Brexit w 2023 roku - wyzwania i obowiązki w obrocie towarowym z Wielką Brytanią

O szkoleniu

Przedstawimy zmiany w umowie handlowej Brexit wprowadzane w 2022 roku, które stanowią źródło nowych wyzwań i obowiązków dla przedsiębiorców. Tematyka szkolenia obejmuje podstawowe uwarunkowania obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, z uwzględnieniem preferencyjnych warunków handlowych określonych w Umowie.

Przedstawimy najnowsze informacje z praktycznego wdrożenia nowych przepisów, powiemy także o problemach, jakie napotykają przedsiębiorcy od 1 stycznia 2022 w imporcie i eksporcie do UK.

Nieznajomość obowiązujących przepisów może spowodować nieumyślne nieprzestrzeganie przepisów celnych, co w konsekwencji będzie wiązało się z zaległościami celnymi oraz podatkowymi względem budżetu państwa.

Aktualne zmiany, o których będziemy mówić szkoleniu:

 • Model kontroli granicznej wprowadzony po 1 stycznia 2021 r. został zmodyfikowany, m.in. w związku z pandemią, co skutkuje przesunięciem terminów wprowadzania nowych obowiązków dla przedsiębiorców i przewoźników.
 • Zakończył się okres przejściowy w stosowaniu preferencyjnych deklaracji dostawców a także zmieniły się zasady stosowania deklaracji dla towarów korzystających z preferencji w handlu obustronnym.

Celem szkolenia jest:

 • Zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i obowiązkami wynikających z Umowy Handlowej UE-UK,
 • Przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie, w tym także o problemach importerow i eksporterów,
 • Przygotowanie do prowadzenia wymiany w nowych uwarunkowaniach prawnych,
 • Zminimalizowane ryzyka popełnienia uchybień i błędów przy imporcie i exporcie towarów.
Dlaczego warto wziąć udział?

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą kwestii celno–podatkowych, między innymi w zakresie stosowania prawa celnego, obowiązywania podatku VAT i akcyzowego oraz ograniczeń w obrocie towarowym.
 • Przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne dotyczące standardowych formalności celnych, uiszczania należności celno–podatkowych, obligatoryjnych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także nowych formalności, które dotyczą przedsiębiorców.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na weryfikację podjętych działań i zastosowanie zdobytej wiedzy w bieżących kontaktach handlowych z kontrahentami brytyjskimi.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w obrót towarowy z Wielką Brytanią. W szczególności do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników działów logistyki, spedycji, zakupów, sprzedaży,
 • pracowników księgowości,
 • osoby obsługujące obrót towarami oraz agentów celnych,
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tym tematem.

Program szkolenia

 1. Eksport i tranzyt do UK i Irlandii:
  • Nowe obowiązki eksporterów i przewoźników towarów do Wielkiej Brytanii (rejestracja w systemach celnych).
  • Obowiązek rejestracji przewoźników w systemie GVMS jako warunek wjazdu na teren UK
  • Dokumenty handlowe, urzędowe i transportowe wymagane w eksporcie do UK.
    
 2. Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wlk. Brytanii i zasady przekraczania granicy UE z Wielką Brytanią – zmiany w harmonogramie wdrożenia na rok 2022:
  • Zgłoszenia celne i wymogi prawne związane z wprowadzeniem formalności celnych.
  • Przekraczanie granic UE, Wlk. Brytanii i Irlandii.
  • Zagadnienia związane z tranzytem towarów do Wielkiej Brytanii i Irlandii.
    
 3. Pochodzenie towarów w świetle podpisanej Umowy o Wolnym Handlu EU-UK i jak korzystać z zerowych stawek celnych:
  • Przypomnienie zasad preferencyjnego handlu pomiędzy UE a UK
  • Zakończenie okresu przejściowego w zakresie sporządzania i stosowania deklaracji dostawców i skutki dla stosowania umowy UE-UK.
    
 4. Przypomnienie zasad importu towarów do UE ze Zjednoczonego Królestwa:
  • Zagadnienia istotne dla złożenia prawidłowego zgłoszenia celnego
  • Dokumenty wymagane do zgłoszenia celnego.
    
 5. Zmiany w rozliczaniu opodatkowania transakcji zawieranych z kontrahentami z UK w kontekście zmian wprowadzanych w obszarze e-commerce obowiązujące od lipca 2021r.
   
 6. Zakończenie, podsumowanie, pytania i odpowiedzi.

Czas trwania

10.00-16.00

Prelegenci

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Terminy i miejsca

Zapoznaj się z aktualnymi terminami tego szkolenia bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena standardowa
za osobę
690
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa (zobacz wzór )
Dostępne zniżki:
 • 5% przy zgłoszeniu min. 2 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 3 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 4 osób
 • 5% przy zgłoszeniu min. 5 osób
 • Rozwiń
Zapisz się

Organizator

J.G.Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

 1. Przesłanie wypełnionego formularza jest zobowiązaniem do zapłaty za szkolenie.
 2. Płatność powinna być przekazana w formie przedpłaty na konto J.G.Training: BRE BANK S.A. - mBank 38 1140 2004 0000 3002 3360 7883.
 3. Brak dokonania płatności przed terminem szkolenia nie oznacza rezygnacji z udziału w szkoleniu.
 4. Rezygnacja z udziału w szkoleniu może być dokonana najpóźniej na 5 dni roboczych przed datą szkolenia, wyłącznie w formie pisemnej. Rezygnacja w późniejszym terminie lub nieobecność na szkoleniu nie zwalnia od dokonania opłaty.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia z przyczyn od siebie niezależnych i odstąpienia od umowy. W takim przypadku przedpłaty zostaną niezwłocznie zwrócone zgłaszającym a Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe z powodu odwołania szkolenia.
 6. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z warunkami umowy zawartymi w pkt. 1-5 i akceptujemy je.
 7. Oświadczamy, że jesteśmy umocowani do zawarcia niniejszej umowy w imieniu wskazanego wyżej podmiotu.

Najszybszym sposobem kontaktu z organizatorem i uzyskania dodatkowych informacji jest wypełnienie formularza kontaktowego. Możesz też zadzwonić do organizatora.
Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G.Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!