BSC - Jak zbudować i wdrożyć skuteczną strategię rozwoju firmy wykorzystując Zrównoważoną Kartę Wyników?

O szkoleniu

Każda firma powinna mieć wdrożoną długoterminową strategię działania, która jest kluczowym warunkiem optymalnego rozwoju przedsiębiorstwa i długoterminowego wzrostu jego wartości. Odpowiedzią na powyższe wyzwanie jest umiejętność praktycznego zastosowania narzędzi analizy strategicznej oraz aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników, będącej przydatnym instrumentem budowy, wdrożenia i monitorowania realizacji strategii.

Cele szkolenia:
• poznanie efektywnej metodyki opracowania i wdrożenia strategii w organizacji,
• zdobycie praktycznych umiejętności z zakresu analizy strategicznej,
• zdobycie praktycznych umiejętności aplikacji Zrównoważonej Karty Wyników.

Adresaci szkolenia:
kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy uczestniczący w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracownicy działów strategii.

Metody szkoleniowe:
• miniwykład,
• dyskusja moderowana,
• studia przypadków,
• ćwiczenia

Korzyści dla Uczestników:
Dzięki udziałowi w szkoleniu uczestnik:zdobędzie umiejętność efektywnego wdrożenia strategii rozwoju w przedsiębiorstwie mającej na celu długoterminowy wzrost jego wartości.
Kto powinien wziąć udział?
kadra zarządzająca wyższego szczebla, właściciele spółek i członkowie rad nadzorczych, kadra zarządzająca średniego szczebla i pracownicy uczestniczący w budowie i wdrażaniu strategii firmy, pracownicy działów strategii.

Program szkolenia

1. Wprowadzenie do zarządzania strategicznego.
a. definicja sukcesu firmy.
b. cele przedsiębiorstwa.
c. etapy budowy strategii.

2. Analiza strategiczna jako baza diagnostyczna do budowy strategii i wyznaczanie celów.
a. analiza otoczenia ogólnego – wybór praktycznych narzędzi.
b. analiza otoczenia branżowego – wybór praktycznych narzędzi.
c. analiza wewnętrzna przedsiębiorstwa – wybór praktycznych narzędzi.
d. bilans strategiczny i określenie pozycji strategicznej firmy jako podstawa wyborów strategicznych.

3. Wybory strategiczne.
a. wybór opcji strategicznych.
b. zdefiniowanie wizji, misji i wartości firmy.
c. zdefiniowanie celów strategicznych i działań wspierających.
d. strategie funkcjonalne.
e. wybór rynków i produktów strategicznych.

4. Zrównoważona Karta Wyników.
a. istota ZKW.
b. wyznaczanie celów strategicznych w czterech płaszczyznach ZKW.
c. konstruowanie mapy celów strategicznych i definiowanie związków przyczynowo-skutkowych pomiędzy nimi.
d. dobór miar realizacji wyznaczonych celów strategicznych.
e. budowa karty wyników firmy.
f. operacjonalizacja celów strategicznych firmy – budowa kart wyników pionów i działów.
g. przełożenie strategii na działania – projekty strategiczne i metodyka PM.

5. Komunikacja strategii i motywacja – powiązanie ZKW z systemem wynagrodzeń.

6. Monitoring wdrożenia – ZKW jako narzędzie controllingu strategicznego i operacyjnego.

7. Podsumowanie i powtórzenie.

Czas trwania

9:00 - 17:00
2 dni, 16 godzin

Aktualne terminy szkoleń znajdą Państwo na stronie:
www.wikconsulting.pl

Prelegenci

Piotr Szczurowski
trener i doradca firm w zakresie finansów, kontrolingu, opracowywania i wdrażania strategii w organizacjach, w tym z wykorzystaniem zrównoważonej karty wyników (ZKW) oraz zarządzania przez cele (ZPC) i KPI. Specjalizuje się także w zagadnieniach związanych z zarządzaniem wartością przedsiębiorstwa, restrukturyzacją oraz powiązaniami pomiędzy wynikami finansowymi przedsiębiorstwa a pozornie niefinansowymi aspektami jego działalności (marketing, organizacja, zasoby). Prowadzi szkolenia otwarte i zamknięte z zakresu finansów i strategii przedsiębiorstw.
Posiada wszechstronne, kilkunastoletnie doświadczenie liniowe związane z pracą, zarówno na stanowiskach kierowniczych, jak i specjalistycznych. Będąc prezesem zarządu spółki z branży hotelarskiej, w krótkim czasie znacząco poprawił jej wyniki finansowe. Jako dyrektor finansowy dużej spółki z branży nieruchomości wprowadził szereg usprawnień organizacyjnych (w tym nowe procedury), rozszerzył kontroling finansowy, znacząco poprawił ściągalność należności oraz brał czynny udział w pracach wielu zespołów projektowych, w tym jako szef zespołów ds. opracowania programu naprawczego dla przedsiębiorstwa czy też ZKW. Posiada również doświadczenie związane z pracą w radach nadzorczych spółek prawa handlowego.
Doktor nauk ekonomicznych – praca doktorska z zakresu restrukturyzacji i jej uwarunkowań obroniona w Szkole Głównej Handlowej (Kolegium Zarządzania i Finansów). Uczestnik licznych szkoleń specjalistycznych z zakresu zarządzania organizacjami, w tym z zakresu strategii, finansów, księgowości, marketingu, zakupów (w tym zagranicznych), negocjacji, kontroli i audytu wewnętrznego.

Terminy i miejsca

To szkolenie nie ma aktualnych terminów. Wyślij zapytanie o nowe terminy bądź zapisz na powiadomienia o nowych terminach.

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Warszawa

Warszawa

Warszawa

woj. mazowieckie

Rejestracja

Cena 1
od osoby
1 490
Cena zawiera:
  • materiały szkoleniowe, certyfikaty, lunch, przerwy kawowe
Zapisz się

Organizator

WIK Consulting
62-510 Konin
Różyckiego 2/23
woj. wielkopolskie
WIK Consulting to grono wysoko wykwalifikowanych konsultantów oraz trenerów z doświadczeniem menedżerskim i biznesowym, wyniesionym z różnych branż, posiadających na swoim koncie wiele zrealizowanych z sukcesem projektów doradczych i szkoleniowych. ...
FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Prosimy o przejście do sekcji Zapisz się, aby wypełnić formularz zgłoszenia w wydarzeniu. Po jego wysłaniu organizator skontaktuje się celem potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i przekazania szczegółów organizacyjnych.

Szczegółowe informacje dotyczące szkolenia można uzyskać drogą telefoniczną lub mailową kontakt:

Tel: +48 509 667798
Tel: +48 22 299 77 07
Fax: +48 22 379 64 83
mail: szkolenia@wikconsulting.pl
www.wikconsulting.pl

Kontakt

Masz pytania? Napisz do nas

Wypełnij formularz

Uzupełnij pole
Wybierz termin wydarzenia
Uzupełnij pole
Uzupełnij pole
Uzupełnij wiadomość
Potwierdź, że nie jesteś botem.
Musisz zaakceptować regulamin.

Dane kontaktowe

WIK Consulting
62-510 Konin Różyckiego 2/23
Powiadomienia o nowych terminach

Zapisz się, aby otrzymywać powiadomienia o nowych terminach tego wydarzenia!