Szkolenie

Brexit - zmiany obowiązków dotyczących wymiany towarowej z Wielką Brytanią po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE

O szkoleniu

Podczas szkolenia poruszymy zagadnienia: jak prowadzić wymianę z Wielką Brytanią po Brexicie, co się zmieniło od 1.01.2021 dla polskich firm handlujących z Wielką Brytanią, jakie nowe obowiązki prawne dotyczą eksporterów i importerów od 2021 roku w handlu z Wielką Brytanią, jak przygotować się do prowadzenia działalności eksportowej i importowej po Brexicie.

Zakres szkolenia obejmuje podstawowe uwarunkowania obrotu towarowego Unii Europejskiej z Wielką Brytanią, z uwzględnieniem preferencyjnych warunków handlowych określonych w Umowie.

Przedstawimy najnowsze informacje z praktycznego wdrożenia nowych przepisów, powiemy także o problemach, jakie napotykają przedsiębiorcy od 1 stycznia 2021 w imporcie i eksporcie do UK.

Nieznajomość przepisów obowiązujących po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej może spowodować nieumyślne nieprzestrzeganie przepisów celnych, co w konsekwencji będzie wiązało się z zaległościami celnymi oraz podatkowymi względem budżetu państwa.

Aktualnie od 1 stycznia 2021 etapy prowadzania kontroli granicznych są w UK podzielone są na 3 okresy:
- od stycznia 2021 r. zostały wprowadzone zmiany dotyczące towarów standardowych wszystkich kategorii oraz towarów wrażliwych, takich jak alkohol, tytoń i wyroby tytoniowe czy produkty toksyczne i substancje chemiczne,
- od kwietnia 2021 r. - zmiany dotyczące importowanych produktów pochodzenia zwierzęcego oraz roślin i produktów roślinnych,
- od lipca 2021 - zmiany dotyczące m.in. składania zgłoszenia w punkcie przywozu.
Dlaczego warto wziąć udział?

Celem szkolenia jest:

 • zapoznanie z aktualnym stanem prawnym i obowiązkami wynikających z Umowy Handlowej UE-UK,
 • przekazanie praktycznej wiedzy w zakresie przygotowania i obsługi przemieszczania wyrobów pomiędzy Polską a Wielką Brytanią po Brexicie, w tym także o problemach importerow i eksporterów,
 • przygotowanie do prowadzenia wymiany w nowych uwarunkowaniach prawnych,
 • zminimalizowane ryzyka popełnienia uchybień i błędów przy imporcie i exporcie towarów.

Korzyści z udziału w szkoleniu:

 • Uczestnicy szkolenia uzyskają praktyczną wiedzę dotyczącą kwestii celno – podatkowych, między innymi w zakresie stosowania prawa celnego, obowiązywania podatku VAT i akcyzowego oraz ograniczeń w obrocie towarowym.
 • Przedstawione zostaną zagadnienia teoretyczne jak i praktyczne dotyczące standardowych formalności celnych, uiszczania należności celno – podatkowych, obligatoryjnych po wyjściu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej, a także nowych formalności, które dotyczą przedsiębiorców.
 • Udział w szkoleniu pozwoli na weryfikację podjętych działań i zastosowanie zdobytej wiedzy  w bieżących kontaktach handlowych z kontrahentami brytyjskimi.
Kto powinien wziąć udział?

Szkolenie kierujemy do wszystkich osób zaangażowanych w obrót towarowy z Wielką Brytanią. W szczególności do udziału w szkoleniu zapraszamy:

 • przedsiębiorców,
 • pracowników działów logistyki, spedycji, zakupów, sprzedaży,
 • pracowników księgowości,
 • osoby obsługujące obrót towarami oraz agentów celnych,
 • wszystkie inne osoby zainteresowane tym tematem.

Program szkolenia

Jak wygląda Brexit w praktyce - przyczyny problemów na granicach UE i Wielkiej Brytanii po 1 stycznia 2021 r.

Import z UK:

 1. Formalności wymagane w imporcie z Wlk. Brytanii (rejestracja w systemach celnych, reprezentacja celna).
 2. Dokumenty handlowe i celne stosowane w imporcie z Wielkiej Brytanii.
 3. Odprawa celna w imporcie – przegląd procesu.
 4. Tryb korzystania z preferencji celnych w imporcie z UK na podstawie Umowy Handlowej.

