywcy lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego oraz o Deweloperskim Funduszu Gwarancyjnym („Nowa ustawa deweloperska”).

Eksperci zaproszeni do poprowadzenia szkolenia analizują i interpretują przepisy ustawy od czasu jej uchwalenia, by w praktyczny sposób przedstawić wprowadzone przepisami obowiązki podczas szkolenia.

Nowe przepisy znacząco zmieniają dotychczasową ustawę regulującą te zagadnienia i poszerzają zakres podmiotów zobowiązanych do jej stosowania. Wprowadzają wiele zmian, w założeniu korzystnych dla nabywców. Natomiast po stronie deweloperów pojawią się kolejne obowiązki, które inwestorzy mieszkaniowi będą zobowiązani wykonywać. By wskazać, jak istotne to zmiany wystarczy powiedzieć, że Nowa ustawa deweloperska nie tylko wprowadza nową instytucję Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego, ale regulować będzie zawieranie umów rezerwacyjnych oraz wszystkich umów zobowiązujących do przeniesienia prawa własności lokalu lub domu jednorodzinnego na konsumenta.
Dlatego już teraz warto zapoznać się z nowymi regulacjami i zaplanować działania jeszcze przed wejściem w życie Nowej ustawy deweloperskiej.

Celem szkolenia jest omówienie zmian, na które muszą przygotować się deweloperzy od 1 lipca 2022 r. w związku z wejściem w życie nowej ustawy.
Dlaczego warto wziąć udział?

Podczas szkolenia uczestnicy:

 • dowiedzą się jak zmieniają się zasady sprzedaży lokali mieszkalnych od 1 lipca 2022 r., 
 • poznają nowe obowiązki deweloperów,
 • będą umieć opracować i wprowadzić procedurę odbioru lokalu mieszkalnego zgodnie nowymi przepisami, 
 • będą mieli świadomość zasad funkcjonowania Deweloperskiego Funduszu Gwarancyjnego,
 • zrozumieją zasady stosowania przepisów przejściowych,
 • uzyskają praktyczne wskazówki do zastosowania w swoich firmach deweloperskich.
 • będą mieli możliwość bezpośredniego zadawania pytań ekspertom specjalizującym się w tematyce nowej ustawy
Kto powinien wziąć udział?

Na szkolenie zapraszamy osoby związane z branżą deweloperską:

 • deweloperów,
 • przedstawicieli działów sprzedaży, 
 • przedstawicieli działów realizacji,
 • przedstawicieli działów obsługi klienta, w szczególności zajmujących się odbiorem lokali mieszkalnych,
 • przedstawicieli instytucji finansowych,
 • prawników  i kancelarie obsługujących firmy deweloperskie, 
 • dyrektorów finansowych, 
 • obsługujących inwestycje deweloperskie,
 • wszystkie osoby zainteresowane tematyką. 

Program szkolenia

09:35 - Rejestracja uczestników

09:55 - Rozpoczęcie, przywitanie gości, informacje techniczne

Barbara Dąbrowska, project manager, dział konferencji i szkoleń dziennika "Rzeczpospolita"

10:00

Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Wprowadzenie

 • Podstawy prawne zmian
 • Rozszerzenie zakresu umów regulowanych Nową ustawę deweloperską
 • Zmiany w definicjach

Przepisy przejściowe

 • Wejście w życie
 • Stosowanie starej ustawy deweloperskiej w okresie przejściowym
 • Umowy deweloperskie zawarte na gruncie starej ustawy deweloperskie

11:00

Adwokat, dr Joanna Barzykowska, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Prospekt informacyjny

 • Obowiązki informacyjne
 • Nowe elementy prospektu

11:30 - Przerwa

11:45

Adwokat, dr Joanna Barzykowska, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Prospekt informacyjny

 • Jak praktycznie przygotować się do tworzenia prospektu po nowelizacji

12:15

Radca Prawny Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich

Rachunki powiernicze i Deweloperski Fundusz Gwarancyjny

 • Nowe zasady prowadzenia i wypłaty środków z rachunków powierniczych 
 • Deweloperski Fundusz Gwarancyjny i płatność składek
 • Raportowanie do ewidencji DFG
 • Procedura wypłaty środków przez DFG

12:45

Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Nowy zakres kontroli banków

 • Nowe obowiązki banków przed wypłatą środków
 • Okoliczności wstrzymania wypłat z rachunku powierniczego
 • Współpraca deweloperów i banków w zakresie wypełniania obowiązków ustawowych

13:15 - Przerwa

13:45

Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Zmiany w umowach deweloperskich

 • powierzchnia użytkowa
 • ustawowe przesłanki odstąpienia

Zmiana ceny po wybudowaniu lokalu mieszkalnego

 • zmiana z uwagi na obmiar powykonawczy
 • zmiana stawek podatku VAT
 • waloryzacja ceny – czy można?

