Brygadzista mistrz – mały menedżer

O szkoleniu

Zapraszamy Państwa na szkolenie pod tytułem: „Brygadzista, mistrz – mały menedżer”.Skutecznie działający pracownik na wszystkich szczeblach struktury organizacyjnej firmy to solidna podstawa do dalszego rozwoju przedsiębiorstwa. Jego zapał, postawa, motywacja, zorientowanie na wyniki jak również chęć do współpracy wewnątrz zespołowej to obszary, w których szefowie oddziaływają na swoich podwładnych.

Wielokrotnie zdarza się, że sfery te są niewykorzystane przez szefów z powodu niekompletnej wiedzy z zakresu funkcjonowania człowieka lub też są osłabiane ze względu na niedoskonałości w zakresie komunikacji interpersonalnej, nieprecyzyjnej diagnozy oczekiwań pracownika jak również niedostateczna znajomość własnej osoby na sytuacje stresowe.

Wszystkie te elementy mają duże przełożenie na ocenę przełożonego przez podległy personel, co niesie za sobą w większości przypadków identyczną opinię na temat firmy.

Rynek pracy wymusza na pracodawcy coraz bardziej wymagające podejście do kadry kierowniczej. Otwarcie granic spowodowało większy problem z pozyskaniem załogi jak również utrzymaniem pracowników w firmie. Wiele zakładów pomimo wprowadzenia nowatorskich systemów wynagrodzeń nie jest w stanie zmniejszyć wskaźnika rotacji kadry i podnieść poziomu zadowolenia pracowników a co za tym idzie lepiej związać pracowników z zakładem.

Firmy idące z duchem czasu z jednej strony analizują wartość pracownika na rynku pracy z drugiej podnoszą kwalifikacje osób zarządzających na najniższych szczeblach, bo tam są największe zawirowania z personelem

Celem warsztatów, bo tak należy nazwać to spotkanie (70% czasu to ćwiczenia) jest rozwój wiedzy brygadzisty, mistrza w zakresie:

· wspierania, motywowania i budowania zespołu,

· wyboru najskuteczniejszej formy zarządzania podległym personelem,

· analizy przyczyn powstawania konfliktów wewnątrz zespołowych i określenie metod zapobiegania im,

· doskonalenia postawy asertywnej,

· skutecznych metod zarządzania czasem.Jest to skondensowana pigułka wiedzy praktycznej, która pozwoli rozwinąć umiejętności uczestników w zakresie:

· rozpoznawania rzeczywistych intencji i motywacji podwładnych oraz partnerów dyskusji i prowadzonych działań (bazowanie na faktach, nie własnych wyobrażeniach),

· inspirowania pracowników do efektywnego działania,

· skutecznej argumentacji i wywierania pozytywnego wpływ na drodze werbalnej i pozawerbalnej, co pozwala budować pozytywny wizerunek własny oraz reprezentowanej organizacji,

· lepszego dostrzegania potrzeb zespołu i skuteczniejszego reagowania na konflikt w zespole w oparciu o świadomą postawę asertywną w trudnych sytuacjach,

· efektywnego delegowania uprawnień w oparciu o plan pracy.Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.


Spotkanie będzie prowadzone przez praktyka z wieloletnim stażem w zakresie zarządzania produkcją.Praktyczna forma zajęć, przekazywanie teorii na podstawie analizy przypadków (casów), duża ilość ćwiczeń, wspólne rozwiązywanie problemów (również wynikających z państwa doświadczeń) - stanowi o atrakcyjności tej formy podnoszenia kwalifikacji i cieszy się dużym zainteresowaniem na rynku.
Kto powinien wziąć udział?
Warsztaty skierowane są do kadry zarządzającej średniego i niższego szczebla w zakładach produkcyjnych.

Program szkolenia

Przywództwo – osobowość lidera· Menadżer – pozytywy - negatywy

· Style zarządzania a moi pracownicy

· Budowanie wizerunku przywódcyBudowanie relacji międzyludzkich· Zasady procesu komunikacji.

· Dobre i złe nawyki komunikacyjne.

· Najczęściej popełniane błędy podczas komunikacji.

· Budowanie pozytywnego wizerunku.

· Techniki wywierania wpływu.

· Świadomy i nieświadomy poziom komunikacji.Budowanie i motywowanie zespołu· Motywy postępowania

· Motywowanie podwładnych (integracja zespołu)

ü skuteczne przekazywanie poleceń

ü kontrola

ü pochwała vs. (motywująca) nagana· Zarządzanie personelem – „miękkie” prawa zarządzaniaRozwijanie postawy asertywnej· Postawa asertywna (nastawienie do siebie, drugiego człowieka i życia).

· Zachowanie asertywne a zachowanie nieasertywne (bierne, agresywne, manipulacyjne).

· Czynniki hamujące asertywność.· Rozwijanie postawy asertywnej

ü praca z „hamulcami” asertywności,

ü budowanie i wzmacnianie pozytywnego obrazu siebie

Czas trwania

10-17
9-16

Prelegenci

trener Effect Group

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

hotel

Kraków

do ustalenia

woj. małopolskie

hotel

Kraków

Sandomierska 6

woj. małopolskie

hotel

Warszawa

Belwederska

woj. mazowieckie

hotel

Kraków

Sandomierska

woj. małopolskie

Rejestracja

Cena 1
+ 23 % vat
1 250
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, obiad, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa
Erazma Ciołka 16
woj. mazowieckie
Effect Group Sp. z o.o. to firma szkoleniowo-doradcza która działa na rynku szkoleń od II połowy 2006 roku i specjalizuje się w zwiększaniu efektywności na wszystkich poziomach organizacji, poprzez udostępnianie sprawdzonej wiedzy i doświadczenia zaw...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

formularz zgłoszeniowy
faktura po szkoleniu

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

Effect Group Sp. z o.o.
01-443 Warszawa Erazma Ciołka 16
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!