Eksport i tranzyt do UK i Irlandii:

 1. Obowiązki eksportera towarów do Wielkiej Brytanii (rejestracja w systemach celnych).
 2. Dokumenty handlowe i urzędowe wymagane w eksporcie do UK.
 3. Formalności i dokumenty wymagane przy przekraczaniu granic: francuskiej, belgijskiej, holenderskiej.
 4. Sposób dokumentowania preferencyjnego pochodzenia towarów eksportowanych do UK.

Etapowe wdrożenie kontroli granicznej w Wlk. Brytanii i zasady przekraczania granicy UE z Wielką Brytanią – informacje przydatne przy organizacji eksportu.

 1. Zgłoszenia celne i wymogi prawne związane z wprowadzeniem formalności celnych.
 2. Przekraczanie granic UE, Wlk. Brytanii i Irlandii.
 3. Zagadnienia związane z tranzytem towarów do Wielkiej Brytanii i Irlandii.

Pochodzenie towarów w świetle podpisanej Umowy o Wolnym Handlu EU-UK i jak korzystać z zerowych stawek celnych.

Podatki pośrednie w obrocie towarowym UE vs. Wlk. Brytania.
 

 1. Zasady naliczania podatków w obrocie towarowym (VAT, akcyza).
 2. Obrót wyrobami akcyzowymi.

Informacje dla osób fizycznych.

 1. Przekraczanie granic przez podróżnych i osoby fizyczne.
 2. Mienie przesiedlenia, limity dla podróżnych.

Zakończenie, podsumowanie, pytania, dyskusja.

Czas trwania

09.30-16.30

Prelegenci

Cytat

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego. Ukończył specjalizację Prawa celnego w Katedrze Prawa Finansowego.

Jako wieloletni funkcjonariusz celny zdobywał praktyczną wiedzę i doświadczenie w zakresie stosowania przepisów prawa celnego zajmując różne stanowiska w administracji państwowej.

W trakcie kariery zawodowej pracował w międzynarodowych korporacjach zajmując się problematyką celną, zarówno od strony praktycznej (m.in. brał udział w projektach celnych związanych z AEO, uproszczeniami celnymi zagadnieniami VAT w eksporcie), jak i w aspekcie doradztwa i konsultingu celnego. Jego szczególnym zainteresowaniem cieszą się zagadnienia pochodzenia towarów, klasyfikacji taryfowej a także kontroli towarów podwójnego zastosowania.

Aktualnie w wymiarze praktycznym zajmuje się doradztwem w zakresie stosowania przepisów celnych i akcyzowych ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania platformy PUESC.

Posiada licencję agenta celnego, jak również czynnie współpracuje z lokalnymi podmiotami gospodarczymi w zakresie realizacji obowiązków wynikających ze statystyki INTRASTAT, podatku akcyzowego i wielu innych zagadnień związanych z przepisami celnymi i podatkowymi.

Gdzie i kiedy

Online 22 września 2021

Gdzie i kiedy

Warszawa 22 września 2021
brak danych

Warszawa

woj. mazowieckie

Gdzie i kiedy

Online 6 lipca 2021

Zapisz się

Cena standardowa
za osobę
640 PLN
+23% VAT
Cena zawiera:
 • udział w zajęciach
 • materiały szkoleniowo-konferencyjne
 • certyfikat uczestnictwa
Zapisz się

Organizator

J.G. Training
02-548 Warszawa
Olesińska 21
woj. mazowieckie
Misja Misją J.G.Training jest pomoc pracownikom firm i instytucji w zdobywaniu wiedzy, informacji i umiejętności, które są niezbędne do prawidłowego funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Obszary, z których szkolimy Tematyka naszych szkoleń dot...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszenia dostępnego na górze strony. Po jego otrzymaniu skontaktujemy się, aby potwierdzić zgłoszenie i przekazać wszystkie informacje organizacyjne.

Wymagany jest komputer z dostępem do internetu.

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

J.G. Training
02-548 Warszawa Olesińska 21
Darmowy biuletyn informacyjny

Zapisz się do newslettera i otrzymuj powiadomienia o nowych wydarzeniach!