14:30

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

Procedura odbioru lokali

 • Etapy odbioru
 • Obowiązki dewelopera
 • Uprawnienia nabywców
 • Wady istotne i nieistotne
 • Zastępcze usuwanie wad przez nabywców

15:15 - Przerwa

15:30

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

Rękojmia za wady lokalu mieszkalnego

 • Zasady ogólne
 • Na gruncie ustawy deweloperskiej z 2011 r.
 • Na gruncie nowej ustawy deweloperskiej

16:15

Zmiany w umowach deweloperskich

Panel dyskusyjny

Adwokat, dr Joanna Barzykowska, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. , Adwokat Michał Rutkowski, Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k. , Radca Prawny Michał Kijewski, Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k. , Radca Prawny Przemysław Dziąg, Polski Związek Firm Deweloperskich , Radca Prawny Katarzyna Augustyniak, Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

17:00 - Zakończenie

Czas trwania

9.30-17.00

Prelegenci

Radca Prawny Katarzyna Augustyniak

Partner w Kancelarii Radców Prawnych Augustyniak & Żarski Sp. p.

Wpisana na listę Okręgowej Izby Radców Prawnych we Wrocławiu, licencjonowany pośrednik w obrocie nieruchomościami, Absolwentka i wykładowca Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie na kierunku: studia menedżerskie dla deweloperów.
Prelegentka szkoleń i warsztatów związanych z rynkiem nieruchomości, wykładowca na uczelniach wyższych.
Właściciel biura nieruchomości KAPITAL Nieruchomości z siedzibą we Wrocławiu (www.kapitalnieruchomosci.pl), w ramach której prowadzona jest mi.in. obsługa projektów deweloperskich w szczególności w zakresie sprzedaży nieruchomości i wsparcia prawnego w zakresie realizowanych inwestycji.
Od wielu lat związana z rynkiem nieruchomości, w tym zarówno w ramach kancelarii prawnych ale także jako in – house lawyer wiodących podmiotów z branży budowlanej (deweloperskiej, spółdzielni mieszkaniowych i wykonawczej).
Specjalizuje się głównie w zakresie cywilnoprawnych i administracyjnych aspektów procesu inwestycyjnego, obrotu i zarządzania nieruchomościami (w tym prawa budowlanego, zagospodarowania przestrzennego i gospodarki nieruchomościami), a w szczególności w obsłudze projektów deweloperskich, sporów i negocjacji z udziałem konsumentów.

 

Adwokat, dr Joanna Barzykowska

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z prawem nieruchomości, w szczególności doradztwem w procesach inwestycyjnych, począwszy od zakupu nieruchomości, przez proces budowy po sprzedaż i komercjalizację inwestycji. Wspiera inwestorów przy nabyciu nieruchomości przygotowując i opiniując projekty umów oraz biorąc udział w negocjacjach. Świadczy także pomoc prawną w formie bieżącej obsługi podmiotów działających na rynku nieruchomości.
Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich, w szczególności na rynku mieszkaniowym. W ramach świadczonej pomocy prawnej opiniuje i negocjuje również umowy kredytowe na finansowanie inwestycji budowlanych.
Bezpośrednio współpracuje z rzeczoznawcami majątkowymi, pośrednikami, notariuszami i wykonawcami zapewniając kompleksowe doradztwo prawne na każdym etapie procesu inwestycyjnego.
Pomysłodawczyni i redaktor cyklu pt. „Wtorkowe Poranki dla Budowlanki”. Prowadzi szkolenia m.in. z zakresu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego we własność oraz nowej ustawy deweloperskiej, zarówno dla Polskiego Związku Firm Deweloperskich, jak i indywidualnych deweloperów.

 

Radca Prawny Przemysław Dziąg

Polski Związek Firm Deweloperskich

Uczestnik studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych PAN; od kilku lat reprezentuje Polski Związek Firm Deweloperskich w pracach legislacyjnych dotyczących szeroko rozumianego procesu inwestycyjno-budowlanego, w tym planowania przestrzennego oraz ustawy prawo budowlane. Jest autorem licznych analiz oraz opinii prawnych, a także artykułów i komentarzy prasowych dotyczących problematyki prawa nieruchomości, w szczególności z zakresu użytkowania wieczystego, prawa budowlanego i ustawy deweloperskiej. Regularnie prowadzi szkolenia w powyższym zakresie.

 

Radca Prawny Michał Kijewski

Założyciel i wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp. k.

Posiada wieloletnie doświadczenie zawodowe. W swej praktyce zajmuje się przede wszystkim tematyką związaną z projektami infrastrukturalnymi oraz obrotem nieruchomościami, obejmującą pełen zakres spraw związanych z inwestycjami w nieruchomości, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii związanych z zabudową oraz zagospodarowywaniem nieruchomości. Świadczy pomoc prawną głównie dla podmiotów gospodarczych, zarówno w formie bieżącego doradztwa jak również pracy nad poszczególnymi projektami.
Jest doświadczonym negocjatorem i pełnomocnikiem w postępowaniach sądowych i administracyjnych. Posiada dogłębną wiedzę w dziedzinie reprywatyzacji majątku nieruchomego i zagadnień dotyczących użytkowania wieczystego. Poszukuje dla klientów rozwiązań kompromisowych i pomaga w ugodowym zakończeniu zaistniałych sporów. Bezpośrednio doradza na rzecz Polskiego Związku Firm Deweloperskich.
Prowadzi szkolenia z zakresu obrotu nieruchomościami oraz nowej ustawy deweloperskiej.

 

Adwokat Michał Rutkowski

Wspólnik w Kancelarii Prawnej Graś i Wspólnicy sp.k.

Świadczy wieloaspektową pomoc prawną podmiotom funkcjonującym na rynku nieruchomości. Posiada doświadczenie w dziedzinie obsługi inwestycji deweloperskich. Zarówno w formie bieżącego doradztwa w siedzibie spółek, jak również pracy nad konkretnymi projektami.
Opiniuje umowy zawierane w procesie inwestycyjnym oraz udziela wsparcia prawnego w zakresie ich wykonywania. W swojej praktyce wykonuje również audyty prawne nieruchomości – due diligence.
Reprezentuje klientów Kancelarii przed organami administracji publicznej oraz sądami w sprawach związanych ze stanem prawnym nieruchomości oraz decyzjami wydawanymi w toku procesu budowlanego. Prowadzi także postępowania przed sądami administracyjnymi w zakresie objęcia nieruchomości ochroną konserwatorską. Krytycznie analizuje plany miejscowe w celu ich zaskarżenia do sądu.
Reprezentuje klientów w postępowaniach dotyczących ewentualnych naruszeń praw konsumentów przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Prowadzi szkolenia z zakresu prawa budowlanego oraz praw obrotu nieruchomościami rolnymi.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wydarzenie odbędzie się za pośrednictwem platformy za eventowej opartej na przeglądarce internetowej. W trakcie szkolenia uczestnicy widzą i słyszą wykładowcę oraz mają możliwość zadania pytania wykładowcy poprzez czat. Czat umożliwia również kontakt z innymi uczestnikami szkolenia. Dzięki zastosowaniu interaktywnej tablicy uczestnicy szkoleń przez Internet widzą wyraźnie co wykładowca pisze na tablicy oraz pokazuje na ekranie.
Wymagane jest korzystanie z ich najaktualniejszych oficjalnych wersji, takich jak Google Chrome, Mozilla, Firefox, Safari, Edge oraz Opera.

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy komputer z głośnikiem oraz dostęp do Internetu.

Rejestracja

Cena promocyjna
przy zgłoszeniu do 22 maja
1 350
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się
Cena standardowa
za osobę po okresie promocji
1 450
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowe
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
00-838 Warszawa
Prosta 51
woj. mazowieckie
„Rzeczpospolita” organizuje rocznie kilkadziesiąt warsztatów i szkoleń poruszających najbardziej aktualne zagadnienia biznesowe i prawne. Naszym głównym założeniem jest użyteczność przekazywanej wiedzy: prezentujemy case studies, praktyc...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Zgłoszenie udziału w usłudze edukacyjnej wymaga przesłania wypełnionego formularza rejestracyjnego . Zgłoszenie jest skuteczne pod warunkiem otrzymania od Organizatora potwierdzenia poprzez otrzymanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem uczestnictwa w usłudze edukacyjnej. Osoba, która otrzymała potwierdzenia zgłoszenia nabywa status uczestnika (dalej „Uczestnik”).
 2. Potwierdzenie Zgłoszenia skutkuje zawarciem umowy o świadczenie usługi edukacyjnej i stanowi warunek dopuszczenia do usługi edukacyjnej oraz stanowi podstawę do obciążenia Uczestnika opłatą za usługę edukacyjną (dalej „Opłata”).
 3. Wpłaty należy dokonać w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania wezwania do dokonania płatności, nie później jednak niż w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi edukacyjnej na rachunek Organizatora

Podczas wypełniania formularza rejestracji zaznacz opcję "Oświadczam, że udział będzie finansowany ze środków publicznych, proszę o wystawienie faktury z zerową stawką VAT."

Jeśli potrzebujesz zarejestrować organizatora w wewnętrznym systemie zamówień możesz zrobić to na dwa sposoby. W trakcie wypełniania zgłoszenia w polu Uwagi przekaż tą informację - opiekun szkolenia skontaktuje się w celu dopełnienia formalności. Możesz to również zrobić samodzielnie z użyciem poniższych danych:
 • Nazwa firmy: Rzeczpospolita Konferencje (Gremi Media SA)
 • Ulica i nr: Prosta 51
 • Kod pocztowy: 00-838
 • Miejscowość: Warszawa
 • Numer NIP: 5220103673

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Eventis.pl
04-395 Warszawa ul. Siennicka 22/22
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!